You are here

e-brief 2015 - nr. 1

1. BESTE WENSEN

Bij het begin van het nieuwe jaar wensen wij onze lezers het allerbeste toe voor 2015: moge het nieuwe jaar interessant, intens en vooral gelukkig en gezond zijn. Onze goede voornemens: een gesmaakte Herman Heyselezing (Stekene, 14/02/15) organiseren, deelnames aan de Erfgoeddag en de Dag van de stilte tot een succes maken, een boeiend jaarboek presenteren en u een zestal, steeds kortere e-zines bezorgen (‘mate es tallen spele goet’).

2. TIECELIJN 27 DIGITAAL

Tiecelijn 27 werd op 7 december 2014 in Sint-Niklaas voorgesteld en ondertussen aan alle abonnees bezorgd. Wij danken de leden die zich al voor 2015 inschreven en roepen de andere abonnees op zich in de loop van januari op de papieren Tiecelijn 2015 te abonneren (gewoon: 20 EUR; steun: ten minste 25 EUR). De gegevens vindt u op onze homepagina. Ondertussen is ook de digitale versie van Tiecelijn 27 beschikbaar op http://www.reynaertgenootschap.be/node/280.

3. BIBLIOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE REYNAERTBEWERKINGEN VAN 1800 tot 2014

In Tiecelijn 27 verscheen van de hand van Willy Devreese een aanvulling 2004-2014 op de in 2004 gepubliceerde bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen sinds 1800. Beide lijsten zijn verwerkt tot een nieuw digitaal geheel en te vinden op http://www.reynaertgenootschap.be/node/283. De nummering uit 2004, die momenteel in het vakgebied en in de wereld van de antiquaren als standaard geldt, werd behouden. Nieuwe en nieuw ontdekte uitgaven kregen een aangepaste nummering. Meer gegevens vindt u in de inleiding. Het is de bedoeling om de lijst jaarlijks bij te werken. Aanvullingen en correcties worden in dank aanvaard via info@reynaertgenootschap.be.

4. 23ste HERMAN HEYSELEZING

Op zaterdag 14 februari 2015 om 20 uur organiseren de vzw d’EUZIE en het Reynaertgenootschap de 23ste Herman Heyselezing in het oud-Stationsgebouw, Stadionstraat te Stekene. Gastspreker is archeoloog Philippe de Smedt (UGent). De laureaat van de Eos Gouden Pipet 2013 (als meest beloftevolle Vlaamse onderzoeker, zie http://eoswetenschap.eu/artikel/archeoloog-philippe-de-smedt-wint-eos-gouden-pipet) zal zich toespitsten op de detectie van archeologische sites via bodemsensoren en het plaatsen van de archeologische elementen binnen hun vroegere landschappelijke context. De titel van de lezing luidt: ‘Van Klein-Sinaai tot Stonehenge: op zoek naar het verleden met bodemsensoren.’ Hij deed baanbrekend onderzoek op de site van de Boudelo-abdij in Klein-Sinaai, waar diverse onderzoekers ‘Willem’, de Reynaertdichter, situeren. Recent verrichtte hij onderzoek in Stonehenge. Tijdens de avond zal Marcel Ryssen de figuur van Reynaertbeeldhouwer Albert de Smedt, grootvader van de spreker, belichten en Rik van Daele verbindt werk van de Sint-Niklase kunstenaar met werk van Luc Tuymans. De toegang tot de lezing is gratis. Nadien is er tijd voor een informele babbel bij een Reynaertbiertje. De lezing wordt georganiseerd ter ere van en in nagedachtenis aan Herman Heyse (1937-1992), medestichter en redacteur van Tiecelijn en stichtend voorzitter van d’EUZIE.

5. NIEUWE REYNAERTPUBLICATIES

Sinds december 2014 is de tekst van J.F. Willems uit 1834, beschikbaar in de Ooievaarreeks, digitaal te raadplegen op de DBNL, zie: http://www.dbnl.org/tekst/will028rein02_01/ Nog niet vermeld in vorige edities van dit e-zine (en in de nieuwe bibliografie, zie 3.) zijn volgende nieuwe Reynaertpublicaties uit 2014: 
http://www.boek.be/boek/reinaert-de-vos-12 (de tekst van Ernst van Altena); en 
http://www.boek.be/boek/reinaart-de-vos-7 (een navertelling door Marian Hoefnagel, een uitgave van Eenvoudig Communiceren B.V.) 
Een vossenhoofdstuk is te vinden in http://www.boek.be/boek/van-reynaert-de-vos-tot-tijl-uilenspiegel, een boekhistorische studie over de ‘canon’ van de volksboekentraditie.

6. HULST NIEUWE VOORZITTER IGP LAND VAN REYNAERT

Op 10 december gaf de gemeente Beveren het voorzitterssymbool van het IGP Het Land van Reynaert door aan Hulst. Een van de eerste manifestaties wordt een voordrachtwedstrijd op donderdag 19 maart 2015 om 19.30 uur in de Bib van Hulst voor de 18+ers. De opdracht luidt: ‘Draag een vrij te kiezen passage uit het Reynaertverhaal voor, aan te kleden naar eigen believen, gedurende 5 tot maximaal 7 minuten. Aanmelden kan tot en met 9 maart viahttp://bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/actueel/nieuws/voordrachtwedstrijd.html

7. AGENDA

Noteer de volgende manifestaties van het Reynaertgenootschap alvast in uw agenda: 
23 januari tot 13 februari: overzichtstentoonstelling met (Reynaert)werk van Kris de Roover, ’s Landshuis, Steenstraat 37, Hulst; 
14 februari 2015 om 20 uur: 23ste Herman Heyselezing door Philippe de Smedt; 
26 april 2015: Het DNA van een vos: literaire wandeling in Sint-Niklaas in het kader van de Erfgoeddag 2015, Portretten en Archipel; 
15-18 juli 2015: congres van de International Reynard Society (Universiteit Zürich) http://www.sir-irs.com/
26 oktober 2015 om 10 uur: stiltewandeling in de Fondatie van Boudelo (Sinaai); 
29 november 2015 om 11 uur: voorstelling Tiecelijn 28 (Museumtheater Sint-Niklaas). 
Digitale agenda: http://www.reynaertgenootschap.be/node/142

8. TOT SLOT

Onze site: www.reynaertgenootschap.be 
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap:http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681 
Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be
Suggesties eveneens via dit adres. 
Verwante sites: 
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos 
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451⟨=NL 
Tiecelijn is (bijna) integraal digitaal te vinden op: 
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 

Categorie: