You are here

Reynaertgenootschap.be

 Liefhebbers en volgers van ons jaarboek noteren alvast zondag 18 november. Dan stellen wij om 11 uur in de Bib van Sint-Niklaas een kakelvers nummer voor. Meer informatie volgt later.  

 

 

    

PERSBERICHT:  VOSSENSPRONGEN. SPEUREN NAAR REYNAERT

Het Reynaertgenootschap geeft een piepklein gratis vossenboek uit op 8000 exemplaren. Vossensprongen. Speuren naar Reynaert is een literaire wandeling doorheen de voorbije eeuwen in Reynaertland, een speurtocht waarbij de auteurs de wandelaar – student, leraar, liefhebber, nieuwsgierige – meenemen langs een kronkelend pad van acht eeuwen Reynaertgeschiedenis. Elke pagina is een nieuwe halte waarbij de samenstellers de lezer-kijker uitnodigen even stil te staan en meteen verder weg te zappen of te springen. Dit boekje is per definitie onvolledig. De samenstellers hopen dat de gebruiker het stiekem meeneemt in de binnenzak, de rugzak, op reis, in de trein, op een bank in het park, bij de avondsluiting … Zomaar, een boekje dat met veel liefde werd bedacht, geschreven en vormgegeven. Vossensprongen viert de publicatie van jaargang 30 van Tiecelijn in 2017 en de dertigste verjaardag van het Reynaertgenootschap in 2018. Het kwam tot stand dankzij gulle partners: de Erfgoedcel Waasland, de provincie Oost-Vlaanderen en het Intergemeentelijk project Het land van Reynaert. Info: www.reynaertgenootschap.be.
Gratis – u betaalt enkel voor de verzendingskosten:
Voor 1 exemplaar: 2 EUR (België) - 3 EUR (Nederland)
Max. 4 exemplaren: 3 EUR (België) - 4 EUR (Nederland)
Max. 12 exemplaren: 4 EUR (België) - 5 EUR (Nederland)
Max. 25 exemplaren: 6 EUR (België) - 7 EUR (Nederland)

PUBLICATIES

Alle reeds gepubliceerde jaarboeken zijn te raadplegen via 'Tiecelijn: publicaties'.     
Het laatste jaarboek kunt u online bekijken door hier te klikken. 

GERRIT KOMRIJ-PRIJS

De Gerrit Komrij-prijs 2017 gaat naar www.schrijverskabinet.nl. De jury heeft vooral waardering voor de omvang van dit project, er werkten veel mensen aan mee en de onderwerpen waren ook nog eens heel divers.

In 2012 is de Gerrit Komrij-prijs opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was gek op oude literatuur en hij heeft veel gedaan deze onder de mensen te brengen. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar die persoon (of instantie) die het afgelopen jaar zijn best heeft gedaan om het best / leukst / origineelst / etceterast de oudere literatuur onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen.

Tot nu toe heeft de Gerrit Komrij-prijs nooit tweede prijzen gekend, maar dit jaar zijn er zelfs drie. De MOOC Middelnederlands, Nobel streven van Frits van Oostrom en Vossensprongen van het Reynaerdgenootschap. Stuk voor stuk prachtige prachtige projecten/publicaties die de jury van harte aanbeveelt. Maar ja, er kan er maar een de winnaar zijn. De bokaal sturen we op naar het hoofdkwartier van www.schrijverskabinet.nl

Verder onder publicaties vindt u ook de Bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, een waardevolle aanvulling op de 10 jaar geleden verschenen uitgave De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800-2004.

De papieren versie van de meeste jaarboeken kunt u nog steeds bestellen via het redactieadres.

Alle gepubliceerde artikels zijn overigens ook terug te vinden via De digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

AGENDA

Lezers en volgers kunnen steeds onze agenda raadplegen voor recentere info, onze nieuwsbrieven raadplegen, voor de nieuwsbrief inschrijven of ons volgen op Facebook.