You are here

Lezing drs. Rien Rooker - 14/11/2015

AL TASTEND IN DE REYNAERTMIST
Achtergronden bij Van den vos Reynaerde

Lezing door drs. Rien Rooker, i.k.v. het Hulsterse voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project Land van Reynaert

Voor de pauze past de spreker Willems meesterwerk in de sociaal-politieke situatie van Vlaanderen in, waarbij twee kanten sterke nadruk krijgen. Ten eerste de strijd om de opvolging van Margareta II van Vlaanderen, (1244 – 1280) tussen de zoons uit haar eerste huwelijk met Bouchard d’Avesnes en die uit haar tweede huwelijk met Willem van Dampierre. Ten tweede de machtsstrijd die zij te voeren had met de jonge, succesvolle graaf Willem II van Holland, in 1247 gekozen tot Rooms-Koning van het Heilige Duitse Rijk; gesneuveld bij Alkmaar in 1256 toen hij op het punt stond door de paus tot Keizer gekroond te worden.
Na de pauze wordt de aandacht gericht op de persoon van Willem als auteur van Van den vos Reynaerde, van wie alleen bekend is dat hij nog een verhaal geschreven heeft: de Madock. Hiervan is echter niets overgeleverd. Kan deze Willem geïdentificeerd kan worden als Willem van Baudelo, die eerst lekenbroeder van het klooster Baudelo bij St. Niklaas was en later een hoge ambtenaar van Margareta II? Van Willem van Baudelo is bekend dat hij een enorme ruzie met zijn geestelijke superieuren gehad heeft. Kan die ruzie, mogelijk een proces, samengehangen kan hebben met de Madock? De lezing wordt afgesloten met een nieuwe lezing van de proloog, (de eerste 70 regels), van het verhaal Van den vos Reynaerde. Er is daarna gelegenheid tot vragen. 

Drs. Rien Rooker is geboren en getogen Amsterdammer uit 1946 en primair opgeleid tot onderwijzer in het basisonderwijs. Via de akten M.O.-A en M.O.-B Nederlands kwam hij als docent-Nederlands in 1974 terecht in de bovenbouw vwo/havo van het Scheldemond College in Vlissingen, waar hij tot zijn pensionering in 2008 is gebleven. Zijn M.O.-opleiding werd afgerond met een doctorale top in Utrecht. 
Na zijn onderwijzersexamen getwijfeld tussen een vervolgstudie Nederlands en geschiedenis. Uiteindelijk gekozen voor Nederlands, maar zijn geschiedkundige belangstelling werd daarin ingebed. Zoals hij zelf zegt: “Ik zou mezelf daarom nu het liefst typeren als literair-historicus”. In 2006 kwam hij in aanraking met de problematiek rond het middeleeuwse verhaal Van den vos Reynaerde, dat tegenwoordig gedateerd wordt omstreeks 1250 – 1260. Hij heeft daaraan studie gedaan en hoopt deze binnen afzienbare tijd af te ronden met een promotie aan de Katholieke Universiteit van Leuven met als promotor Prof. Dr. Geert Claassens. 

De lezing wordt gehouden op zaterdag 14 november. Aanvang om 15:00 uur.
Plaats: Truffinozaal in de Blaauwe Hoeve.

Voor leden van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' is de lezing gratis.
Niet leden betalen € 5,-