You are here

e-brief 2015 - nr. 2

Veel lees-, kijk- en doorklikplezier.

1. OVER BOUDELO, ALBERT DE SMEDT EN LUC TUYMANS

Op 14 februari luisterden ruim 120 aanwezigen tijdens de Herman Heyselezing in Stekene naar de jonge Gentse archeoloog Philippe de Smedt, die in een knappe lezing verslag deed van zijn nieuwe scantechnieken op de sites van de abdij van Boudelo (Klein Sinaai/Stekene) en Stonehenge (http://www.boudelo.be/nl/abdij-van-boudelo/nieuws/196-philippe-de-smedt-nu-ook-strafste-gentenaar). In het tweede deel van de avond kreeg de grootvader van de spreker, Albert de Smedt (84) de verrassing van zijn leven. Eerst aanhoorde hij een laudatio door Marcel Ryssen en nadien vernam hij tot zijn eigen verbazing dat Luc Tuymans, een van de belangrijkste kunstenaars van deze tijd, een Reynaertbeeld van de Sint-Niklase beeldhouwer heeft geschilderd. In een goed verpakt verhaal liet ‘knipselarcheoloog’ en vossenjager Rik van Daele zien hoe, wanneer en naar welke foto het schilderij van Tuymans in het begin van de jaren negentig tot stand was gekomen... een meer dan interessant vervolg op de story rond ‘A Belgian Politician’, dat dezer dagen volop in de belangstelling staat. Zie ook:http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/cultuurenmedia/1.2244367. Het volledige verhaal verschijnt in Tiecelijn 28 (publicatie op 29 november 2015).

2. HET DNA VAN EEN STADSVOS

Tijdens het literaire weekend Archipel en tevens naar aanleiding van de Erfgoeddag (in Sint-Niklaas dit jaar beide onder de overkoepelende titel ‘Portretten’) organiseert het Reynaertgenootschap op zondag 26 april om 10 uur een gratis stadswandeling op zoek naar literaire en andere vossen in de zalen en straten van de stad. De wandeling start aan/in de Bib om 10 uur. Inschrijven is noodzakelijk (info@reynaertgenootschap.be). De wandeling laat de deelnemers kennis maken met (stads)vossen die niet altijd even gemakkelijk toegankelijk zijn.

3. RAMON LULL

In Tiecelijn 27 verscheen de eerste vertaling in het Nederlands van Ramon Lulls Dierenepos door Bob de Nijs. Op 13 februari jl. bezorgde de vertaler tijdens de vergadering van de afdeling Filologie van het Institut d’Estudis Catalans (http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp) een exemplaar van Tiecelijn 27 aan de bibliotheek van deze eerbiedwaardige academische instelling. Ook het Institut Ramon Lull ontvangt nog een Tiecelijnexemplaar. Tijdens het diner na de vergadering werd meegedeeld dat Lull heilig verklaard zal worden (en erkenning krijgt voor zijn filosofische en theologische geschriften als kerkleraar). Dit vraagt verder onderzoek.

4. STRIPWEDSTRIJD REYNAERT DE VOS

Het voorzittersbeeldje van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert staat dit jaar in Hulst. In januari en februari was er in de meest Vlaamse van de Nederlandse steden reeds een tentoonstelling te zien met het Reynaertwerk van Kris de Roover, de illustrator van het stripverhaal dat in 1999 door het IGP werd uitgegeven (tweede druk in 2007). Vanuit Beveren en Hulst werd ondertussen hard gewerkt aan een vervolg op dit stripverhaal. Daarvoor schrijft het IGP nu een wedstrijd uit. Geïnteresseerden kunnen het reglement bij deze nieuwsbrief vinden of via https://nl-nl.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681. Deadline is 1 april 2015.

5. NIEUWE PUBLICATIES

Dubbeltalent Lies van Gasse publiceerde begin februari bij de Wereldbibliotheek de ‘graphic novel’ Zand op een ZeebedDe Standaard: ‘Lies Van Gasse profileert zich binnen een opvallende jonge generatie van voornamelijk vrouwelijke dichters als iemand met een volstrekt eigen toon’. Verdere info via:http://www.wereldbibliotheek.nl/fonds/showbook.php?boek=740. Het ‘graphic poem’ dat Lies van Gasse in opdracht van het Reynaertgenootschap als een bijzondere uitgave voor de steunende leden 2013 vorm gaf (het gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in Tiecelijn 2007, nr. 3/4 p. 210) werd afgedrukt in dePoëziekrant van december (2014, jg. 38, nr. 7-8, p. 19-30). 
Andere publicaties voor reynaerdofielen: 
Auteur Stijn Cuypers meldt dat Rennert Fox beschikbaar is via Amazon Kindle, waar men ook gratis een ‘sample’ kan downloaden: http://www.amazon.com/dp/B00S4TGZZS
Het doel van deze vertaling is het aanbieden van een leesbare tekst in het Engels. Het gaat meer om ‘een hedendaagse bewerking, eerder dan een wetenschappelijk juiste vertaling. Hoewel het nauw aanleunt bij het origineel, zal de lezer er enkele nieuwe elementen in aantreffen die niet in de oorspronkelijke Reynaert te vinden zijn.’

6. AGENDA

19 maart 2015 om 19.30 uur: voordrachtwedstrijd IGP Land van Reynaert, Bib Hulst (zie vorig e-zine); 
4 april tot 26 juli 2015: Reynaertwerk van Theo van de Goor in het museum van Hulst; 
26 april 2015 om 10 uur: Het DNA van een vos: literaire wandeling in Sint-Niklaas in het kader van de Erfgoeddag 2015, Portretten en Archipel; 
15-18 juli 2015: congres van de International Reynard Society (Universiteit Zürich) http://www.sir-irs.com/
26 oktober 2015 om 10 uur: stiltewandeling in de Fondatie van Boudelo (Sinaai); 
29 november 2015 om 11 uur: voorstelling Tiecelijn 28 (Museumtheater Sint-Niklaas). 
Digitale agenda: http://www.reynaertgenootschap.be/node/142

7. TOT SLOT

Onze site: www.reynaertgenootschap.be 
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap:http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681 
Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be
Suggesties eveneens via dit adres. 
Verwante sites: 
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos 
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451⟨=NL 
Tiecelijn is (bijna) integraal digitaal te vinden op: 
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 

Met dank aan o.a. Bob de Nijs en Stijn Cuypers.

Categorie: