You are here

Missie & visie

VISIE & MISSIE VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

Missie
Het Reynaertgenootschap bestudeert, documenteert en ontsluit de ‘matière renardienne’, dierenverhalen van vroeger tot nu, voor jong en oud, lokaal en internationaal, op zowel wetenschappelijk als vulgariserend niveau. Dit gebeurt o.a. door de uitgave van Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap, de website www.reynaertgenootschap.be, een e-zine, een Facebookpagina en eigen uitgaven, de ondersteuning van tentoonstellingen, congressen, lezingen enz. De werking is vooral gericht op studie en onderwijs. Het Reynaertgenootschap  probeert ook Reynaertproducten van derden te faciliteren.

Visie
Het Reynaertgenootschap wil de motor zijn van een erfgoedgemeenschap die de middeleeuwse en moderne Reynaertverhalen, en breder, middeleeuwse en moderne literatuur en (beeldende) kunsten wil bestuderen en die gelinkt is met gelijksoortige organisaties. Op termijn wordt gestreefd naar een studie- en documentatiecentrum en/of museum in het Land van Reynaert.

Waarden: pluralisme – integriteit – wetenschappelijke betrouwbaarheid – samenwerkingsgezindheid 

Kernwoorden: literatuur – niche – kwaliteit – verdieping – passie – vertellen – gemeenschapsvorming – digitalisering – creativiteit – cultuurtoerisme – vorming