You are here

e-brief 2013 - nr. 1

Na de Chinese vertaling van de Reynaert van Henri van Daele verscheen onlangs een Japanse vertaling van de Reynaert door professor Hieda uit Kyoto. Het internet brengt u bij een illustratie van de mooie cover. Op dat wereldwijde web staat sinds 1 maand ook het proefschrift van Rik van Daele. Dit e-zine brengt u in één klik bij die in 1994 uitgegeven dissertatie. Graag willen wij u via deze digitale nieuwsbrief ook uitnodigen voor de Herman Heyse-lezing op 23 februari. Klaas Verplancke, de illustrator aan wie de Chinese vertaling van de Reynaert te danken is, spreekt dan in Stekene over ‘Originaliteit bestaat niet, we zijn enkel een en ander vergeten’. En ondertussen constateren we ook dat Vlaanderen in zijn zoektocht naar de Vlaamse literaire klassiekers de Reynaert niet is vergeten. Met Boons roman De Kapellekensbaan op 1 en deReynaert op 2 staan twee ‘Reynaertwerken’ hoog(st) gerangschikt. En wie Sprakeloos van Tom Lanoye las, kwam ook de vos heel even tegen (‘Het [een rustiek café-restaurant dat ooit nog werd opgestart door mijn oudste broer] werd vernoemd naar de woonplaats van Den Vos Reynaerde, maar serveert naar goed Vlaams gebruik vooral de klassiekers uit de Franse keuken’, luxe-editie, Amsterdam, Prometheus, 2010, p. 274).

1. VAN DEN VOS REYNAERDE: VLAAMS MEESTERWERK

De Standaard der Letteren zocht/zoekt samen met Muntpunt de vijf beste Vlaamse klassiekers. Welk meesterwerk moet volgens u in de eregalerij worden opgenomen? De vijf populairste werken worden aan vijf Belgische kunstenaars gegeven om er een nieuwe cover voor te ontwerpen. Ze zullen deel uitmaken van de internationale tentoonstelling DoeDeMee, 100 Book Covers to Fight Illiteracy die in Brussel te zien is in het kader van ‘I Book you', waarin klassiekers uit de literatuur in een nieuwe kleedje worden gestopt. Wellicht kunt u nog deelnemen aan de wedstrijd, ook al publiceerde De Standaard vorig weekend een (voorlopige?) top 5. Van den vos Reynaerde staat momenteel op 2, na een andere Reynaertroman: Louis Paul Boons De Kapellekensbaan. Voor de cover gebruikte de redactie van De Standaard het ontwerp van het boek van Marc Legendre en René Broens. Stemmen kan op: http://www.standaard.be/ugc/photospecial/detail.aspx?id=6686ff79-8660-43d7-b5af-157a58596100.

Ondertussen refereren we graag nogmaals aan de poll van de Nederlandse klassieke literaire werken volgens leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uit 2002, waar de Reynaert met een stem de duimen legde tegen de onvolprezen Max Havelaar van Multatuli. Ziehttp://www.dbnl.org/letterkunde/enquete/enquete_dbnlmnl_21062002.htm

2. DBNL VERRIJKT MET DISSERTATIE RIK VAN DAELE EN REYNAERTUITGAVE D.L. DAALDER

Begin januari werd het proefschrift van Rik van Daele, Ruimte en naamgeving in ‘Van den vos Reynaerde’, in 1994 uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en Letterkunde (KANTL), in digitale vorm op de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Literatuur ter beschikking gesteld. U kan de tekst vinden op http://www.dbnl.org/tekst/dael009ruim01_01/. Meteen is deze publicatie, die slechts op 400 exemplaren werd gedrukt, nu definitief downloadbaar.

Eind vorig jaar verscheen ook de Reynaertbewerking van D.L. Daalder digitaal, met name De historie van Reynaert de Vos. Met illustraties van W.J. Rozendaal, Den Haag, Van Goor & Zonen, 1963 (derde druk).http://www.dbnl.org/tekst/daal003hist02_01/.

We herinneren eraan dat ook Tiecelijn op de DBNL digitaal beschikbaar is (tot en met jaargang 23; de recentere jaarboeken vindt u op de website van het Reynaertgenootschap:http://www.reynaertgenootschap.be/files/JG25_deel1_p1-188.pdf enhttp://www.reynaertgenootschap.be/files/jg25_deel2_p189-400.pdf.

3. JAPANSE REYNAERTVERTALING

Eind 2012 verscheen een van de meest merkwaardige en interessantste Reynaertvertalingen die de laatste jaren gemaakt werden. In het verre Kyoto publiceerde Tiecelijnabonnee professor Yoichiro Hieda Het Middelnederlandse epos van de vos 'Reynaerts Historie' en 'Historie van Reynaert die vos'. Hieda is verbonden aan de Ritsumeikan University, College of Letters / Graduate School of Letters in Kyoto, Japan. Zijn onderzoekvelden zijn Germaanse talen, Middelnederlands, de grammatica van het Nederduits en het middeleeuwse dierenepos. De Reynaert is ondertussen beschikbaar in de meeste Europese talen, het Esperanto, het Chinees en nu het Japans. Meer gegevens over het boek vindt u ophttp://www5.ocn.ne.jp/~gensosha/saishin/kitsune-saishin2.html (met een coverillustratie) - ISBN 978-4-86209-042-3. Wij feliciteren professor Hieda met zijn monnikenwerk en hopen dat de Reynaert velen, onderzoekers, studenten en geïntereseerden, in het land van de rijzende zon mag begeesteren.

4. KLAAS VERPLANCKE TE GAST OP 21ste HERMAN HEYSELEZING

Het Reynaertgenootschap en de heemkundige kring d’EUZIE organiseren op zaterdag 23 februari 2013 om 20 uur in het oud-stationsgebouw, Spoorwegwegel 1 in Stekene de eenentwintigste Herman Heyselezing. Gastspreker Klaas Verplancke (www.klaas.be) is een van Vlaanderens topillustratoren, die onder andere Tijl Uilenspiegel en Reinaert de Vos illustreerde (telkenmale bij de vertalingen van de in 2010 overleden Vlaamse auteur Henri Van Daele). De titel van Verplanckes geïllustreerde lezing is: ‘Originaliteit bestaat niet, we zijn enkel een en ander vergeten’. De toegang is gratis. Nadien volgt een receptie. De lezing wordt georganiseerd ter ere van en in nagedachtenis aan Stekenaar Herman Heyse (1937-1992), medestichter en redacteur van Tiecelijn en stichtend voorzitter van d’EUZIE.

5. LIESA VAN DER AA SCHRIJFT EEN OPERA

Op de site van het jonge Vlaamse muzikale en theatertalent Liesa Van der Aa lezen we dat zij momenteel werkt “aan de compositie van een opera over Reinaert de Vos, in samenwerking met het jonge theatercollectief FC Bergman. Het wordt een productie van Het Toneelhuis in Antwerpen. Het libretto wordt geschreven door Josse De Pauw en de muzikale uitvoering is in handen van het klassiek – experimenteel Berlijnse 'Solisten Ensemble Kaleidoskop'. Dit ambitieuze project wordt nu al verkocht op de grootste internationale theater- en muziekfestivals in Europa en Canada."

6. REYNAERTVERTELLING IN EIGEN BEHEER

Wij maken de lezers van dit e-zine graag melding dat Marie-Christine Martens een eigen, ‘ludieke’ Reynaertvertelling schreef, die zij samen met twee andere illustratoren ook voorzag van potloodtekeningen. Het boek telt 72 pagina’s en is uitgegeven in eigen beheer. Het is gedrukt in A4 formaat, op kwaliteitspapier van 160 gram en ingelijmd. Het is verkrijgbaar in zwart-wit (€ 12) en kleur (€ 16), telkens exclusief 5 EUR verzendkosten, te bestellen bij angelina.vandemoortele@telenet.be met opgave van naam en adres, het aantal exemplaren en de gewenste versie. Meer info op www.bloggen.be/reinaert_de_vos. (Het Reynaertgenootschap heeft deze publicatie niet ingekeken.)

7. KUNSTENAAR WIM VAN REMORTEL OVERLEDEN

Op zaterdag 2 februari overleed kunstenaar en doctor in de Kunsten Wim van Remortel op 73-jarige leeftijd. Hij doceerde aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen, de universiteit van La Laguna de Tenerife (gastdocent) en aan de Hogeschool Antwerpen (docent en gastprofessor). Wim van Remortel maakte prachtige Reynaertgrafiek voor de musical Reynaert, De Vosical, die in 2002 in cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren werd opgevoerd door de Beverse verenigingen. Deze uitzonderlijke kunstenaar en minzame man ontwierp het decor, de affiche en de premieprent voor de medewerkers.

