You are here

Infomoment 800 Krijtvossen - 21/09/2016

In het kader van 800 jaar stad Sint-Niklaas bereidt het Reynaertgenootschap een scholenproject voor.

Sint-Niklaas is ongeveer even oud als het Reynaertverhaal. Een verhaal dat deel uitmaakt van ons verleden, met een sterke link naar het land van Waas. Een boeiend epos, waarin dieren de rol van mensen vertolken. Voor het Reynaertgenootschap betekent dit een mooie gelegenheid om extra in te zetten op een belangrijk onderdeel van haar missie, nl. studie en onderwijs. We keren voor deze gelegenheid graag terug naar de tijd van jonkvrouwen en ridders en brengen het Reynaertverhaal op een hedendaagse manier tot leven.

Op 21/09 houden we een infomoment voor de geïnteresseerde leerkrachten van de deelnemende scholen.
Inmiddels hebben we alvast de lerarenopleiding van Odisee bereid gevonden om ons in het project te ondersteunen.
We lichten dit aspect ook toe tijdens het infomoment. De apotheose van ons project zal hoogstwaarschijnlijk op vrijdagnamiddag 24 maart 2017 plaatsvinden, in afstemming met de stad Sint-Niklaas.

BijlageGrootte
Image icon 800 Krijtvossen126.02 KB