You are here

e-brief 2014 - nr. 4

Dit nummer is integraal gewijd aan de voorstelling van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van het Reynaertgenootschap. Ze werden ontworpen door dubbeltalent Lies van Gasse. Naar aanleiding van de perspresentatie in de gebouwen van Interwaas te Sint-Niklaas op 29 april 2014 hebben wij de missie, de visie en de waarden van het RG geactualiseerd en presenteren wij hierbij ook de volledige beleidsstructuur van het RG. Wij geven ze, net als een toelichting bij het nieuwe logo aan de leden van de erfgoedgemeenschap Reynaert en ons literaire publiek mee. Tot slot vindt u nog een aantal projecten waarbij het RG betrokken was of is.

1. NIEUWE HUISSTIJL EN LOGO VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

Het nieuwe logo van het Reynaertgenootschap, en de daarbij horende verfijningen van de huisstijl, werden ontworpen door Lies Van Gasse (Sint-Niklaas, 1983, officiële website http://www.blauhaus.tk/). Zij studeerde illustratieve vormgeving aan Sint-Lucas in Antwerpen en schilderkunst aan de Accademia di Brera in Milaan. Zij is ondertussen een gevestigde literaire waarde in de moderne Nederlandstalige poëzie en publiceerde reeds diverse bundels en ‘graphic poems’. In 2013 publiceerde ze samen met Annemarie Estor ‘Het boek Hauser’, wat ook leidde tot een indrukwekkende tentoonstelling in het Letterenhuis te Antwerpen. Zij ontwierp de lay-out en de coverillustraties van de zes reeds verschenen Tiecelijnjaarboeken. Deze zes covers vormen een kunstwerk op zich. In 2013 creëerde ze voor het Reynaertgenootschap een eigenzinnig en unieke editie van het ‘graphic poem’ ‘De tweede wolvin’, een gedicht dat ze eerder op vraag van het Reynaertgenootschap schreef (gelimiteerde oplage (200 ex.) met diverse eigen ‘hand made’ accenten) en dat later dit jaar in de Poëziekrant zal gepubliceerd worden.

Het nieuwe logo is speels, creatief en beweeglijk en ligt in de lijn van de vormgeving van de jaarboeken sinds 2008. Lies speelt al jarenlang met tinten van grijs en oranjerood. In het logo zien we een zeer beweeglijke vos met een opvallend (mensen)oog. De kunstenares slaagde in haar opdracht: een logo ontwerpen met de volledige (lange!) naam van het Reynaertgenootschap. De schuine lijn is al jaren in de vormgeving van de jaarboeken aanwezig. Het logo bestaat in enkele varianten (‘crom ende menichfoude’, zoals Reynaerts paden en streken).

Het nieuwe logo zal verspreid worden op vele dragers: nieuw briefpapier, 10.000 enveloppes, 2 banners, 1000 documentenmapjes en een eigen postzegel (op een eerste oplage van slechts 500 exemplaren). Het zal binnenkort ook op de website verschijnen, in onze digitale handtekening en op onze Facebookpagina. Het aantal dragers wordt nog uitgebreid met onder andere stickers en leeswijzers.

2. VISIE & MISSIE VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

Missie

Het Reynaertgenootschap bestudeert, documenteert en ontsluit de ‘matière renardienne’, dierenverhalen van vroeger tot nu, voor jong en oud, lokaal en internationaal, op zowel wetenschappelijk als vulgariserend niveau. Dit gebeurt o.a. door de uitgave van Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap, de website www.reynaertgenootschap.be, een e-zine, een Facebookpagina en eigen uitgaven, de ondersteuning van tentoonstellingen, congressen, lezingen enz. De werking is vooral gericht op studie en onderwijs. Het Reynaertgenootschap probeert ook Reynaertproducten van derden te faciliteren.

Visie

Het Reynaertgenootschap wil de motor zijn van een erfgoedgemeenschap die de middeleeuwse en moderne Reynaertverhalen, en breder, middeleeuwse en moderne literatuur en (beeldende) kunsten wil bestuderen en die gelinkt is met gelijksoortige organisaties. Op termijn wordt gestreefd naar een studie- en documentatiecentrum en/of museum in het Land van Reynaert.

Waarden: pluralisme – integriteit – wetenschappelijke betrouwbaarheid – samenwerkingsgezindheid

Kernwoorden: literatuur – niche – kwaliteit – verdieping – passie – vertellen – gemeenschapsvorming – digitalisering – creativiteit – cultuurtoerisme – vorming

3. STRUCTUUR EN STAKEHOLDERS VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

Raad van bestuur: Marcel Ryssen (voorzitter), Rik van Daele (secretaris-penningmeester), Erwin Verzandvoort, Willy Feliers en Hilde Reyniers.

Algemene vergadering: Marcel Ryssen, Rik van Daele, Erwin Verzandvoort, Willy Feliers en Hilde Reyniers, Gustaaf van Daele en Jan Heyse.

Leden: de steunende en gewone abonnees van Tiecelijn zijn de ‘toegevoegde leden’.

