You are here

Historiek Herman Heyselezingen

Zowel de Stekense Heemkundige kring d'Euzie vzw als de vzw Tiecelijn-Reynaert herdenken door de organisatie van de Herman Heyse-lezingen hun collega en vriend Herman Heyse, die op 17.02.1992 stierf. 
Deze lezing wordt jaarlijks omstreeks 17 februari georganiseerd te Stekene, afwisselend over een Reynaerdiaans en een heemkundig, toponymisch, historisch of literair onderwerp. Na elke lezing wordt een kleine receptie aangeboden.

 

1e 29 mei 1993 Dr. Rik van Daele De Reynaertplaatsnamen liegen
2e 21 mei 1994 Dr. F. de Brabandere Betekenis en etymologie van de familienamen
3e 3 juni 1995 Dr. Paul Wackers Van Reynaert is een groot zaet ghebleven
4e 17 februari 1996 Prof.Dr. Stefaan Top Een volkskundig coctail
5e 22 februari 1997 Prof.Dr. Jozef Janssens Maerlant, Reynaert en Uilenspiegel trillend op de schokgolven van een beschavingsoffensief
6e 21 februari 1998 Danny Lamarcq Het latrinaire gebeuren
7e 27 februari 1999 R. van Daele/M. Ryssen Reynaert en Boon: wapenbroeders
8e 19 februari 2000 Paul Stockman Frontier Steden en Sterckten
9de 17 februari 2001 Gaston Durnez Felix Timmermans, de goede Fee, auteur van Boudewijn
10de 16 februari 2002 Hendrik van Wittenberghe Van vikingschip tot kogge
11de 22 februari 2003 Dr. Eric de Bruyn De symboliek van de vos en de uil in het oeuvre van J. Bosch
12de 8 februari 2004 Dr. Karel Mortier De zoektocht naar de Rechtvaardige rechters
13de 26 februari 2005 Marcel Ryssen Guido Gezelle: poëzie in G-groot
14de 18 februari 2006 Paul Vereecken Film over de Stekense Vaart
15de 24 februari 2007 Rudi Malfliet De wereld van Willem die Madocke maecte. Historische verkenningen rondom Baudelo, Gent en Hulst. 1200-1260
16de 16 februari 2008 Joris van Parys Het naturalisme in het werk van Cyriel Buysse
17de 21 februari 2009 Hildegard Coupé Anton van Wilderode. Reizen op versvoeten
18de 20 februari 2010 Dr. Johan De Cavele Protestanten in onze gewesten tijdens de 16e eeuw
19de 19 februari 2011 Paul Verhuyck Uilenspiegel kwelgeest
20ste 11 februari 2012 Véronique De Tier Over d'achtergoarasse, piezewieters en een pielekekaat
21ste 23 februari 2013 Klaas Verplancke Over illustraties Reynaert / Uilenspiegel
22ste 15 februari 2014 Prof. Dr. Alex Vanneste Over Den Doodendraad
23ste 14 februari 2015 Dr. Philippe de Smedt Van Klein-Sinaai tot Stonehenge: op zoek naar het verleden met bodemsensoren
24ste 20 februari 2016 John van Eck Grenspalen
25ste 18 februari 2017 Yvan De Maesschalck De Reynaert als rolmodel
26ste 17 februari 2018 Luc De Brant De geheimen van de kalender
27ste 18 februari 2019 Adrie M.J. De Kraker De invloed van het Waasland en Beveren op de landschapsontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen, 15e-18e eeuw
28ste 15 februari 2020 Carine Caljon Beestige kronkels