You are here

Reynaertrituelen - Erfgoeddag - 24/04/2016

24 april: Reynaertrituelen – huiskamervoorlezen i.k.v. Erfgoeddag 2016.

Huisvoorleessessies rond reynaerdiaanse rituelen
Reynaert is in de middeleeuwse vossenverhalen de ceremoniemeester die rituelen voltrekt die zijn opponenten ontmaskeren. Hij wijdt zijn Campagnebeeld Erfgoeddag 2016tegenstanders in de wrede
wereld van de verminking in, waardoor duidelijk wordt dat ze in wezen niet zijn wie ze schijnen te zijn. Rituelen fungeren in de Reynaert in een spel van waarheid en leugen. Het zijn vaak ‘rites de passages’. De verminking van de beer, de ontmanning van de pastoor ... het ritueel is ongenadig. Vooral Isegrim, Reynaerts ‘wapenbroeder’ moet het ontgelden. In de Roman de Renart verliest hij zijn vel; in Van den vos Reynaerde wordt hij de kruin geschoren, luidt hij de klokken van Elmare en wordt hij door kinderen op een lijkbaar door het dorp gezeuld; in Reynaerts historie delft hij het onderspit in een tweegevecht; in de Ysengrimus wordt hij zelfs tot de laatste morzel verscheurd. We lezen korte fragmenten uit enkele hertalingen en schuwen wrede passages en een beetje tekstexegese niet.

Praktisch
Omdat rituele handelingen vaak met herhaling te maken hebben lezen we voor om 14 én 15 uur.
Locatie ten huize van: Nijverheidsstraat 32 in Sint-Niklaas.
Groepen van telkens maximaal 15 personen.
Inschrijven is noodzakelijk.