You are here

inhoud van de cd

De cd bevat een vrije vertelling van het Reynaertverhaal in modern Nederlands van circa 70 minuten. De scènes kunnen apart afgespeeld worden voor het gebruik in de klas. Verdere verwerkingssuggesties zijn te vinden op www.reynaertgenootschap.be.

 

Marcel Ryssen vertelt ‘Reynaert de vos’

1. Muzikale intro (1:00)

2. Inleiding (2:17)

3. Aanklachten: alle dieren doen bij koning Nobel hun beklag over Reynaert (2:57)

4. Pleidooi van Grimbeert de das en staatsbegrafenis van Coppe de kip (7:23)

5. Eerste indaging door Bruin de Beer, die door Reynaert in de boom wordt gevangen en slaag krijgt van de dorpelingen (13:25)

6. Tweede indaging door Tibeert de kater, die door Reynaert in de val gelokt wordt in de schuur van de pastoor (7:22)

7. Derde indaging door Grimbeert de das, die de vos de biecht afneemt (7:37)

8. Reynaert komt voor de koning, die opdracht geeft een galg op te richten (3:13)

9. Openbare biecht van Reynaert, waarin hij de koning om de tuin leidt (11:13)

10. Vrijspraak van Reynaert (5:00)

11. De beslissing van de koning, op voorspraak van de koningin (2:39)

12. Reynaert trekt op pelgrimstocht en neemt afscheid van zijn familie (5:21)

13. Vaststelling van het verraad en slot van het verhaal (3:27)

14. Muzikale epiloog (1:07)