You are here

e-brief 2015 - nr. 5

1. STILTEWANDELING IN DE FONDATIE VAN BOUDELO (SINAAI)
Op zondag 25 oktober organiseert het Reynaertgenootschap voor de tweede keer een stiltewandeling. We trekken door een echt stiltegebied, de Fondatie van Boudelo in Sinaai (we starten om 10 uur aan het T-kruispunt Cadzandstraat / Aartdreef en komen circa 2 uur later bij ons beginpunt aan, waar de jenever koud staat). We focussen ons enkel op onze zintuigen in een bijzonder interessant en mooi landschap en zullen onderweg weinig/bescheiden toelichting geven. Met deze stiltetocht geven we oproep aan de vraag om op zondag 25 oktober – de dag dat we naar het winteruur zijn teruggekeerd – even terug te keren in en naar onszelf. We maken er echter geen gedwongen stiltewandeling van en lezen ondertussen fragmenten uit de Reynaert. Onze gids is Rita Robyn. Meer info en verdere links vindt u op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/Reynaertgenootschap-vzw-368312377681/timeline/ en onze website: http://www.reynaertgenootschap.be/node/277
Over de stilte: http://www.portaalvandestilte.be/
Inschrijven voor deze gratis wandeling kan via een mailtje naar info@reynaertgenootschap.be met de aanduiding van het aantal deelnemers. Enkele dagen voor de wandeling ontvangt u nog een mail met verdere informatie.
 
2. FIRAPEEL BEZOEKT HET LAND VAN FIRAPEEL
Op zaterdag 19 september 2015 bezocht een delegatie van de Utrechtse mediëvistenvereniging Firapeel het land van Reynaert. De vereniging werd op 23 januari 1984 opgericht door studenten van de vakgroep Nederlands van de Universiteit Utrecht. Ze staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de middeleeuwen en probeert zoveel mogelijk disciplines op het gebied van de middeleeuwen te bestrijken, zoals (kunst)geschiedenis, letterkunde, architectuur, muziek, (volks)devotie, volkscultuur etc.
Met deze doelstelling in het achterhoofd is de naam van de vereniging makkelijk te verklaren. Werd voor de definitieve oprichting nog gedacht aan namen als De blauwe Schuit, Brandaan etc., al spoedig werd gekozen voor de luipaard uit het middeleeuwse epos Van den vos Reynaerde. Net zoals de luipaard aan het eind van het Reynaertverhaal de dieren met elkaar probeert te verzoenen, zo wil de vereniging mensen en onderwerpen uit verschillende disciplines in één vereniging samenbrengen. Het aantal leden bedraagt circa 235.
De pelgrimage werd met een touringcar door 25 ‘Firapelers’ ondernomen. In Sint-Niklaas ontving reisleider Rik van Daele het gezelschap bij de Reynaertbank en begroette tezamen met burgemeester Lieven Dehandschutter de pelgrims – waarna in kasteel Walburg koffie en Reynaertbonbons klaarstonden. Nadien vertrok de bus naar Hulst langs de beeldengroep 'Free Foxes' van Caroline Coolen. In Hulst bekeek het gezelschap het Reynaertmonument bij de Gentse Poort en was er voor de geïnteresseerden een rondleiding door de Sint-Willibrordusbasiliek o.l.v. Trude Gielen. Na de lunch en de bezichtiging wandelde men naar de Keldermanspoort. Via de Boudelogronden in Klein-Sinaai reed men naar Daknam, waar de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd bezocht, die speciaal voor Firapeel geopend was, en er werd genoten Belgische bieren. In de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas bewonderden de gasten een gedeelte van de tegelvloer van de abdij van Boudelo en een Antwerps Reynaertkabinet van ca. 1800. Op het stadhuis van Sint-Niklaas droeg Marcel Ryssen tot slot het einde van het Reynaertverhaal voor, waarin Firapeel een prominente rol speelt. Voor veel Firapelers was dit de eerste kennismaking met het land van Firapeel. Een onvergetelijke dag. (Hans Rijns.) Zie verder: www.firapeel.nl.
 
3. DIALOGUS CREATURARUM, DAT IS TWISPRAEC DER CREATUREN
De Dialogus Creaturarum, dat is Twispraec der creaturen van Geraert Leeu (Gouda 1481) is gepubliceerd als diplomatische editie in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Editeur Hans Rijns heeft gebruik gemaakt van de druk die
berust in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De Twispraec bestaat uit een proloog, een uitgebreide inhoudsopgave en 122 dialogen met een moraliserende strekking.
Het boek wordt afgesloten met een vijfregelig colofon. Per dialoog vindt een (twist)gesprek plaats tussen twee schepselen Gods (creaturen): planeten, metalen, stenen, planten, bomen, dieren en mensen. Niet alle 122 dialogen bevatten een tweegesprek. Ook komen er enkele monologen voor waarin slechts één schepsel optreedt. Alle dialogen en monologen zijn voorzien van een houtsnede, beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Van dit boek bestond nog geen editie. Deze diplomatische transcriptie wil dit gebrek opheffen, zodat dit bijzondere en interessante boek meer bekend wordt bij een breder publiek en een handig, toegankelijk naslagwerk kan zijn voor verdere studie. U kunt de digitale versie openen via
http://www.dbnl.org/tekst/leeu002diag02_01/ (Hans Rijns).
 