Redactie Tiecelijn: Rik van Daele (eind- en hoofdredacteur), Paul Wackers, Yvan de Maesschalck, Peter Everaers, Mark Nieuwenhuis, Hans Rijns, Erwin Verzandvoort, Willy Devreese, Marcel Ryssen, Willy Feliers en Hilde Reyniers.

Lay-out / vormgever / logo: Lies van Gasse

ICT: Wim Heirman, Hilde Reyniers, Sander van Daele

Stakeholders: de abonnees en vooral de steunende leden – de Facebookvolgers – (leden, directie en personeel van) Erfgoedcel Waasland – Bibliotheca Wasiana – Vlaams Fonds voor de Letteren – International Reynard Society – Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – andere literaire genootschappen – literaire musea (o.a. Damme / Uilenspiegel, Schöppenstedt (D) – provincie Oost-Vlaanderen – de gemeenten van het IGP Land van Reynaert – Toerisme Waasland – Cultuurraad Sint-Niklaas, Heemkundige Kring d’Euzie Stekene – gemeente Stekene – lokale en nationale media …

Reynaertgemeenschap: naast de stakeholders, ook wetenschappers, studenten, leraren, literatuurliefhebbers, geïnteresseerden …

Identificatie vzw Reynaertgenootschap
Ondernemingsnummer: 449490179
Statuten in het Belgisch Staatsblad op 09 12 2003 (voorheen: feitelijke vereniging Tiecelijn-Reynaert (1998) en vanaf 1993 vzw Tiecelijn-Reynaert).
Zetel vereniging en tijdschrift: Nijverheidsstraat 32 – 9100 Sint-Niklaas – 00 31 (3) 777 90 15
info@reynaertgenootschap.bewww.reynaertgenootschap.be.
Rekeningnummer: IBAN BE91 645511669476 – BIC JVBABE22 – Bank van Breda Sint-Niklaas
Tiecelijn en/of het Reynaertgenootschap ontvangt (ontvangen) subsidies van: de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Erfgoedcel Waasland, de Cultuurraad Sint-Niklaas, de gemeente Stekene en Toerisme Waasland.

4. HET REYNAERTGENOOTSCHAP IS BETROKKEN BIJ

De advisering FC Bergman (Van den vos) en amateurgezelschappen (o.a. Code vzw, Milla en ‘tist!’), zie http://www.toneelhuis.be/#!/nl/readmodus/post/?id=7043 en https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151707062843129&l=8671874ce5

De promotionele ondersteuning van de Reynaerttentoonstelling van het Liberaal Archief te Gent (tot 11 juli, zie http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/agenda/2014/04/3147-tentoonstelling-reinaert-de-vos

De co-organisatie van de studiedag ‘Metamorfosen van een gemene vos: Reynaert sinds de middeleeuwen’ op vrijdag 25 april 2014 in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, zie http://www.reynaertstudiedag.be/

De tentoonstelling met de prenten van E. Quellijn en J.C. Jegher in CC Ter Vesten Beveren: ‘Reinaerdiana, Seger van Dort en zijne Reinaert-bewerking - Erasmus Quellijn de Jongere’ (tot 4 mei, Foyer CC Ter Vesten, http://tervesten.beveren.be/activiteitendetail.aspx?id=9566); en de tentoonstelling ‘Reynaerd die mordadeghe dief.” Rechtspraak, misdaad en straf in het Land van Beveren (15de tot 18de eeuw)’ – tot 11 mei, kasteel Cortewalle, zie http://tervesten.beveren.be/activiteitendetail.aspx?id=9802.

De co-organisatie van een literaire bustocht van de gemeente Beveren. De Reynaertbustocht op tweede pinksterdag 9 juni 2014 brengt de deelnemers tot over de Zeeuws-Vlaamse grens en laat hen genieten van een speelse Reynaertvoorstelling door Figurentheater Vlinders & Co. Info: cultuurbeleid, 03 750 10 00 of cultuurbeleid@beveren.be; reservering: tickets.tervesten@beveren.be. Gereserveerde plaatsen kunnen slechts bevestigd worden na betaling. Prijs: 30,- euro, incl. busvervoer, middaglunch in Restaurant & Feestzaal Bebronna en voorstelling in OC Ermenrike, excl. dranken.

De nieuwe Reynaert-cd: Pol Goossen leest Reynaert de vos. BV (Bekende Vlaming / Bekende Vegetariër) Pol Goossen heeft in maart de Reynaert ingelezen, totale luisterduur 180 minuten. Het kleinood wordt met de medewerking van het Reynaertgenootschap uitgegeven in de bekende HKM Literatuur reeks in een productie van Hans Kusters. De releasedatum is begin juni 2014. De tekst is van Walter Verniers en de vormgeving is gebaseerd op het werk van Lies van Gasse. In de digifile wordt een tweede druk opgenomen van het boekje van Verniers dat werd uitgegeven naar aanleiding van 25 jaar Reynaertgenootschap.

5. TOT SLOT

Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL
Tiecelijn is (bijna) integraal digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002

Categorie: