You are here

e-brief 2010 - Nr. 5

Na de kleine zondvloed over de lage landen van de laatste dagen belooft de zon op zaterdag en zondag weer van de partij te zijn. In het Waasland wordt op 21 & 22 augustus het jaarlijkse Ambachtelijk Weekend georganiseerd. Voor het eerst in 31 jaar krijgt deze toeristische topper een thema mee: Reynaert de Vos. Om deze nieuwe optie speciaal in de verf te zetten wordt de cd-presentatie van ‘Marcel Ryssen vertelt Reynaert de Vos’ het startschot van de tweedaagse. Vossen-, kunst- en/of ambachtenliefhebbers kunnen hun passies combineren en twee dagen vossensporen zoeken. Een overzicht is te vinden in 4. Eerst kijken we even terug naar voorbije activiteiten.

1. VOSSENHOL IN BUSHOKJE

Op vrijdag 4 juni werd te Nieuwkerken een Reynaertkunstwerk van de jongere leerlingen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas, afdeling Nieuwkerken o.l.v. lerares Mia Steel ingehuldigd. Tijdens deze prettige bedoening kwam Reynaert zelf een kijkje nemen. U kunt de sfeer proeven via http://www.youtube.com/watch?v=xMuISy9jTfY. (Tussen 5:45 min. en 6:20 minuten kunt u het fraai beschilderde oude bushokje bewonderen; ervoor vindt u toespraken, muziek en dans.) Wie op de diensten van de vos (in het filmpje) een beroep wil doen, kan zich wenden tot rodeloper@skynet.be (René de Grim, 0494 171 385).

2. MEESTERLIJKE NIEUWE REYNAERTUITGAVE

Op de prachtige zomeravond van 17 juni werd in het feeërieke kasteel Walburg te Sint-Niklaas ‘Reynaert de Vos’ van René Broens en Marc Legendre gepresenteerd. Rik Van Daele leidde in, journalist en auteur Louis Van Dievel sprak vervolgens de gelegenheidstoespraak uit, waarna René Broens de vertaling toelichtte en een scène uit het verhaal speelde. De nieuwe graphic novel is een must voor elke rechtgeaarde Reynaertfan. Info: http://www.stripinfo.be/forum/thread.php?threadid=4735. De tekst van Van Dievel is te vinden op http://www.cobra.be/cm/cobra/boek/boek-recensie/1.803856; sfeerbeelden en een impressie van de voorstelling door Joke van den Brandt zijn te vinden op:
http://mededelingen.over-blog.com/article-reynaert-de-vos-elsschot-marc-legendre-rene-broens-52489589.html.
Omdat vele geïnteresseerden de voorstelling niet konden bijwonen wegens de beperking tot 120 personen, wordt op de Boekenbeurs op 11 november een nieuwe kennismaking met de grpahic novel gepland. Wie aanwezig wenst te zijn op de voorstelling van 11 november kan een mailtje sturen naar info@reynaertgenootschap.be. U ontvangt dan later een toegangsbewijs voor de manifestatie op de Antwerpse Boekenbeurs.
René Broens zal zijn Reynaertvertolking ook hernemen tijdens de voorstelling van het derde Tiecelijnjaarboek op zondag 14 november om 11 uur in de Conferentiezaal van de bibliotheek van Sint-Niklaas.

3. HERMAN COLE OP VOSSENVAKANTIE

Auteur, Italiëkenner en Sint-Nicolaasspecialist Herman Cole zit met een Reynaertvirus. Hij onderzoekt koortsachtig de mogelijkheid om het Italiaanse Theatro Imagine in het kader van een Europees project een Reynaertvoorstelling te laten creëren die in diverse Europese landen kan gespeeld worden. (Uw suggesties hierbij worden sterk geapprecieerd.) Op zijn vossenzoektocht vond hij tijdens de vakantie in Italië een ons onbekende Italiaanse vertaling van de ‘Ysengrimus’. Wie over dit boekje informatie wenst, kan de Tiecelijnredactie contacteren.

Nog maar net van de eerste emoties bekomen, ontdekte hij in de Sint-Martinuskathedraal van Bratislava (Slowakije) een hoogst merkwaardige koorbank met voor een koorbank ongewoon grote dierenfiguren: een lezende vos (in het boek dat de vos vast houdt staat de datum 1867) en spelende kater (met een muis). De invloed van de illustraties van Wilhelm von Kaulbach is onmiskenbaar. Ook deze vondst was voor de samensteller van dit e-zine een verrassing van formaat. Alle bijkomende info is welkom. Een nieuw Tiecelijnartikel is in de maak.

4. ‘MARCEL RYSSEN VERTELT REYNAERT DE VOS’

De voorstelling van de cd ‘Marcel Ryssen vertelt Reynaert de Vos’ vindt plaats op zaterdag 21 augustus 2010 om 10 uur (en niet om 10.30 uur zoals in een vorig e-zine werd meegedeeld) in de Tuinlaan 13 te Belsele. Na enkele korte toespraken zal Marcel Ryssen een stukje uit het Reynaertverhaal vertellen. Ook de Reynaertreuzen van Lochristi zullen aanwezig zijn. Het cd-project kon gerealiseerd worden dankzij de financiële tussenkomst van de cultuurraad van Sint-Niklaas en de Erfgoedcel Waasland. De presentatie is mogelijk dankzij de inzet van Toerisme Waasland.

5. EEN WAASLAND VOL VOSSEN

De voorstelling van de cd van Marcel Ryssen is de start van het Ambachtelijk Weekend 2010, dat in het teken staat van het Reynaertverhaal. Op diverse plaatsen in het Waasland en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (de streek rond Hulst) zullen reynaerdiana worden aangeboden en getoond. Andere zal u dan weer kunnen proeven. Op onze vraag selecteerde medewerkster Natasja van Gucht van Toerisme Waasland ‘een kleine greep uit het grote aanbod’:
- Euverbraeke in Melsele: een Reynaerttentoonstelling van reynaerdofiel Julien de Cuyper
- Tabora in Kruibeke: uitbeelding van het Reynaertverhaal in grote figuren
- Winnie Doms in Lokeren: uitbeelding van de twee dagvaardingen uit de Reynaert in vilt of als 3D
- Heirbrugmolen in Lokeren: de Reynaert in kalligrafie zetten
- Reynaert Bier- en Wijngilde te Doorslaer (Lokeren): speculaasplank uitsnijden met Reynaertvorm
- Rein De Blust in Sint-Gillis-Waas: deelnemers maken een Reynaerttafereel in de tuin en een Reynaertwandtapijt
- Goossens Fruitsappen te Sint-Pauwels: o.a. karikatuurtekenen rond Reynaert
- Henri Lens in Sint-Niklaas: een tiental Reynaertbrandglasramen
- Volkskunstgroep Boerke Naas in Sint-Niklaas: zoektocht, kleurenwedstrijd en knutselactiviteiten, maskers van Reynaertfiguren in stro
- De Wollebol in Tielrode: reuzengroot ganzenspel met Reynaertfiguren
- Overslag op zaterdag: Reynaertvertelling door Marcel Ryssen op zaterdagnamiddag; cultureel centrum Wachtebeke: Reynaertvertelling door Rik Van Daele op zondagnamiddag
- Firmin van Wiele in Sint-Jansteen (NL) en Frans Vlassenrood in Hulst: werken met spreekwoorden uit het Reynaertverhaal
- Vlasmuseum in Koewacht: (NL): Reynaert de Vos verwelkomt bezoekers
- Wolboerderij in Koewacht: tal van Reynaertactiviteiten.
Meer info op: http://www.toerismewaasland.be/

 

6. STEM VOOR REYNAERT-RESTOWANDELING

Sint-Niklaas ontwikkelde een lekkere restowandeling rond een aantal reynaerdiaans geïnspireerde gerechten, zie www.winkeleninsintniklaas.be. U kunt ook een fraaie folder ophalen in het Toeristisch Infokantoor. Met dit initiatief werd Sint-Niklaas een van de vijf provinciale laureaten in de wedstrijd Vlaanderen Lekkerland. Als u de restowandeling plant (bijvoorbeeld tijdens het Ambachtelijk Weekend) of gedaan heeft, dan kan u voor 31 augustus de stad ondersteunen in haar ambitie om de lekkerste stad van Vlaanderen te worden. Stemmen gebeurt op www.hetnieuwsblad.be/vlaanderenlekkerland.

