You are here

e-brief 2015 - nr. 4

Dankzij MailChimp beschikt dit e-zine over een nieuw jasje. In- en uitschrijven zal voortaan veel gemakkelijker kunnen. Hierbij ontvangt u e-brief 2015–4 van het Reynaertgenootschap (RG). Veel lees-, kijk- en doorklikplezier.

Nog niet ingeschreven maar wel geïnteresseerd om onze nieuwsbrief te ontvangen? Klik dan hier.
 
1. TIECELIJN IN DIEPE ROUW
Op 14 juli stond onze wereld even stil. We dienden afscheid te nemen van Willy Devreese, amper 65 jaar oud. Willy was jarenlang onze gewaardeerde bureauredacteur. Een ruime delegatie van de Tiecelijnredactie nam tijdens een intieme viering in Marke afscheid van een vriend. Willy omschreef zichzelf als volgt (voor een kort stukje op onze website):
Willy Devreese (Tielt, 20 december 1949). Afgestudeerd aan de lagere normaalschool Sint-Thomas in Brussel. Sinds 1968 onderwijzer aan de Vrije Centrumschool in Marke. Reynaerdioot, d.w.z. verzamelt min of meer betaalbare Reynaertuitgaven en vossenprullaria. Schoolmeestert soms met de rode pen in Tiecelijnteksten. Literair consument, non-producent. Leest en herleest favoriete auteurs, zoals Elsschot, Nescio, Carmiggelt, Hotz, Crone, Voskuil, Van het Reve (Karel), Höweler. Leest nooit ofte nimmer handleidingen, contracten of rekeningafschriften. Favoriete grafschrift: "Hij was de man die iets miste en hij wist niet wat, de man die iets verlangde en hij wist niet wat, de man die iets zeggen wilde en hij wist niet wat." (Nescio). In het volgende Tiecelijnnummer publiceren wij een kort In memoriam. Wij bieden onze oprechte deelneming aan Willy’s echtgenote Linda van Dorpe en kinderen.
 
2. HULSTERSE VESTINGDAGEN IN HET TEKEN VAN REYNAERT
Hulst is in 2015 voorzitter van het Intergemeentelijk project Het land van Reynaert. Een van de hoogtepunten van het Reynaertjaar zijn de Hulster Vestingdagen op zaterdag en zondag 29 en 30 augustus. Het Reynaertgenootschap zal op beide dagen met een stand aanwezig zijn in de nabijheid van de basiliek van Hulst. Het volledige (Reynaert)-programma kunt u binnenkort vinden op het internet. Verwacht in elk geval een poppenvoorstelling van Frans Hakkemars, een voorproefje van de nieuwe Reynaertmusical van het Sint-Niklase Opera en Belcantogenootschap en de eerste indrukken over het nieuwe stripverhaal dat door het IGP wordt uitgegeven. Een concepttekst geeft u alvast een voorsmaakje: http://www.hulstvestingstad.nl/images/Concept-programma-Hulster-Vestingdagen-29-en-30-augustus-2015-2.pdf
 
3. VIJF ‘TIECELIJN’-LEZINGEN OP HET CONGRES VAN DE IRS IN ZÜRICH
Van 15 tot en met 19 juli 2015 vond het eenentwintigste congres van de International Reynard Society plaats aan de universiteit van Zürich. Drie Tiecelijnredacteuren (Paul Wackers, Hans Rijns en Rik van Daele) en twee medewerkers (Gert-Jan van Dijk en IRS-voorzitter Baudouin van den Abeele) zorgden voor een lezing op dit internationale colloquium met deelnemers van Brazilië tot Japan en van Rusland tot Australië. Het aantal echte Reynaertlezingen was beperkt. (Geen van de vijf medewerkers had trouwens een Reynaertlezing als onderwerp gekozen!) Diverse van de teksten worden later in Reinardusof Tiecelijn gepubliceerd. In het volgende nummer brengt Hans Rijns een verslag van de boeiende vijfdaagse, die begon met een boottocht op het meer van Zürich en eindigde met een bezoek aan de prachtige kloosterbibliotheek van Sankt Gallen. In 2017 vindt het volgende congres van de Société internationale renardienne in het Engelse Reading plaats.
 
