You are here

e-brief 2006 - Nr. 6

Beste Reynaertliefhebber,

 

0. INLEIDING

Het nieuwe culturele werkjaar staat voor de deur. De batterijen zijn opgeladen. Na een intense Reynaertlente staat de herfst voor de deur. Die start met een literaire bustocht. Ondanks de intentie om met een vijftiende editie in schoonheid te eindigen, was er opnieuw een sterke vraag om met de vzw Reynaertgenootschap een stukje Vlaams literair erfgoed te verkennen. Het wordt een tweede Gezelletocht o.l.v. kenner Marcel Ryssen. In Nederland zijn vele ogen gericht op de fabelopera van muziektheater Bel Canto-Dalfsen. In het land van Reynaert wordt uitgekeken naar de tiende verjaardag van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert.

 

1. NIEUWE LITERAIRE BUSTOCHT

Voor de zestiende maal organiseert de vzw Reynaertgenootschap (i.s.m. het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert) een literaire bustocht. De tocht 2006 vindt plaats op zaterdag 23 september aanstaande en werd uitgestippeld door Gezellekenner Marcel Ryssen. Vele jaren geleden verkenden we Brugge reeds met Gezelle als gids. Nu rijden we richting Loppem en Roeselare. Het vertrek is voorzien in Sint-Niklaas om 9 uur. De eerste halte is het neogotische kasteel van Loppem (met gegidste rondleiding, o.a. Koning Albert-kamer, Guido Gezelle-kamer, schilderingen middeleeuwse taferelen). De lunch is voorzien in de abdij Zevenkerken in Sint-Andries-Brugge. Via Hooglede gaat het naar Roeselare, waar het klein seminarie wordt bezocht en waar een literaire stadswandeling de namiddag besluit (met Peegiemonument, geboorte- en sterfhuis Rodenbach, Rodenbachmonument etc.). Na een vrij terrasmoment keert het gezelschap terug. Einde voorzien circa 18.30. Deelname via overschrijving van 19 EUR op rekeningnummer 645-5116694-76 t.a.v. de vzw Reynaertgenootschap – Nijverheidsstraat 32 te 9100 Sint-Niklaas. Inbegrepen in de prijs: koffie bij het begin, bus, drinkgeld chauffeur, toegang kasteel van Loppem en twee gidsbeurten (Loppem, klein seminarie). De maaltijd wordt ter plekke afzonderlijk betaald. Er zijn nog voldoende plaatsen vrij. Inschrijven kan via een mailtje naar info@reynaertgenootschap.be. U ontvangt dan aanvullende informatie i.v.m. het vertrek en het programma.

 

2. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN

Tijdens de cultuurmarkt Antwerpen 2006 kondigde 'Erfgoedbibliotheken' (het overlegplatform voor bewaarbibliotheken) een rondreizende tentoonstelling aan over zeventiende-eeuwse boeken, die gepland is voor maart-september 2007. De tentoonstelling Het Dagelijks Boek, 17de-eeuwse lectuur anders bekeken opent op 2 maart 2007 in de Nottebohmzaal van de stadsbibliotheek Antwerpen (Hendrik Conscienceplein) en zal vervolgens te zien zijn in de Tentoonstellingszaal van de Leuvense Universiteitsbibliotheek (april), de Bibliotheca Wittockiana te Brussel (mei), de Provinciale Openbare Bibliotheek Limburg te Hasselt (juni), de Universiteitsbibliotheek Gent (zomer) en de Stedelijke Openbare Bibliotheek Brugge (september).

De tentoonstelling toont dat oude boeken geen dood kapitaal zijn, geen relicten van oude geleerdheid en dat niet alleen luxe-boeken met glanzend leren banden zijn overgeleverd. Het kan ook anders. Deskundigen selecteerden twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw en die vandaag berusten in één van de vele erfgoedbibliotheken die ons land rijk is. Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een groot publiek en gaven ze het dagelijks leven vorm: een almanak, een kookboek, een liedbundel, een tuinboek... en een Reynaertvolksboekje.

Specialisten situeren de twaalf boeken in de context van hun tijd. Welke functies vervulde een toeristische gids over de Nederlanden? Wat vertellen een handboek voor vroedvrouwen en een satire over ‘de overdaet der vrauwelycke kleederen’ over het beeld en de positie van de vrouw in de zeventiende eeuw? Naast de historische situering werd tevens aan twaalf al dan niet bekende Vlamingen gevraagd een hedendaags commentaar te leveren. Wie en wat er rond de Reynaert gebeurt is voor een volgende nieuwsbrief. U kunt ook proberen of de website al actief is. De gedigitaliseerde boeken en de verschillende commentaren zullen immers ook te bekijken zijn op www.hetdagelijksboek.beBij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde catalogus. Kostprijs 5 euro.

3. VOLGENDE TIECELIJN

Het eerstvolgende Tiecelijnnummer verschijnt eind september. Het wordt een merkwaardig Reynaertbrievennummer. 70 brieven, geschreven tussen 1834 en 2005, werden getranscribeerd, in hun context geplaatst en van een notenapparaat voorzien. U bent getuige van de rouwende Jan Frans Willems, die om de dood van zijn kinderen treurt, de blije Bernard Wierinck die trots is op zijn Reynaertekeningen na een positieve kritiek van Stijn Streuvels, de ijverige Jozef Goossenaerts, die samen met broeder Aloïs de grote organisator van het inrijden van de Reynaertroute is, enz. De brieven tussen J.W. Muller en Leonard Willems zijn pareltjes, getuigend van wederzijds respect, het ouder worden, het omgaan met verlies... U komt verder ook te weten dat de eerste kiemen voor internationale Reynaertcongressen reeds in 1955 ontstonden in de correspondentie tussen W.Gs Hellinga en André Stoop. Een themanummer om in één ruk uit te lezen.

4. REYNAERT-MUZIEKTHEATER

In het Nederlandse Dalfsen wordt in het najaar een veel belovende Reynaertuitvoering gebracht door Muziektheater Bel Canto-Dalfsen. De voorstellingen vinden plaats in de volgende theaters: De Trefkoele-Dalfsen op 3 en 4 november 2006, De Nieuwe Buitensocieteit te Zwolle op 10 november en De Voorvechter te Hardenburg op 17 november. Voor meer informatie kunt u de website www.belcanteodalfsen.nl bezoeken.

5. IGP LAND VAN REYNAERT

Dat het Stekens voorzitterschap van het Land van Reynaert actief aan de bekendmaking van het Reynaertverhaal en de Reynaertstreek werkt, konden de lezers van de nieuwsbrief in vorige nummers reeds lezen. In de tweede jaarhelft wordt gewerkt aan een nieuw Reynaertbeeld dat wordt ontworpen door schoolkinderen uit Kemzeke, aan de presentatie van de Reynaertex-libristentoonstelling (inzendingen van de ex-libriswedstrijd 1996) en aan de heruitgave van het stripverhaal van Ryssen en De Roover. Op 17 november 2006 om 20 uur vindt in de Stekense raadzaal een feestzitting plaats naar aanleiding van de tiende verjaardag van het samenwerkingsverband. Lezers die een uitnodiging wensen te ontvangen, kunnen ons een mailtje bezorgen.

6. REYNAERTSCRIPTIE GEPUBLICEERD

Vorig jaar heeft een tiental studenten aan de Universiteit Utrecht een Reynaert tutorial gevolgd bij Prof. Paul Wackers. In deze tutorial hebben de studenten zich gericht op verschillende aspecten van het Reynaertverhaal, aan de hand van de uitgave Reynaert in tweevoud. Aan de orde kwamen de verwerking in stripboeken, de Reynaert als kinderboek, aspecten van de rechtspraak aan het hof, volksuitgaven, Reynaert als inspiratie voor L.P.Boon, etc. Elke student heeft hierover een scriptie geschreven. Eén ervan is in juni als artikel verschenen in het tijdschrift Schoon schip. Op een website van de universiteit Utrecht is het ook de full text te raadplegen: http://igitur-archive.library.uu.nl/let/2006-0622-200253/UUindex.html (Bericht van Peter Nieuwenhuizen).

 

7. UITSMIJTER

Wij ontvingen een mail van Joost Witte die ons zijn Reynaertillustraties onder de aandacht bracht. U kunt ze bekijken via:
www.joostwitte.nl.

 

8. TOT SLOT

Indien u deze nieuwsbrief niet verder wenst te ontvangen, is een eenvoudig mailtje voldoende.
Suggesties voor deze nieuwsbrief en Reynaertberichten via info@reynaertgenootschap.be
Heeft u reeds een e-kijkje genomen op www.landvanreynaert.com?

Samenstelling: Rik van Daele


Uitgever: Vzw Reynaertgenootschap
Nijverheidsstraat 32
9100 Sint-Niklaas
Tel en Fax: 03 777 90 15
www.reynaertgenootschap.be