7. OP ZOEK NAAR (WILLEM VAN) BOUDELO OP 18 SEPTEMBER

In het kader van het voorzitterschap van Sint-Niklaas van het Intergemeentelijk project Het Land van Reynaert organiseert de vzw Reynaertgenootschap op zaterdag 18 september 2010 een literaire bustocht met een bezoek aan de plekken die verband houden met de abdij van Boudelo én een bezoek aan de Stichting Verbeke (vooral installaties / moderne kunst) te Kemzeke en de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas. Inschrijven (30 EUR p.p.) kan via info@reynaertgenootschap.be. Het volledige programma vindt u in bijlage bij deze e-brief. Meer info vindt u eveneens op: http://www.erfgoedcelwaasland.be/events.php?newsno=2716&lang=NL&catid=7.
Gidsen zijn o.a. Rudi Malfliet en Marcel Ryssen.

8. FRANK-IVO VAN DAMME EN JOKE VAN DEN BRANDT WINNEN NESTORPRIJS

De Nestorprijs 2010 wordt toegekend aan zanger-troubadour Zjef Vanuytsel en aan het kunstenaarsechtpaar Frank Ivo van Damme & Joke van den Brandt. De uitreiking vindt plaats in het Cultureel Centrum ’t Schaliken, Grote Markt te Herentals op zaterdag 21 augustus om 15 uur. Bij die gelegenheid worden een 25-tal werken van de kunstenaars geëxposeerd. Gastsprekers zijn Marc Somers, voorzitter van de Kempische Schrijvers, en Frans Depeuter, redacteur van ‘Heibel’.
Er zijn optredens van Zjef Vanuytsel en het Vocaal Kwartet Luna. Iedereen is van harte welkom.
Deze Nestorprijs wordt op initiatief van het tijdschrift Heibel en het stadbestuur van Herentals jaarlijks toegekend aan persoon uit de Vlaamse culturele wereld (schrijver, schilder, beeldhouwer, zanger, acteur, functionaris, politicus…) als erkenning voor zijn/haar globale oeuvre of inzet. Hij heeft tot doel een tegengewicht te vormen voor de al te vaak arbitraire en tendentieuze wijze waarop beslist wordt over diverse andere cultuurprijzen en waardoor heel wat grijze eminenties met een lange en waardevolle staat van dienst in de marge worden gedrukt’; bron: http://blog.seniorennet.be/nestor/archief.php?ID=13.
Info over de manifestatie op 21 augustus: http://www.herentals.be/rd382gxmh446udm0udm1gj.aspx.

 

9. VIDEO REINEKE FUCHS MUSEUM

Friedrich von Fuchs uit Linden heeft in zijn woning een prachtig museum met topstukken over de vos. In het voorjaar werd een reportage bij hem opgenomen die werd uitgezonden op 27 april 2010 LexTV (MRD). U kunt een stukje van ca 2:50 minuten bekijken op:
http://lexi-tv.de/themen/tierwelt/fuchs?date=2010-04-27+14%3A30%3A00&year=2010&month=04.

10. BIJZONDER REYNAERTDRUKJE

In de loop van 2010 laat Herwig Kempenaers van de Historische Drukkerij Turnhout (http://www.historischedrukkerij.be/index_bestanden/persartikelen2010.htm) een Reynaertcentsprent in een beperkte oplage het licht zien. Hierbij zullen twaalf door hem teruggevonden houtblokjes gebruikt worden, waarvan de afdrukken eerder verschenen in een uitgave van Jan Frans Willems (Reinaert de Vos, Mechelen, Drukkery E.-F. van Velsen, 1858).
Kempenaers gebruikt hiervoor papier uit de negentiende eeuw; de teksten onder de prentjes worden verzorgd door Peter Everaers en zijn gebaseerd op de voornoemde uitgave. Info bij de Historische drukkerij en bij secundus@zeelandnet.nl.

11. TOT SLOT

In een volgend nummer verneemt u de nieuwe plannen van Charlie May (binnenkort opent een nieuwe website) en Zuvuya (www.zuvuya.nl), laten wij u kennis maken met een vernieuwde Reynaertbank en gaan we op vossenjacht in het Brugse. En verlies ondertussen onze Facebookpagina niet uit het oog: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681?ref=ts

Verwante sites:
www.tov.be/waasland/reynaert.aspx?id=76130
www.trickyreynaertenco.be
http://erfgoedcelwaasland.be

Categorie: