You are here

Krijtvossen 800 - 24/03/2017

Op 24 maart 2017 palmden 526 leerlingen van de derde en vierde leerjaren van de Sint-Niklase scholen de grote markt in. Ze krijtten er onder begeleiding 14 episodes uit het middelnederlandse Reynaertverhaal. Peter van het project, Meneer Zee, gaf met spel en muziek een eigentijdse dynamiek aan de apotheose. 
Organisatie: Reynaertgenootschap i.s.m. onder meer Odisee en Forum Da Vinci en acht Sint-Niklase basisscholen.