4. HET VOLGENDE TIECELIJNNUMMER
Tiecelijn 28. Jaarboek 8 van het Reynaertgenootschap is in volle voorbereiding en wordt voorgesteld in het Sint-Niklase Museumtheater op zondag 29 november om 11 uur. Hou de datum vrij in uw agenda. Wij danken de vele abonnees die hun lidmaatschap 2015 reeds betaalden en hopen dat u een van hen was/wordt. Het wordt opnieuw een rijkelijk geïllustreerd nummer met langere en kortere bijdragen, vertalingen, portretten, recensies en een kroniek. Circa 15 auteurs verzorgen circa 25 bijdragen. Enkele trefwoorden zijn: Luc Tuymans, Philippe de Novarre, Sebastiaan Brant, H.C. ten Berge, Arnout, Arnulf IV van Oudenaarde, Bratislava, Christoffel Plantijn, s.s. Rotterdam, Jacob Jordaens, Maurits de Jonghe, Renart le Contrefait, Grimbeert en ‘devil in disguise’.  Of het eindelijk een veel dunner nummer wordt zoals vooropgesteld werd is nog maar de vraag. De vossenjacht is nog steeds niet gesloten.
 
5. VOORLEESMARATHON TIJDENS DE OMD: LEZERS GEZOCHT
Op zondag 13 september 2015 vindt de Open Monumentendag Vlaanderen plaats. Er is dit jaar geen overkoepelend thema. In Sint-Niklaas, thuisbasis van het Reynaertgenootschap, staat de Open Monumentendag in het teken van kerken en kapellen. Rond dit thema werken het Reynaertgenootschap en CC Boontje samen aan een dagje ‘De kapellekensbaan’. CC Boontje start De Kapellekensbaan I ’s morgens op in de Beeldstraat aan de Heikapel, waar Marcella Piessens vanaf 10.30-12.30 uur voorleest aan de passanten. In de namiddag vindt tussen 15 uur en 17 uur De Kapellekensbaan II plaats in de kapel van de Paterskerk (Truweelstraat 136, vlakbij het station en de Siniscoop, een plek die de volgende jaren volledig herbestemd wordt en binnen de OMD een boeiende locatie) met een voorleesmarathon van de 23 Reynaertstukjes uit De Kapellekensbaan. Jo Boon, de zoon van Louis, geeft de aftrap. Nadien lezen Ilse Bats, Sigrid De Wilde, Gerrit Van Puyvelde en Marcella Piessens voor. Mogen wij ook uw naam toevoegen? Het lijstje met de deelnemers en de uren is te raadplegen op onze site. Zie ook http://www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/monumentenzorg/open-monumentendag.
 
6. VLAANDEREN HEEFT EINDELIJK EEN LITERAIRE CANON
In Nederland was het al langer een feit, maar nu behoort de Reynaert ook tot de literaire canon. De Koninklijke Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) stelde op 1 juli in kasteel Beauvoorde in Veurne de nieuwe canon voor: de lijst van 51 werken (50 + 1 van de onlangs overleden auteur Jef Geeraerts) wil een overzicht geven van de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis vanuit Vlaams perspectief. Van den vos Reynaerde staat (evident) in het lijstje. Wie de tekst over de Reynaert wil lezen klikt ophttp://literairecanon.be/werken/van-den-vos-reynaerde. Onze vingers jeuken om al even te reageren – op de overigens zeer degelijke tekst (met name m.b.t. het slot van de beschouwing; ‘De hypothese dat de in 1260 of 1261 gestorven lekenbroeder en grafelijke klerk Willem van Boudelo (of Corthals) wel eens de geheimzinnige auteur van dit dierenepos zou zijn geweest, moet als onbewezen en zelfs vrij twijfelachtig worden beschouwd.’).
 
7. AGENDA
13 september 2015 vanaf 10.30 uur en vanaf 15 uur: vertellingen en voorleesmarathon L.P. Boons De Kapellekensbaan in Sint-Niklaas;
26 oktober 2015 om 10 uur: stiltewandeling in de Fondatie van Boudelo (Sinaai);
14 november 2015 om 15 uur: lezing drs. Rien Rooker, ‘Al tastend in de Reynaertmist’, Truffinozaal, Blauwe hoeve (org. Heemkring; verdere info volgt);
29 november 2015 om 11 uur: voorstelling Tiecelijn 28 (Museumtheater Sint-Niklaas);
14 januari 2016 om 20 uur, lezing Paul Verhuyck over de Franse Roman de Renart in Porgy and Bess, Noordstraat 52 Terneuzen (info volgt).
 
8. UITSMIJTER
Voor wolvenliefhebbers: zie http://en.parcoalpimarittime.it/visit/points-of-interest/uomini-e-lupi-centre (met dank aan Herman Cole).
 
9. TOT SLOT
Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap:http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Suggesties eveneens via dit adres.
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL
Tiecelijn is integraal digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be

Categorie: