You are here

e-brief 2014 - nr. 5

E-brief 5 van 2014 van het Reynaertgenootschap met vele tips om van de junimaand – dit jaar Sinksenmaand – een boeiende Reynaertmaand te maken (‘Het was in eenen tsinxen daghe’).  

1. LIBERAAL ARCHIEF ACTIEF OP HET REYNAERTFRONT

Het Liberaal Archief was co-organisator van het geslaagde Reynaertcolloquium Metamorfosen van een gemene vos: Reynaert sinds de middeleeuwen in Antwerpen op 25 april 2014. De naamgever van het (liberale) Willemsfonds was de belangrijkste inspirator voor de hernieuwde belangstelling voor Van den vos Reynaerde. Jan Frans Willems publiceerde in 1834 zijn Reinaert de vos, in 1836 zijn wetenschappelijke editie en in 1839 een populaire schooluitgave die generaties latere auteurs heeft geïnspireerd. Acht sprekers uit de academische wereld wijdden meer dan 90 aanwezigen in in de uiteenlopende aspecten van het Reynaertverhaal, dat in de loop der tijden ook door heel wat andere kunstvormen (zoals opera, theater en stripverhaal) is geadapteerd. Voor deze studiedag werkte het Liberaal Archief samen met het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden van de Universiteit Antwerpen, het Reynaertgenootschap, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en uiteraard de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Tussen het talrijk opgekomen publiek zaten ook heel wat geïnteresseerden uit Nederland. Dr. Adelheid Ceulemans leidde alles in goede banen.

In de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief op het Kramersplein (nabij de Sint-Pietersabdij) in Gent wordt een selectie getoond uit de Reynaertverzameling van Tiecelijnabonnee Philippe Proost, een gepassioneerd verzamelaar van alles wat met Reynaert te maken heeft, de trotse bezitter van meer dan 600 boekuitgaven. Reinaert de vos: de boekencollectie van Philippe Proost in de kijker loopt nog tot 11 juli 2014 en is elke werkdag gratis te bezoeken van 9 tot 17 uur. (Bron: www.liberaalarchief.be/nieuwsbrief.html.)

2. SCHELMENVERTELLINGEN

In een samenwerking met ODiCe (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum), Inburgering Oost-Vlaanderen, Babbelonië, Samenlevingsopbouw, Integratiedienst Lokeren en ABVV senioren organiseert de Erfgoedcel Waasland in Lokeren elke maand een ‘Ontbijt met een verhaal’. Dit maandelijks initiatief gaat over interculturele ontmoetingen en erfgoed, met (volks)verhalen als kapstok. De organisatoren brengen op deze manier mensen met elkaar in contact om ze met elkaar te laten uitwisselen over gemeenschappelijkheden i.pl.v. verschillen. Ze willen ook de betrokkenheid van de deelnemers vergroten door ze zelf een ontbijt te laten klaarmaken gelinkt aan een land. Op zaterdag 7 juni vindt in Lokeren een ‘Ontbijt met een verhaal’ plaats waarbij enkele schelmenverhalen centraal zullen staan. Rik van Daele vertelt het verhaal van Reynaert de Vos, Joan Leeflang over Anansi de Spin en Selda Bicer over Nasreddin Hodja (telkens 30 min).
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 7 juni van 9 tot 11.30 uur in de tuin van MPI Emiliani, Krekelstraat 17, Lokeren. 2 EUR p.p., kinderen tot 12 gratis. Iedereen is welkom!

3. LITERAIRE REYNAERTBUSTOCHT

Op pinkstermaandag 9 juni vindt van 10 tot 18 uur een nieuwe literaire Reynaertbustocht plaats. De deelnemers verzamelen in de foyer van cultuurcentrum Ter Vesten, Gravenplein 2 in Beveren. De tocht brengt de deelnemers langsheen een brede waaier van reynaerdiana die het land van koning Nobel sieren. Op de tocht wordt halt gehouden voor de speelse Reynaertvoorstelling van Figurentheater Vlinders & Co in OC Ermenrike te Kieldrecht (waar ook een Reynaertbank van Kris de Roover en een Reynaert- en Uilenspiegelbeeld van Chris Ferket worden bezocht). De tocht leidt langs de Hulsterlooroute tot aan de grenzen van de Reynaert- en vestingstad Hulst. Prijs: 30 EUR, incl. busvervoer, middaglunch in Restaurant & Feestzaal Bebronna (een unieke en exclusieve plek aan de Scheldeboorden in Kallo) en de voorstelling in OC Ermenrike, excl. dranken.
Reservering:
tickets.tervesten@beveren.be.

4. POL GOOSSEN LEEST REYNAERT DE VOS

Zondag 15 juni 2014 om 11 uur wordt in de Mediazaal van CC Ter Vesten, Gravenplein 2 in Beveren het luisterboek Van den Vos Reynaerde in de reeks ‘HKM Literatuur’ in productie van Hans Kusters voorgesteld. Bekende Vlaming én Bekende Vegetariër Pol Goossen, die de tekst inlas, zal dan fragmenten uit het Reynaertverhaal voorlezen. De tekst is van Walter Verniers; Lies van Gasse werd betrokken bij de grafische vormgeving. Het Reynaertgenootschap stelde haar expertise ter beschikking.
De gemeente Beveren, huidig voorzitter van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert stelt aansluitend haar zomerse Reynaertaanbod voor en biedt de aanwezigen de gelegenheid om de tentoonstelling Reynaert de vos, beeldend verteld in ex libris te bezoeken (Bib, Gravenplein 3). Gratis, na reservatie via
cultuurbeleid@beveren.be of 03 750 10 00.

5. REYNAERT DE VOS, BEELDEND VERTELD IN EX LIBRIS

Deze tentoonstelling, die 54 ex libris toont met scènes uit het Reynaertverhaal, opent op 15 juni aanstaande. De prenten zijn voor het grootste deel etsen in kleur, litho's en houtgravures. Ze komen uit de privécollectie van Willy Feliers, lid van de raad van bestuur van het Reynaertgenootschap, die al 35 jaar ex libris verzamelt, voornamelijk met een literair thema (en specifiek over Reynaert). Enkele stukken komen van topkunstenaars uit de grafische wereld. De tentoonstelling loopt van 15 juni tot 15 september 2014 in de bib van Beveren, Gravenplein 3. Zie: www.beveren.be/bibliotheek. De toegang is gratis. Openingsuren: zat-zon van 09.30 tot 12.30 uur. Ma-vrij van 13.30 tot 20 uur. Di van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 20 uur. Woe van 12 tot 20 uur en do van 13.30 tot 17 uur.

6. VERZAMELDINGEN

Met het project Verzameldingen zet de Erfgoedcel Waasland dit jaar het erfgoed van privépersonen in de kijker. Interessant erfgoed vind je niet enkel in een museum of een archief, maar net zo goed bij mensen thuis. Op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2014 kan je in Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis- Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse een gratis bezoek brengen aan kleine en grote tentoonstellingen met stukken uit privécollecties. Tegelijk ontvangen enkele verzamelaars je thuis, houden privémusea en heemkringen opendeur en komen archieven naar buiten met bijzondere privéschenkingen. Reynaerdiana kan je bekijken bij Rik van Daele, Nijverheidsstraat 32 in Sint-Niklaas (zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur). Op www.verzameldingen.be vind je het volledige programma, de openingsuren en informatie over de andere activiteiten die in het kader van Verzameldingen plaatsvinden, zoals het tijdschrift, de workshop ‘Bewaren van je erfgoed’ en een grote taxatiedag.

7. NIEUW OP DE SITE VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

Een link naar de uitstekende catalogus van de tentoonstelling Reynaerd die mordadighe dief. Rechtspraak, misdaad en straf in het land van Beveren (15de tot 18de eeuw), samengesteld door Bert Verwerft; zie: http://tervesten.beveren.be/file_uploads/18944.pdf.

8. TOT SLOT

Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap:
http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Uitschrijven kan via een mailtje
info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL

Tiecelijn is (bijna) integraal digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002

Categorie: