You are here

e-brief 2010 - Nr. 6

Twee grote accenten van de werking van het Reynaertgenootschap in 2010, de cd-presentatie van ‘Marcel Ryssen vertelt Reynaert de Vos’ en de literaire bustocht ‘Op zoek naar (Willem van) Boudelo’, zijn achter de rug. Het wordt nu uitkijken naar de presentatie van ‘Tiecelijn 23. Jaarboek 3 van het Reynaertgenootschap’ op 14 november 2010 om 11 uur in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas. U ontvangt later nog een digitale uitnodiging.

1. RESERVEER EEN CHINESE REYNAERT

Deze week vond in Brussel de Europees-Aziatische top plaats. We weten niet of koning Albert II der Belgen op het traditionele etentje nog een cadeautje voor zijn gasten in petto had, maar we kunnen hem alvast een suggestie doen voor een volgende gelegenheid. Onlangs verscheen de Reynaertbewerking van Henri van Daele met de magistrale prenten van Klaas Verplancke in het Chinees. Via Facebook en de vertaalster van de Taiwanese Reynaert kan afgeleid worden dat het een vertaling in het traditioneel Chinees betreft (er schijnen ook Reynaertversies in ‘Simplified Chinese’ te bestaan). Info op: http://readingtimes.com.tw/TimesHtml/ad/FZ0109/index.html. Graag informeren wij of Tiecelijnleden interesse hebben in het verwerven van dit kleinood. Als er interesse is, wordt een bestelling bij de Taiwanese uitgever onderzocht. Gelieve per kerende te reageren naar info@reynaertgenootschap.be. Richtprijs is ca 25 EUR.

2. VOORSTELLING JAARBOEK 3

Hou nu reeds volgende data in uw agenda vrij:
11 november 2010: voorstelling ‘Reynaert de Vos’ van René Broens en Marc Legendre door Uitgeverij Atlas (m.m.v. het Reynaertgenootschap) op de Antwerpse boekenbeurs. Uitnodiging volgt.
14 november 2010: voorstelling ‘Jaarboek 3 van het Reynaertgenootschap’ met o.a. een thematisch deel over de aap, een afronding van Egberts Bartens studie naar de verfilming van de antisemitische Van den vos Reynaerde van Robert van Genechten, een vertaling van de Ysengrimus abbreviatus van Mark Nieuwenhuis en vele andere boeiende bijdragen. Graag vragen wij aan de abonnees die hun abonnementsgeld 2010 nog niet hebben betaald, dit zo snel mogelijk te doen.

3. ‘MARCEL RYSSEN VERTELT REYNAERT DE VOS’

De cd met de volledige vertelling van het Reynaertverhaal in modern Nederlands in ca 70 minuten door Marcel Ryssen is verkrijgbaar via info@reynaertgenootschap.be. De cd wordt zonder extra kosten toegestuurd na betaling van 10 EUR op 645-5116694-76 t.a.v. Reynaertgenootschap Nijverheidsstraat 32, 9100 Sint-Niklaas (IBAN BE 91 6455 1166 9476 / BIC JVBABE 22).

4. CELDELING

Zuvuya en Charlie May gingen deze zomer eigen wegen. Het resultaat is dat de vos op twee sporen de wijde wereld intrekt. Bekijk zeker de website en het Youtubefilmpje van Charles van Kampen en Fred Jansen op www.zuvuya.nl en lees alles over de nieuwe Engelstalige Reynaertvoorstelling van Charlie May op http://www.charliemay.nl/.

5. GRUPETTO IN DE WILDEMAN

Ondertussen trekken ook Grupetto en Johan de Paepe rond met hun Reynaertvoorstelling ‘Rosse streken’ met de nieuw gecomponeerde muziek van Valentijn Biesemans. De laatste voorstelling vond plaats in Sint-Niklaas op 1 oktober. De volgende voorstelling vindt plaats op zondag 14 november in CC De Wildeman in Herent (nabij Leuven). Info: 016 21 14 31. 

6. OP ZOEK NAAR (WILLEM VAN) BOUDELO

Op zaterdag 18 september 2010 organiseerde de vzw Reynaertgenootschap o.l.v. o.a. Rudi Malfliet en Marcel Ryssen een literaire bustocht met een bezoek aan de plekken die verband houden met de abdij van Boudelo én met een bezoek aan de Verbeke Foundation te Kemzeke en de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas. Onderweg werden teksten gelezen van ‘Willem’ (te Klein-Sinaai), Emma Crebolder (Uithof Te Zande in Kloosterzande) en Kisling & Verhuyck (Verdronken Land van Saeftinghe). Voor een fotoverslag van een prachtige tocht met 49 enthousiaste deelnemers kunt u terecht op http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681.

7. NIEUWE REYNAERTBANK IN HULSTERLOO

Begin augustus werd de Reynaertbank op de hoek van de Hulsterloostraat met de Kauterstraat in Nieuw-Namen (Hulsterlo in ‘Van den vos Reynaerde’) vernieuwd. De zitbank, die in 1955 werd geplaatst bij de inwijding van de eerste Reynaertroute, was in slechte staat en de tekst was onleesbaar geworden. De bank werd vervangen en de tekst ‘Int oostende van Vlaenderen / staet een bosch ende dat heet Hulsterloo', is opnieuw te ontcijferen. (bron: Het Nieuwsblad)

8. OVERAL VOSSEN

De vos is in de lage landen aan een opmars bezig. Tiecelijnabonnee Marc Goetinck stuurde ons begin augustus informatie door over een standpunt van Natuurpunt in verband met de vossenjacht. Natuurpunt vraagt aan minister Joke Schauvliege dat ze zich niet laat opjagen door de jachtlobby. ‘Bijkomende bestrijding van vossen zal het neerhofprobleem niet oplossen,’ luidt het. In de discussie wordt verwezen naar enkele interessante links die de literaire vossenvrienden op het spoor kunnen zetten van Reynaerts alter ego, de natuurlijke vos. Veel surfplezier op:
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=437
http://www.thefoxwebsite.org/urbanfoxes/urbanmanagement.html
http://www.inbo.be/docupload/4217.pdf
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_967.aspx

TOT SLOT

Op 17 oktober a.s. veilt Hotel des Ventes de Senlis (45 km buiten Parijs) onder kavelnummer 18 een Vlaams laat zeventiende-eeuws olieverfschilderij (105 x 156 cm) ‘in de stijl van David de Coninck’: ‘Reynaert in het kippenhok’. Geschatte opbrengst: 5 á 6000 euro. http://www.the-saleroom.com/catalogues/Item.aspx?itemId=9723029
(Bron: Jan van Alphen)

En verlies ondertussen http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681 niet uit het oog.

Categorie: