You are here

Reynaertgenootschap.be

PROJECTEN IN HET KADER VAN 800 JAAR SINT-NIKLAAS
Nu het jaarboek 2016 op de leestafels van onze abonnees ligt, en het volgende exemplaar in voorbereiding is, zet het Reynaertgenootschap volop in op 800 jaar Sint-Niklaas.
Met '800 Krijtvossen 800' kwam het jonge volkje aan bod op vrijdag 24 maart 2017. De apotheose van dit scholenproject voor de 2de graad van het basisonderwijs was alvast een schot in de roos. Meer info en een terugblik van dit hartverwarmende gebeuren vindt u verder op onze website.

Reynaertonderzoekers en -liefhebbers konden hun hartje dan weer ophalen aan een fraai programma tijdens het Sint-Niklase Archipelweekend op vrijdag 21 april 2017. Op dat moment vond het Internationale Reynaertcolloquium, Metamorfosen van een literaire vos, plaats in het Museumtheater Zwijgershoek. De teksten die door de sprekers ten gehore werden gegeven, zullen worden opgenomen in het eerstvolgende nummer van Tiecelijn, waaraan door de redacteurs en de leden van het redactieteam volop wordt gewerkt. Tijdens de zomermaanden werkt het Reynaertgenootschap ook nog mee aan het Tricksterproject van WARP. Meer nieuws over onze activiteiten vindt u op onze Facebook pagina of leest u in de nieuwsbrieven.


  PUBLICATIES
  Alle reeds gepubliceerde jaarboeken zijn te raadplegen via 'Tiecelijn: publicaties'.     
  Het laatste jaarboek kunt u online bekijken door hier te klikken.

  PERSTEKST
  De perstekst van de boekvoorstelling kunt u integraal nalezen op de site.

 

AGENDA
Lezers en volgers kunnen steeds onze agenda raadplegen voor recentere info, onze nieuwsbrieven raadplegen, voor de nieuwsbrief inschrijven of ons volgen op Facebook.

PUBLICATIES
Verder onder publicaties vindt u ook de Bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, een waardevolle aanvulling op de 10 jaar geleden verschenen uitgave De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800-2004.

De papieren versie van de meeste jaarboeken kunt u nog steeds bestellen via het redactieadres.

Alle gepubliceerde artikels zijn overigens ook terug te vinden via De digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.