You are here

Historiek Herman Heyselezingen

Zowel de Stekense Heemkundige kring d'Euzie vzw als de vzw Tiecelijn-Reynaert herdenken door de organisatie van de Herman Heyse-lezingen hun collega en vriend Herman Heyse, die op 17.02.1992 stierf. 
Deze lezing wordt jaarlijks omstreeks 17 februari georganiseerd te Stekene, afwisselend over een Reynaerdiaans en een heemkundig, toponymisch, historisch of literair onderwerp. Na elke lezing wordt een kleine receptie aangeboden.

 

1e29 mei 1993Dr. Rik van DaeleDe Reynaertplaatsnamen liegen
2e21 mei 1994Dr. F. de BrabandereBetekenis en etymologie van de familienamen
3e3 juni 1995Dr. Paul WackersVan Reynaert is een groot zaet ghebleven
4e17 februari 1996Prof.Dr. Stefaan TopEen volkskundig coctail
5e22 februari 1997Prof.Dr. Jozef JanssensMaerlant, Reynaert en Uilenspiegel trillend op de schokgolven van een beschavingsoffensief
6e21 februari 1998Danny LamarcqHet latrinaire gebeuren
7e27 februari 1999R. van Daele/M. RyssenReynaert en Boon: wapenbroeders
8e19 februari 2000Paul StockmanFrontier Steden en Sterckten
9de17 februari 2001Gaston DurnezFelix Timmermans, de goede Fee, auteur van Boudewijn
10de16 februari 2002Hendrik van WittenbergheVan vikingschip tot kogge
11de22 februari 2003Dr. Eric de BruynDe symboliek van de vos en de uil in het oeuvre van J. Bosch
12de8 februari 2004Dr. Karel MortierDe zoektocht naar de Rechtvaardige rechters
13de26 februari 2005Marcel RyssenGuido Gezelle: poëzie in G-groot
14de18 februari 2006Paul VereeckenFilm over de Stekense Vaart
15de24 februari 2007Rudi MalflietDe wereld van Willem die Madocke maecte. Historische verkenningen rondom Baudelo, Gent en Hulst. 1200-1260
16de16 februari 2008Joris van ParysHet naturalisme in het werk van Cyriel Buysse
17de21 februari 2009Hildegard CoupéAnton van Wilderode. Reizen op versvoeten
18de20 februari 2010Dr. Johan De CaveleProtestanten in onze gewesten tijdens de 16e eeuw
19de19 februari 2011Paul VerhuyckUilenspiegel kwelgeest
20ste11 februari 2012Véronique De TierOver d'achtergoarasse, piezewieters en een pielekekaat
21ste23 februari 2013Klaas VerplanckeOver illustraties Reynaert / Uilenspiegel
22ste15 februari 2014Prof. Dr. Alex VannesteOver Den Doodendraad
23ste14 februari 2015Dr. Philippe de SmedtVan Klein-Sinaai tot Stonehenge: op zoek naar het verleden met bodemsensoren
24ste20 februari 2016John van EckGrenspalen
25ste18 februari 2017Yvan De MaesschalckDe Reynaert als rolmodel
26ste17 februari 2018