You are here

Lezing Paul Verhuyck - 14/01/2016

Op 14 januari 2016 om 20 uur bracht Paul Verhuyck over de Franse Roman de Renart in Porgy and Bess, Noordstraat 52 Terneuzen. Paul Verhuyck vertelde er op uitnodiging van Alliance Francaise.

Van den vos Reynaerde, het meesterwerk van Willem van Boudelo, geschreven tussen 1230 en 1260, is hier genoegzaam bekend. Maar in totaal telt de Franse Roman de Renart bijna 30.000 verzen, tegenover ongeveer 3.400 Vlaamse verzen. De Franse Roman de Renart is weleens een dierenepos genoemd, maar is eerder een verzameling van afzonderlijke verhalen, geschreven door verschillende auteurs tussen 1174 en 1250, bijeengebracht in de handschriften vanaf de dertiende eeuw, en genummerd door moderne wetenschappers. Het beste bewijs van zijn succes is het feit dat het oudere woord voor ‘vos’, goupil (van het Latijnse 'vulpiculum') in het Frans sindsdien is vervangen door de eigennaam van Renart die de soortnaam renard is geworden. Ook de vele vervolgverhalen in middeleeuws Frans wijzen op zijn enorme populariteit.

Paul Verhuyck presenteerde de 26 Franse branches kort en situeerde ze in hun literaire en geografische context, want ofschoon de Franse teksten ouder zijn, blijft Reynaert een Vlaamse uitvinding.