You are here

Geluidsfragmenten van de cd met de Reynaertvertelling, geknipt voor scholen

Het Reynaertverhaal eenvoudig opgesplitst in praktisch behandelbare blokjes, is binnen ieders handbereik.

Behandelt u als leerkracht dit thema, dan kan u beroep doen op de meesterlijke vertelling van Marcel Ryssen, speciaal met het oog op behandeling in de (klas)groep, opgesplitst in duidelijke hoofdstukjes.

De vertelling werd uitgebracht op cd, maar de voorraad is intussen bijna op. Daarom plaatsten wij de volledige cd, opgedeeld in fragmenten op onze site. U vindt alle stukjes hieronder terug. 

Marcel Ryssen vertelt ‘Reynaert de vos’

1. Muzikale intro (1:00)

2. Inleiding (2:17)

3. Aanklachten: alle dieren doen bij koning Nobel hun beklag over Reynaert (2:57)

4. Pleidooi van Grimbeert de das en staatsbegrafenis van Coppe de kip (7:23)

5. Eerste indaging door Bruin de Beer, die door Reynaert in de boom wordt gevangen en slaag krijgt van de dorpelingen (13:25)

6. Tweede indaging door Tibeert de kater, die door Reynaert in de val gelokt wordt in de schuur van de pastoor (7:22)

7. Derde indaging door Grimbeert de das, die de vos de biecht afneemt (7:37)

8. Reynaert komt voor de koning, die opdracht geeft een galg op te richten (3:13)

9. Openbare biecht van Reynaert, waarin hij de koning om de tuin leidt (11:13)

10. Vrijspraak van Reynaert (5:00)

11. De beslissing van de koning, op voorspraak van de koningin (2:39)

12. Reynaert trekt op pelgrimstocht en neemt afscheid van zijn familie (5:21)

13. Vaststelling van het verraad en slot van het verhaal (3:27)

14. Muzikale epiloog (1:07)

 

Meer info, kijk dan even bij Marcel Ryssen vertelt Reynaert de vos.