8. 'BOOKS OF NATURAL HISTORY IN THE MEDIEVAL WORLD'

Op 1 februari vond in de Universiteitsbibliotheek Leiden een symposium plaats waarin voor WEMAL-leden ongetwijfeld interessante onderwerpen aan bod komen. Zo spreekt Martine Meuwese over afbeeldingen van dieren in bestiaria en Mariken Teeuwen over de betekenis van aantekeningen en symbolen die in de marges van handschriften gevonden worden. Info op http://wemal.let.uu.nl/actueel/natural-world-poster-feb-2013.pdf.

9. WERELD IN WOORDEN. GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR 1300-1400

Op dinsdag 5 februari werd in het statige gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent het langverwachte nieuwe boek van Frits van Oostrom over de literatuur van de veertiende eeuw voorgesteld. 'Wereld in woorden opent een compleet nieuw venster op de roemruchte veertiende eeuw: de eeuw van de pest en ander onheil maar ook een eeuw van grote creativiteit zoals blijkt uit de Nederlandse literatuur in deze periode (…) Zowel grote klassiekers als obscure teksten komen aan de orde, verrijkt met tal van nieuwe vondsten uit recent onderzoek.’ Het boek is onderdeel van de reeks Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur die tot stand komt op initiatief van de Nederlandse Taalunie. Op de voorstelling spraken onder andere uitgever Mai Spijkers, Anne Marie Musschoot (een uitstekende bijdrage die de verdiensten van Van Oostrom duidelijk in het licht stelde), Jozef Janssens (met een vergelijking tussen Van Oostrom en Van Mierlo) en de auteur zelf. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Zie ookhttp://taalunie.org/wat-doet-taalunie/activiteiten/geschiedenis-nederlandse-literatuur. Over het boek zie ook: http://www.wpg.be/boeken/overige/isbn/9789035139398/wereld-in-woorden-gebonden/

In samenwerking met een reeks culturele instellingen organiseert de KANTL een lezingentournee van Frits van Oostrom over Wereld in woorden in diverse Vlaamse steden. Meer info over data en plaatsen op Van Oostroms website: http://www.fritsvanoostrom.nl/files/Presentatie_WiW.pdf. Van Oostrom is ook alomtegenwoordig in de Nederlandse boekhandels. Meer info op zijn site. Wie Van Oostrom wil horen kan diverse vrt-programma’s van 5 februari herbeluisteren, o.a. http://www.radio1.be/programmas/joos/wereld-woorden (zie ook op Klara).

Van Oostrom toonde tijdens de presentatie van Wereld in woorden ook de link naar aanvullingen op zijn eerste deel van de nieuwe literatuurgeschiedenis, met name:http://www.fritsvanoostrom.nl/publicaties/stemmen-op-schrift/aanvullingen.

Reynaerts historie, door Van Oostrom Reynaert II genoemd, komt in Wereld in woorden aan bod op de pagina’s 322-330 in het deel ‘De verbeelding’. Opvallend is dat in een boek waarin vooral de historische context en het contextueel bronnenmateriaal centraal staan, Van Oostrom bij de behandeling vanReynaerts historie zich weinig kan focussen op deze context (alleen het door A. Berteloot ontdekte acrostichon ‘Dismude’ – Van Oostrom spreekt van ‘Dicsmuude’ – geeft enige aanknoping). In het Reynaertdeel toont Van Oostrom zich een uitstekend verteller die de lezer meeneemt in een prachtige taal in een verhaal over de taal. De ‘taal’ staat centraal in het hele boek, maar zeker in het Reynaertdeel. Zeer warm aanbevolen!

10. UITSMIJTER: KONINKLIJKE VOS

Een medewerkster van de Koning Boudewijnstichting legde in januari een vos die over de muur van het koninklijk paleis in Brussel glipte digitaal op foto vast. Wij onthouden de lezer van dit e-zine dit beeld (en het krantenartikel in De Standaard) niet. Een bewijs dat de vos zich inderdaad af en toe naar het koninklijk hof begeeft en er ook ongemerkt wegkomt. Zie http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?oDay=2&oMonth=2&oYear=2013&articleid=DMF20130201_00454504

Als u wilt zien hoe een vos in de sneeuw een muis vangt, dan raden wij u aan naar het sensationele filmpje van BBC2 te kijken dat Marc Moorthamer ons bezorgde en dat u vindt op onze Facebookpagina. Fenomenaal! Zie http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681?ref=ts.

11. TOT SLOT

Wij zijn ook aanwezig op http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be
Suggesties eveneens via dit adres.

Verwante sites: 
http://www.toerismewaasland.be/wl/default.aspx?id=5092 
http://erfgoedcelwaasland.be

Tiecelijn is digitaal te vinden op: 
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002

Het laatste nummer op: 
http://www.reynaertgenootschap.be/node/166

Categorie: