You are here

e-brief 2011 - Nr. 2

1. SPEUREN NAAR BRUGSE VOSSEN – LEZING 10 MAART

Op donderdag 10 maart 2011 om 20 uur geeft Rik van Daele een lezing n.a.v. de schenking door Lotte Hellinga van 21 Reinaerdiana aan Brugse hoofdbibliotheek Biekorf. In het eerste deel wordt de nieuwe schenking toegelicht, waaronder een in Dendermonde gedrukt volksboekje dat binnen de reynaerdistiek nog niet bekend was. Het leeuwendeel van de oude drukken werd bijeengebracht door Isidoor Teirlinck. Via zijn zoon Herman en Willem Pee kwamen ze in het bezit van Wytze Gs Hellinga. Zijn weduwe schonk de collectie recent aan de Brugse bibliotheek. In deel 2 van de lezing worden heden en verleden van Brugge onder de loep genomen op zoek naar nieuwe en oude vossensporen. We belanden op het strand van Zeebrugge, in het Lappersfortbos, bij Klaas Verplancke en Guido Gezelle.

De lezing vindt plaats op donderdag 10 maart om 20u in de leeszaal van de Biekorf (Kuiperstraat 3, vlakbij de Grote Markt). De inkom bedraagt € 3. I.s.m. De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw. Zie ook http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/bibliotheekbe/9c19287b-9475-4b6a-870f-cc5107ae261a. De tentoonstelling is nog (gratis) toegankelijk tot eind april tijdens de openingsuren van de bib. De fraaie foldertekst is te vinden op http://www.brugge.be/internet/nl/content/files/bibliotheek/Folder_Reinaertdrukken.pdf en de panelen op http://www.brugge.be/internet/nl/content/files/bibliotheek/Panelen_Reinaertdrukken.pdf.

2. NIEUWE VOORSTELLING VAN CHARLIE MAY

Reynard is de nieuwe (Engelstalige) voorstelling van Charlie May die op zondag 1 mei a.s. in première gaat in het CREA theater in Amsterdam. Reynard is een moderne bewerking van de eeuwenoude satire Van den vos Reynaerde, door Willem die Madocke maecte. Als moderne troubadour bedient Charlie zich van rap, zang en ‘spoken word’ om het verhaal tot leven te wekken. Charlies muziek kenmerkt zich door een combinatie van invloeden uit hip hop, pop en middeleeuwse muziek. Aquarellen van Matthew May vormen een visuele aanvulling op Charlies performance. Tijdens de première zal Charlie worden bijgestaan door zangeres Anne Eckman. Meer info en kaarten voor de première op: http://www.charliemay.nl/.

3. VERSLAG: REYNAERTVERTELWEDSTRIJD MARNIXRING

In het najaar 2010 vond op initiatief van de Marnixring Land van Waas een Reynaertvertelwedstrijd plaats voor de 5/6de jaar van de secundaire scholen uit het Waasland. Onder het motto "De Marnixring koestert en promoot de Nederlandse taal en cultuur" trachtte de Marnixring door dit initiatief de leerlingen aan te sporen om het Algemeen Nederlands te gebruiken bij het vertellen van verhalen. Twaalf scholen namen de handschoen op en brachten het Reynaertverhaal in hun lessen tot leven. Na de schoolfinales eind oktober 2010 kende de wedstrijd zijn hoogtepunt tijdens de zeer hoogstaande finale in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas op 27 november 2010. De eerste laureaat werd Xavier Mortiers. 1150 leerlingen en 33 leerkrachten verdeeld over 73 klassen namen aan de wedstrijd deel. Gezien het succes van de wedstrijd besliste de organiserende vereniging de wedstrijd in 2012 te herhalen.

