You are here

e-brief 2007 - Nr. 1

Beste Reynaertliefhebber,

 

0. INLEIDING

2007 is op het moment van verzenden van deze e-brief 36 dagen oud. Het Reynaertnieuws is overvloedig. Er zullen de volgende twintig maand minstens 6 nieuwe Reynaertboeken verschijnen. In deze nieuwsbrief presenteren wij er reeds enkele.

1. DE REYNAERTILLUSTRATIES VAN KLAAS VERPLANCKE

Woensdag 31 januari werd in Het Vosken te Gent tussen de schilderijen van Firmin de Vos De felle met de rode baard, van jeugdauteur Henri van Daele voorgesteld, een nieuwe uitgave van het jeugdfonds van uitgeverij Manteau (Standaard Uitgeverij / Manteau). Het betreft een herdruk van de in 1996 door uitgeverij Averbode / Klassiekers / Becht uitgegeven Reinaart de vos. Het is een magistraal boek geworden door de unieke platen van Klaas Verplancke en de fraaie vormgeving van Peer de Maeyer. Inleiders waren uitgeefster Els de Pooter, Rik van Daele, hoofdredacteur van De Leeswolf - De Leeswelp Jen de Groeve en Herr Seele. Het boek kost 19,95 EUR en is alleen al vanwege de illustraties onmisbaar voor elke Reynaertliefhebber.

 

2. SINT-GILLIS-WAAS NIEUWE VOORZITTER IGP LAND VAN REYNAERT

Op vrijdag 16 februari 2007 om 20.30 uur neemt Sint-Gillis-Waas definitief het voorzitterschap van het Reynaertland over. Voorzitter wordt schepen van Toerisme Marita Meul. De plechtigheid, die plaatsvindt in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang Lage Kerkwegel - modern gedeelte) van Sint-Gillis-Waas, wordt ondersteund door dorpsdichter Paul Vereecke. Tijdens de voorstelling wordt het programma 2007 voorgesteld.

 

3. VIJFTIENDE HERMAN HEYSE-LEZING

Op zaterdag 24 februari om 20 uur vindt de volgende Herman Heyse-lezing plaats. Rudi Malfliet schreef een uiterst boeiende licentiaatsverhandeling over Het conflict om Zeeland-bewester-Schelde en Rijks-Vlaanderen tussen Holland en Vlaanderen, waarin hij heel wat aandacht besteedde aan de middeleeuwse inpolderingen in dit gebied door de cisterciënzers. Hij brengt zijn relaas en concentreert zich op de tijd dat de Reynaert werd geschreven. U bent van harte uitgenodigd voor de gratis lezing en de receptie nadien (zie uitnodiging in bijlage). U bereikt het oud-stationsgebouw via de Stationsstraat te Stekene (die begint aan het Stekense gemeentehuis op de markt).

 

4. EEN ROMAN VAN EN VOOR REYNAERDOFIELEN

Het leugenverhaal is de eerste gezamenlijke roman van Corine Kisling & Paul Verhuyck en verschijnt in maart 2007 bij de Arbeiderspers. Een spannend, humoristisch en soms ontroerend verhaal dat vanuit een onzekere toekomst terugblikt op een twijfelachtig verleden. De omgeving van Hulst en Waasland vormen het decor. De afhandeling van een bescheiden erfenis roept Lucas Mingus, uitgever te Amsterdam, terug naar zijn geboortedorp in Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien heeft zijn oude leermeester Rosseel hem om hulp gevraagd: de bejaarde monnik is onverwacht in de problemen gebracht door de publicatie van een artikel over Reynaert en de graal in een obscuur wetenschappelijk tijdschrift. Lucas is nauwelijks gearriveerd of ook hij raakt in moeilijkheden.
Corine Kisling en Paul Verhuyck publiceerden ieder al vijf romans bij de Arbeiderspers. Paul Verhuyck doceerde gedurende 27 jaar middeleeuwse Franse letterkunde aan de RU Leiden. Hij schreef diverse artikels in Tiecelijn. Zie ook www.kisling.nl en www.paulverhuyck.com. Kisling & Verhuyck, Het leugenverhaal telt 319 pagina's en zal 17,95 euro kosten. Zie bijlage: Prospectus2.

 

5. REYNAERT IN HET GENTS

Een vertaling van de Reynaert in het Gents kan je vinden op: www.sosseteit.centerall.com/page379_2.php.

 

6. IN HET VOLGENDE E-ZINE...

- Nottebohmlezing op 4 maart 2007 in de Antwerpse stadsbibliotheek (Conscienceplein) door Rik van Daele
- de resultaten van het lezersonderzoek van de literaire tijdschriften van het Vlaams Fonds voor de Letteren
- het voorzittersprogramma van Sint-Gillis-Waas 2007
- de herdruk van het Reynaertstripverhaal van Ryssen en De Roover

 

7. TOT SLOT

Indien u deze nieuwsbrief niet verder wenst te ontvangen, is een eenvoudig mailtje voldoende.
Suggesties voor deze nieuwsbrief en Reynaertberichten via info@reynaertgenootschap.be
Heeft u reeds een e-kijkje genomen op www.landvanreynaert.com?

Samenstelling: Rik van Daele


Uitgever: Vzw Reynaertgenootschap
Nijverheidsstraat 32
9100 Sint-Niklaas
Tel en Fax: 03 777 90 15
www.reynaertgenootschap.be
Categorie: