You are here

Manifest

Tiecelijn is ongebonden en pluralistisch. Het wil getuigen van het doorleven van Reynaert de vos in het Land van Reynaert en daarbuiten en een forum zijn voor alle "Reynaerdofielen". Het wil de Reynaertstudie nieuwe impulsen geven. Tiecelijn is een literair, een wetenschappelijk en tevens een vulgariserend jaarboek en geeft aandacht aan zowel literatuur, literatuurgeschiedenis, folklore, heemkunde, geschiedenis, educatie, geopolitiek, milieu en toerisme. Dit zijn allemaal wetenschapsgebieden. Tiecelijn is niet te vatten in de gebruikelijke categorieën. In Tiecelijn komt groot en klein nieuws in de vorm van kleine artikels, interviews, polemieken, bibliografische overzichten, boekbesprekingen, iconografisch materiaal, columns, Reynaertcuriosa en aankondigingen van Reynaertmanifestaties- en publicaties. Geaasd wordt op wetenschappelijke primeurs en voorpublicaties. Er wordt gewerkt en gepubliceerd rond de Reynaertstof in de breedste en modernste zin, met grote belangstelling voor de naleving en de interpretatie van het Reynaertverhaal. Ook dierenverhalen in de meest algemene zin van het woord behoren tot het publicatiebereik van Tiecelijn.
Het richt zich tot geïnteresseerden, leraren en studenten, heemkundigen, kunstenaars, leden van de diverse Reynaertverenigingen, journalisten, literatuurliefhebbers en literairhistorici. Tiecelijn fungeert als een link tussen de literairwetenschappelijke en de folkloristisch-toeristische Reynaertwereld en tussen de literaire wereld van toen en nu.
Steeds staat Reynaert centraal, hij is schurk en schelm, middeleeuwer en tijdgenoot, wereldburger en Waaslander, maar voor alles een Europeaan.