You are here

e-brief 2006 - Nr. 9

Beste Reynaertliefhebber,

 

0. INLEIDING

'A dirty mind is a joy forever.' Met deze uitspraak besluit Paul Verhuck zijn bijdrage over de bever en de haas in het Tiecelijnnummer dat nu in druk is en dat de abonnees tussen kerst en nieuw zullen ontvangen. Dit belooft! Het nummer bevat fraaie hazenbijdragen waarbij de weinig benijdenswaardige positie van de haas in de literatuur wordt beschreven. In deze korte e-brief gaan we verder in op twee berichten (1-2) die reeds in vorig nummer werden opgenomen.

 

1. IGP LAND VAN REYNAERT VIERT TIENDE VERJAARDAG VRIJDAG 08.12.06 TE STEKENE

Op 7 november 1996 werd te Hulst een uniek cultuurtoeristisch grensoverschrijdend intergemeentelijk overlegplatform rond het Reynaertverhaal opgericht. Op vrijdagavond 8 december 2006 om 20 uur wordt de tiende verjaardag van het IGP gevierd in de raadszaal van het gemeentehuis van Stekene. N.a.v. de viering zal de Reynaert-ex-libristentoonstelling van de vzw Reynaertgenootschap uit 1996 nog eens te zien zijn. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de feestzitting. U vindt het programma in bijlage. Sprekers zijn Nicole van Duyse (Stekene), Paul Weemaes (Hulst), Jack van Peer (Graphia), Rik van Daele (Reynaertgenootschap) en burgemeester Stany de Rechter.

 

2. SUBSIDIE VOOR HERDRUK REYNAERTPUBLICATIE

Zoals in vorig nummer aangekondigd verschijnt eind dit jaar bij uitgeverij Manteau een herdruk van de in 1996 door uitgeverij Averbode / Klassiekers / Becht uitgegeven Reinaart de vos. De felle met de rode baard, van Henri van Daele naar het werk van Willem, 'die Madoc maakte' ... Uniek worden de nieuwe kleurenillustraties van Klaas Verplancke. Het Vlaams Fonds voor de Letteren, dat in 2006 5000 EUR subsidie voor Tiecelijn schrapte, bezorgt uitgeverij Manteau voor dit lovenswaardige initiatief een subsidie van 5300 EUR. (Bron: e-zine VFL).

 

3. NOG 4 NUMMERS TIECELIJN ALS LITERAIR TIJDSCHRIFT

Na de schrapping van de subsidies door het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) diende de vzw Reynaertgenootschap zijn werking aan te passen. Besloten werd het tijdschrift nog een twintigste jaargang te bezorgen en na een speciaal dubbelnummer 3/4 in 2007 in schoonheid te eindigen en om in 2008 over te schakelen op een jaarboek. Met inbegrip van het haas- en bevernummer van eind december, maakt dit dat er nog 4 Tiecelijntjes zullen verschijnen. De tarieven voor een lidmaatschap in 2007 en 2008 (14 en 25 EUR) blijven ongewijzigd.
Het Reynaertgenootschap heeft tot nu toe nog geen resultaten ontvangen van het lezersonderzoek door het VFL.

4. REYNAERT-RAP

De Reynaert-rap van Charly May kreeg medio november aandacht van het regionale televisieprogramma De Zeeuw van Vlaanderen. De voorstelling werd op 23 november 2006 geboekt als schoolvoorstelling in het Sint-Ursulacollege te Maaseik (B). Op 22 december 2006 speelt May voor de leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege te Menen (B) en op 25 januari 2007 neemt hij deel aan de Landelijke Gedichtendag te Leidschendam (NL). Op 22 maart 2007 volgt een voorstelling voor HAVO 3 leerlingen van CSG Het Streek in Ede (NL). In het seizoen 2007-2008 worden schoolvoorstellingen gepland in cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren (B).
Meer info: Zuvuya, Opaal 4, NL 4337 MA Middelburg,
t: +31-(0)118-476594 - gsm: +31-(0)6-15344086 - f: +31-(0)84-2236752
e: info@zuvuya.nl; w: www.zuvuya.nl

5. WAPENBROEDERS VERTOLKT

De zesdejaars van het Sint-Jozefslyceum van Knokke zullen op 23 en 24 maart 2007 een bewerking van het Reynaertverhaal ten tonele voeren in cc Scharpoord te Knokke. De bewerking van de tekst (qua thema en toon geïnspireerd op Boons Wapenbroeders) en de regie zijn in handen van Yves Dekimpe.
Info: yvesmarijdekimpe@skynet.be

 

6. TOT SLOT

Indien u deze nieuwsbrief niet verder wenst te ontvangen, is een eenvoudig mailtje voldoende.
Suggesties voor deze nieuwsbrief en Reynaertberichten via info@reynaertgenootschap.be
Heeft u reeds een e-kijkje genomen op www.landvanreynaert.com?

Samenstelling: Rik van Daele


Uitgever: Vzw Reynaertgenootschap
Nijverheidsstraat 32
9100 Sint-Niklaas
Tel en Fax: 03 777 90 15
www.reynaertgenootschap.be