You are here

Colofon

Naam tijdschrift: Tiecelijn
Verschijnt sinds: 1988
stichters: Herman Heyse, Marcel Ryssen, Rik van Daele
Periodiciteit: vanaf 2008: jaarboek

Uitgever: Reynaertgenootschap
Juridische vorm: vzw
Voorzitter: Marcel Ryssen
Zetel vereniging: Nijverheidsstraat 32, 9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Rik van Daele

Redactieadres en abonnementenadministratie:
voor België: Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas (Tel. en fax. 03 777 90 15)
Rekeningnummer: IBAN BE 91 6455 1166 9476 / BIC JVBABE 22
voor Nederland: Vendelierstraat 13, NL-5241 TT Rosmalen
Rekeningnummer: IBAN NL34INGB0002994574 / BIC INGBNL2A

E-mail: info@reynaertgenootschap.be
Web: http://www.reynaertgenootschap.be/

Redactie: Marcel Ryssen, Paul Wackers (NL), Peter Everaers (NL), Willy Feliers, Erwin Verzandvoort (NL), Yvan De Maesschalck, Rik van Daele, Hilde Reyniers, Hans Rijns en Mark Nieuwenhuis
Hoofdredacteur en redactiesecretaris: Rik van Daele

Medewerkers: Bruno van Gasse, Jan de Putter (NL), Stefaan Baeten, Jan Heyse, Els Wauters, Wim Heirman, Alexander Schwarz e.a.

Vormgeving en kaftillustratie: Lies Van Gasse

Mecenassen: Toerisme Waasland, Gemeentebestuur Stekene, stad Sint-Niklaas
Tiecelijn ontvangt subsidies van: Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaams Fonds voor de Letteren.

Druk: bvba Room, Passtraat 289, Sint-Niklaas

Oplage: 500
Abonnementen: 300
Steunabo's: 150
Verkoop losse nrs.: via boekhandel 't Oneindige Verhaal in Sint-Niklaas, oneindigeverhaal@skynet.be
Abonnementsprijs: 20 euro
Steunabonnement: 25 euro

ISSN: 0775-9770

Copyright: vzw Reynaertgenootschap. Niets uit Tiecelijn mag openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de correctheid van hun eigen bijdragen.
De uitgever streeft ernaar om de rechten betreffende de illustraties te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.