4. WIE VINDT VERDWENEN REYNAERTILLUSTRATIES?

Naar aanleiding van de erfgoedtentoonstelling Wij, Reynaert! Drie Sint-Niklase massaspelen (6 mei tot 19 juni in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas) zijn de Bib, de Bibliotheca Wasiana en het stadsarchief op zoek naar verdwenen illustraties van Jean van Riet. De illustraties in het programmaboekje van het Reynaertspel uit 1973 waren van de hand van deze Sint-Niklase kunstenaar. Zijn karakteristieke figuurtjes werden niet alleen in de brochure gebruikt, maar waren ook de inspiratie voor enkele commerciële producten (bijv. honingkoeken Biekens) en voor een stripverhaal (De bron der stilte. Een Reinaertsage / Ohee-reeks). Mede op aansporen van stadsbibliothecaris André Stoop werden contacten gelegd met de Antwerpse uitgeverij-drukkerij J.-E. Buschmann voor de publicatie van een Reynaertkunstboek met 250 illustraties, waaraan Van Riet bijna twee jaar werkte. Op het moment dat de maquettte van een luxeboek met de 250 prenten van Jean van Riet klaar lag om in druk te gaan in 1978, ging de Antwerpse uitgeverij failliet. Navraag bij de toenmalige curator leverde niets op. In het zonet ontsloten archief van de uitgeverij in het Letterenhuis te Antwerpen was evenmin een bruikbaar spoor te vinden. In het kader van de tentoonstelling doen de samenstellers een oproep om alle gegevens die kunnen leiden naar de verdwenen prenten te verzamelen. Info kunt u sturen naar info@reynaertgenootschap.be.

5. NIEUWE PUBLICATIES

1. Le Roman de Renart. Edité d'après le manuscrit 0 (f. fr. 12583). Ed. door Aurélie Barre, 2010 | Hardcover | 159.95 EUR. ISBN 978-3-11-023342-1 (Series: Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 356). Bestellen via http://www.degruyter.com/cont/fb/sk/detailEn.cfm?id=IS-9783110233421-1.

2. Martin Zebracki, Het grenzeloze land van Reynaerde, in: Geografie, jg. 20 nr. 2 (2011), februari, p. 30-33.

3. Joost Robbe, "Want onsen meyster Akarijn sel dair om lesen in sijn boeken. Een speurtocht naar de geheimzinnige tovermeester Akarijn in Reynaerts historie, vss. 5297-5298", in: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, jg. 18 (2011) 1, p. 63-75.

4. Joost Robbe, "Reynaert als parvenu. Reynaerts historie gespiegeld aan Bourgondische hoftractaten", in: Leuvense Bijdragen, jg. 96 (2007-2010), p. 131-150.

6. TIECELIJN DIGITAAL

De meer dan 130 auteurs die in de 23 jaargangen van Tiecelijn publiceerden werden recent aangeschreven om toestemming te geven om hun bijdragen digitaal te publiceren in de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letterkunde. Beetje bij beetje voltrekt zich het digitale wonder en maand na maand worden meer en meer bijdragen zichtbaar. U kunt Tiecelijn van nu af aan digitaal raadplegen op: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002. Wij constateren met enige fierheid dat Tiecelijn wellicht een van de eerste Vlaamse literaire tijdschriften is die digitaal raadpleegbaar zijn.

7. EXCLUSIEF MANNEKENSBLAD REYNAERT DE VOS

De in een vorig e-zine aangekondigde Reynaertcentsprent van de Historische Drukkerij Turnhout (http://www.historischedrukkerij.be) en antiquariaat Secundus is klaar. Op de prent, gedrukt op negentiende-eeuws handgeschept papier staan de afdrukken van 12 houtblokjes van de uitgave van Jan Frans Willems (Reinaert de Vos, Mechelen, Drukkery E.-F. van Velsen, 1858). Het prachtig gedrukte blad is beschikbaar in een oplage van 75 exemplaren, kost 50 EUR en is te bestellen bij de Historische drukkerij en bij secundus@zeelandnet.nl.

8. AGENDA

Donderdag 10 maart 2011: Rik van Daele wil Speuren naar Brugse vossen, in de Biekorf, Openbare Bibliotheek, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge, www.brugge.be/bibliotheek/. Organisatie: De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw

Woensdag 23 maart 2011, 14.30-16.30 uur: Rudi Malfliet spreekt over ‘Willem die Madocke maecte en ‘Van den vos Reynaerde’ creëerde’, in de Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Organisatie: Garant-Uitgevers / Het Boekenpodium - Centrum voor het non-fictionboek. Info: http://www.maklu.be/nieuwsbrieven/willem-die-madocke-maecte/uitnodiging.html.

9. VOLGEND E-ZINE

Verneem alles over Het Land van Reynaert, het groots figurentheaterspektakel dat op 14 en 15 mei ter gelegenheid van de vernieuwde Sterfeesten in Sint-Niklaas plaatsvindt. Zie http://www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/evenementen/sterfeesten-2011/programma.

10. TOT SLOT

Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.

Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/wl/default.aspx?id=5092
http://erfgoedcelwaasland.be