You are here

2014 | Bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden

In 2004 publiceerden vier Tiecelijnredacteuren een zo volledig mogelijke bibliografische lijst van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen sinds 1800. Ondertussen heeft deze ‘gids’, uitgegeven als een Tiecelijnnummer 3 van jaargang 17 uit 2004 en in een tweede oplage apart gedrukt als Rik van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese en Erwin Verzandvoort, De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, Sint-Niklaas/Ter Hole, vzw Reynaertgenootschap/Antiquariaat Secundus, 2004, 106 p. zijn voorganger (de bibliografie van Jan Goossens in diens studie De gecastreerde neus uit 1988) in de schaduw gesteld. 

Tien jaar later is het tijd voor een eerste gedrukte aanvulling, zorgvuldig samengesteld door Willy Devreese, aangevuld met zoekwerk van de andere redacteuren en meldingen van een aantal Tiecelijnabonnees (o.a. Jan van Alphen en Jozef Bombay). De nieuwe lijst, Bibliografie 2004-2014, werd opnieuw genummerd (met de ‘a’ van ‘aanvulling’) en bevat 25 nieuwe nummers, waarvan achttien nieuwe uitgaven sinds 2004, en zeven Reynaertuitgaven van vóór 2004 die nu pas onder onze aandacht kwamen.

In de gedrukte publicatie Tiecelijn 27. Jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap werd een addendum opgenomen met correcties en aanvullingen bij de lijst uit 2004 en ook enkele extra uitgaven/herdrukken die verschenen tijdens het laatste decennium. Deze tweede lijst werd in Tiecelijn 27 apart (zwart- i.pl.v. grijsdruk) gemarkeerd, maar werd in de digitale publicatie verwerkt. Er werd voor deze optie gekozen om de nummering van de lijst uit 2004, die ondertussen in vele publicaties de standaard is geworden, intact te laten. 

Ongetwijfeld zijn er nog aanvullingen mogelijk, ondanks het geduldige monnikenwerk dat reeds verricht werd. Wij nodigen alle digitale gebruikers van deze bijdrage uit om suggesties en correcties te sturen naar info@reynaertgenootschap.beWij proberen van nu af aan jaarlijks deze lijst per 1 januari te updaten. 

De integrale versie vindt u in de pdf, die hieronder raadpleegbaar is.