4. REYNAERTLEZING IN HULST
De Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten organiseert op zaterdag 14 november 2015 om 15 uur in de Truffinozaal van de Blauwe Hoeve, net buiten de Hulsterse stadspoorten, een lezing met als titel Al tastend in de Reynaertmist van drs. Rien Rooker (1946). Rooker volgde na zijn MO-opleiding een vervolgstudie Nederlands aan de Universiteit van Utrecht. Van 1974 tot 2008 was hij verbonden aan het Scheldemond College in Vlissingen en vanaf 2008 gepensioneerd. In 2006 kwam hij min of meer bij toeval in aanraking met de problematiek achter Van den vos Reynaerde, wat resulteerde in een onderzoek naar de politieke en maatschappelijke achtergronden van het verhaal. 
 
5. VOORSTELLING TIECELIJN 28 IN SINT-NIKLAAS
Het bestuur van het Reynaertgenootschap nodigt u graag uit op de presentatie van Tiecelijn 28. Jaarboek 8 van het Reynaertgenootschap op zondag 29 november 2015 om 11 uur – Museumtheater, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas. Het programma:

  • Verwelkoming door Yvan de Maesschalck, ondervoorzitter van het Reynaertgenootschap
  • Toespraak door Annemie Charlier, schepen van Cultuur van de stad Sint-Niklaas
  • Marcel Ryssen leest voor uit Van den vos Reynaerde (in het kader van de Voorleesweek)
  • ‘Literatuur in het "oestende van Vlaenderen"’,  lezing door prof. em. Jozef Janssens  
  • Voorstelling van Tiecelijn 28 door Rik van Daele
  • Drankje en informele babbel

Gelieve uw komst te bevestigen: info@reynaertgenootschap.be / (00 32) (0) 3 777 90 15. Dan leggen wij het nieuwe jaarboek voor u klaar.
 
6. EN DE BOER HIJ PLOEGDE VOORT
Graag presenteren wij de lezer een boeiend boek waarin ook het Reynaertverhaal verschijnt. Onderstaande aankondiging werd grotendeels overgenomen uit de digitale publicatie Goeiedag (nr. 30) met toestemming van hoofdredacteur Walter Clippeleyr.
Dit is mijn hof van journalist Chris de Stoop is één van de opvallendste non-fictie aanbiedingen uit de voorbije weken. Hij beschrijft erin hoe boeren definitief verdwijnen uit de polders. Chris de Stoop keert in Dit is mijn hof terug naar zijn herkomst: het boerenhof in de Wase polders waar zijn broer ooit nog boerde en dat nu leeg staat om straks allicht te verdwijnen.
De Stoop, die in Doel woonde, schreef reeds met De bres (2000) een beklijvende impressie over de teloorgang van een dorpsgemeenschap die moet wijken voor het industriële geweld van de haven.
In Dit is mijn hof neemt hij een kijkje op de ouderlijke boerderij die van de ene op de andere dag kwam leeg te staan. Hij blikt terug op het boerenleven dat het land maakte tot wat het was, duizend jaar lang. Hij beschrijft met verbijstering wat er van het polderland ondertussen geworden is. (Uitgeverij De Bezige Bij, 19,95 EUR.)
 
7. AGENDA
25 oktober 2015 om 10 uur: stiltewandeling in de Fondatie van Boudelo (Sinaai);
14 november 2015 om 15 uur: lezing drs. Rien Rooker, ‘Al tastend in de Reynaertmist’, Truffinozaal, Blauwe hoeve (org. Heemkring; verdere info volgt);
29 november 2015 om 11 uur: voorstelling Tiecelijn 28 (Museumtheater Sint-Niklaas);
14 januari 2016 om 20 uur, lezing Paul Verhuyck over de Franse Roman de Renart in Porgy and Bess, Noordstraat 52 Terneuzen.
 
8. UITSMIJTER: VOSSENSTREETART IN DE ANTWERPSE METRO
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinMoretusNL-Nieuws/Nieuws-Nieuws/Nieuws-Nieuws-2015/Make-over-premetrostation-Plantin.html
 
9. TOT SLOT
Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL
Tiecelijn is integraal digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be

Categorie: