You are here

e-brief 2011 - Nr. 5

Stip alvast zondag 6 november 2011 aan in de agenda. Als alles verloopt zoals gepland wordt dan om 11 uur Tiecelijn 24. Jaarboek 4 van het Reynaertgenootschap voorgesteld in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas. Alle abonnees ontvangen een uitnodiging begin oktober.

1. TIECELIJN 24. JAARBOEK 4 VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

De Tiecelijnjaarboeken bieden kwaliteitsvolle, interessante en soms verrassende bijdragen over de vossenmaterie in al haar aspecten. Het thematische deel van het nieuwe jaarboek gaat over de Reynaert en een plek of streek: Reynaert in Münster, in Leiden, in Lochristi, een Dendermonds Reynaertdrukje, Reynaertspelen in Sint-Niklaas en een tocht door West-Vlaanderen. Verder bevat Tiecelijn 24 bijdragen van o.a. Mark Nieuwenhuis (over liefdesspel in de Ysengrimus), René Broens (over een wonderdoener in Van den vos Reynaerde), Joost Robbe (over een ring in Reynaerts historie), Hans Rijns (over de Aesopische druktraditie), Marcel Ryssen (een biografie van Reynaertbewerker Amand de Vos) en Yvan de Maesschalck (over vossensporen in de moderne literatuur). Koen van den Berg laat de lezer kennismaken met de ‘natuurlijke’ vos en de vossenjacht in Vlaanderen. Verder bevat het nummer diverse recensies, de vertaling van een Latijnse tekst over de wolf, een overdenking over poëzieprijzen, enkele verslagen en de Reynaertkroniek 2010.

2. BETALING TIECELIJN 24

Graag willen wij de 111 steunende en de bijna 50 gewone leden danken voor de betaling van het abonnementsgeld 2011. De andere abonnees willen wij via dit e-zine verzoeken het abonnement voor 2011 te vernieuwen. Tiecelijn kost 17 EUR (gewoon abonnement) of 25 EUR (steunend lidmaatschap), te storten op: 645-5116694-76 of IBAN BE 91 6455 1166 9476 / BIC JVBABE 22, t.a.v. vzw Reynaertgenootschap, Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas. Nederlandse abonnees kunnen hun betaling ook verrichten op rekeningnummer 2994574 t.a.v. Erwin Verzandvoort, Vendelierstraat 13, NL-5241 TT Rosmalen, steeds met de vermelding ‘abo Tiecelijn 2011’. Steunende leden 2011 ontvangen eind 2011 een set van 26 kaartjes met een fraai Reynaertinitialenalfabet naar houtsneden van Wim de Cock. De namen van de steunende leden (en hun woonplaats) worden in het jaarboek opgenomen indien het lidgeld is betaald vóór 10 september a.s.

3. UILENSPIEGEL IN DAMME (MET REYNAERTACCENT)

In het Uilenspiegelmuseum in Damme loopt momenteel de internationale tentoonstelling unFASSbar – Niet te vatten! Uilenspiegel, 500 jaar actueel. In 1510-1511, net 500 jaar geleden, verscheen in Straatsburg Ein kurzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel. Dit boek, waarvan slechts fragmenten bewaard zijn, is het begin van een lange Uilenspiegeltraditie, die in de loop der eeuwen de meest diverse vormen heeft aangenomen. Het jubileum was voor het Uilenspiegelmuseum de aanleiding om samen met het Till Eulenspiegelmuseum uit Schöppenstedt en het Schlossmuseum uit Bernburg een internationale rondreizende tentoonstelling te organiseren. Tiecelijnauteur professor dr. Alexander Schwarz (Université de Lausanne) was een van de initiatiefnemers.

Het topstuk van de tentoonstelling is het originele, mooi gepresenteerde fragment (16 bladen) van de oudste Uilenspiegeldruk. De tekst uit 1510-1511 wordt omgeven met een sterke context over schrijver, drukker, uitgever, handelaar, lezer... Een tweede luik van de tentoonstelling handelt over de gedaanteveranderingen die Uilenspiegel 500 jaar lang heeft ondergaan. De tentoonstelling loopt tot 6 november (weekdagen 9-12 en 14-18 uur, weekends en feestdagen van 10-12 en 14-18 uur) in het Uilenspiegelmuseum in Huyse de Grote Sterre op het Marktplein te Damme (Jacob van Maerlantstraat 3, info: tel. 050 288 610, jan.hutsebaut@damme.be of uilenspiegelmuseum@damme.be.

Bij de tentoonstelling horen enkele interessante randactiviteiten waaronder een lezing van Herman Pleij “Over de noodzaak Uilenspiegel” in het Damse Sint-Janshospitaal op 16 oktober om 10 uur, een organisatie van het museum i.s.m. Uilenspiegels Kring vzw. De toegang is gratis.

De tento bevat ook een interessant Reynaertkantje, waarop wij later nog terugkomen. De oudste Uilenspiegelfragmenten werden immers gevonden in de band van een vijftiende-eeuwse Latijnse Reynaertdruk. Het betreft wellicht een exemplaar van Hartmann Schoppers De admirabili … vulpeculae Reinikes uit 1579. Deze toevallige verbinding met de Reynaert wordt in de tentoonstelling niet uitgediept, maar laat dit de reis naar Damme niet in de weg staan. Aanbevolen!

4. ORDE VAN DE VOSSENSTAART

Op pinkstermaandag 13 mei 2011 werden drie verdienstelijke reynaerdianen, allen Reynaertvertalers én leraren, in het fraaie kasteel Wissekerke te Bazel opgenomen in de Orde van de Vossenstaart. Mark Nieuwenhuis (Utrecht 1968) publiceerde talrijke studies en vertalingen over de meest uiteenlopende Latijnse teksten. Hij bereidt een proefschrift over de Ysengrimus voor. René Broens (Maaseik 1953) maakte samen met Marc Legendre de fantastische beeldroman Reynaert de Vos, waarin hij Reynaert in jambische versvoeten portretteert als antiheilige en antichrist. Ook René Broens werkt aan proefschrift (onder begeleiding van Ludo Jongen, Universiteit Leiden). Walter Verniers (Kinshasa 1958) hertaalde de Reynaert eveneens. Zijn vertaling, die enkel als e-tekst beschikbaar is, is de meest geraadpleegde pagina op www.reynaertgenootschap.be. De drie nieuwe ‘ridders’ ontvingen onder andere een prachtige oorkonde van kalligrafe Joke van den Brandt.

5. ONTHULLING NIEUW REYNAERTBEELDHOUWWERK

Op 4 juni 2011 opende de nieuwbouw van het therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer in de Kazernestraat te Sint-Niklaas. Nabij de zijkant van het nieuwe gebouw (niet zichtbaar van op de openbare weg) is een knap Reynaertbeeld geplaatst van kunstenaar Peter Vromman (58). De natuurstenen totempaal ‘Reynaert de Vos’ weegt twee ton. Het werk bestaat eigenlijk uit twee ‘banken’. De ene bank is het hof van de koning, waarbij ook de totem hoort. Een andere bank staat symbool voor Malpertuus. Reynaert ligt er rustig te slapen, terwijl hij alle andere dieren (die in en op de totem rond de koning hangen) een loer heeft gedraaid. De voorzitter van de raad van bestuur van Het Veer, professor dr. Paul de Cock, heeft zijn schouders onder dit project gezet. Bron (en foto): Het Nieuwsblad http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=A53AL9EH

6. OVERDRACHT IGP LAND VAN REYNAERT

Op zaterdagvoormiddag 16 oktober vindt de overdracht van het voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert tussen Sint-Niklaas en Waasmunster plaats. Een wandeling van een uurtje brengt de ‘Reynaertpelgrims’ van Sint-Niklaas naar de Heide in Waasmunster. Inschrijven is noodzakelijk om met de bus te kunnen terugkeren. Enkele leden van het Reynaertgenootschap zullen de wandeling een Reynaerdiaans accent geven. Meer informatie volgt na 20 september.

Zondag 6 november om 11 uur, Bib Sint-Niklaas: voorstelling Tiecelijn 24.

7. TOT SLOT

Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.

Verwante sites:
http://www.tov.be/waasland/reynaert.aspx?id=76130
http://erfgoedcelwaasland.be

Tiecelijn is integraal digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002
Het laatste nummer op:
http://www.reynaertgenootschap.be/node/166

Categorie: