You are here

e-brief 2010 - Nr. 3

De populariteit van de vos neemt niet af. In Sint-Niklaas wordt een groots Reynaertvoorzitterschap 2010-2011 voorbereid. Maar de vos is nog op vele andere plaatsen te bespeuren. Zoekt u mee? 

1. ‘VAN DEN VOS REYNAERDE. DE FEITEN’

Op zaterdag 8 mei aanstaande wordt in de Raadzaal van het Oost-Vlaamse Stekene het boek ‘Van den Vos Reynaerde. De feiten’ voorgesteld. Dit werk bekroont de zoektocht van historicus (en professor natuurkunde en kernfysica) Rudi Malfliet naar Willem van Boudelo. Het boek geeft een heel interessante inkijk in het dertiende-eeuwse Vlaanderen, geeft ons meer inzicht in het onderwijs, de maatschappelijke verhoudingen en politieke structuren én onderstreept de kandidatuur van lekenbroeder Willem van Boudelo als Reynaertdichter op een steeds duidelijkere en steeds meer intrigerende manier. Malfliet belooft sterke bewijzen. Vers A 802/F788 speelt ineens een zeer verrassende en cruciale rol in het verhaal en is wellicht de handtekening van ‘Willam die madocke makede’ (F1). Is het voortaan gedaan om de ‘Reynaert’ als een anoniem werk te beschouwen? Heeft Willem een naam (afkomstnaam én familienaam), een woonplaats én een (verrassend gedetailleerde) biografie? Voor de presentatie van dit intrigerende historische werk slaan het gemeentebestuur van Stekene, de heemkundige kring d’Euzie, het Reynaertgenootschap en de uitgeverij Garant de handen in elkaar. Aan het woord komen John Buyse, Rik van Daele, Rudi Malfliet en Marcel Ryssen. U vindt de digitale uitnodiging en een bestelformulier in bijlage bij dit e-zine.

2. ‘REYNAERT DE VOS’ ALS GRAPHIC NOVEL

Bij uitgeverij Atlas verschijnt in juni een bijzonder mooie uitgave van het Reynaertverhaal. René Broens hertaalde de ‘Reynaert’ in viervoetige jamben. Marc Legendre maakte er fantastische prenten bij. Een lust voor het oog en een bijzonder interessante Reynaertuitgave. Een voorproefje van deze schitterende nieuwe ‘Reynaert’ kunt u vinden op: http://www.stripinfo.be/forum/thread.php?threadid=4735. Meer info op: http://www.uitgeverijatlas.nl/result_titel.asp?Id=2872. Wellicht komt er in juni een boekpresentatie in Sint-Niklaas (zie volgend e-zine).

3. ‘MARCEL RYSSEN VERTELT REYNAERT DE VOS’

Het Reynaertgenootschap werkt momenteel aan een cd-opname van een vertelling van het Reynaertverhaal van haar voorzitter, Marcel Ryssen, die onlangs zijn 83ste verjaardag vierde. Ryssen vertelt het Reynaertverhaal op de hem eigen wijze in ongeveer een uurtje. De opname zal ongetwijfeld nuttig zijn in het onderwijs. Het is de eerste maal dat het Reynaertverhaal als ‘vrije’ vertelling wordt opgenomen. Eerdere Reynaertopnames waren van Jo van Eetvelde (in het Middelnederlands) en Jo Gevers (de tekst van Stijn Streuvels). De voorstelling van de cd vindt plaats op zaterdag 21 augustus (in de voormiddag) te Belsele. Het evenement zal kaderen in het Ambachtelijk Weekend, een Waas toeristisch hoogtepunt, dat dit jaar volledig in het teken van Reynaert zal staan. De cd verschijnt net voor het begin van het nieuwe schooljaar. Het project wordt ondersteund door o.a. de Erfgoedcel Waasland.

4. TIECELIJN OP FACEBOOK

Sinds half maart heeft het Reynaertgenootschap een eigen Facebookpagina. Word fan en surf verder naar http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681?ref=ts. Ook de stad Sint-Niklaas als voorzitter 2010 van het Intergemeentelijk project Het land van Reynaert is actief op Facebook. De vos is volop bezig aan zijn eigen community en wordt een expert in het sociaal netwerken. Als u nog andere Web 2.0-toepassingen wilt zien, dan moet u maar eens gaan surfen op YouTube, na Google de tweede belangrijkste zoekmachine ter wereld. U vindt er fraaie eindwerken van studenten. Die hebben hun eigen interpretatie van de vos.

5. REYNAERT DE VOS NU OOK IN HET ENGELS GERAPT

Na het succes van de muziektheatervoorstelling ‘Van den vos Reynaerde’ van muziektheatergezelschap Zuvuya werkt ‘Reynaertrapper’ Charlie May nu aan een Engelstalige vertelling over de sluwe vos. De muziektheatervoorstelling, waar May de Nederlandstalige tekst en de muziek voor schreef, is inmiddels 180 keer opgevoerd in Nederland en Vlaanderen. Zijn eigentijdse Engelse versie wordt deze zomer verwacht. Charlie zal met zijn bewerking solo de bühne betreden. May blijft tot aan de zomer optreden met Zuvuya en zal na de zomer op eigen houtje verdergaan met zijn Engelstalige voorstelling. Zuvuya zal zonder May verdergaan met de Nederlandstalige Reynaertvoorstelling.

6. REYNAERTPOPPENTHEATER TE KOOP

In het voorjaar van 2009 ontwikkelde Zuvuya Muziektheater een poppentheatervoorstelling over ‘Van den Vos Reynaerde’. De bewerking kreeg de titel ‘Reinaert is super stout’. Daarbij werd een demontabel poppentheater gemaakt met alles erop en eraan. Inmiddels is bij Zuvuya de werkdruk zodanig toegenomen dat er activiteiten worden afgestoten. Beschikbaar zijn de poppen Reynaert, Isengrim, Cantecleer, Coppe en Sproete, Nobel, Bruun, Tibeert, Grimbeert, Belijn, een schaap, Lamfroot en een naakte pastoor. Twee statieven dragen het theaterfront. Verder voorzien: dak, achter- en zijwanden, de verlichting, een rail met rode velours gordijntjes, decordoeken (het kasteel van Nobel en het erf van Lamfroot), een boom met spleet voor Bruun en planken met een gat voor Tibeert, vier mini-par theaterspotjes en een vierkanaals lichttafel. Wellicht is er iemand gemotiveerd om zelf met dit poppentheater aan de slag te gaan en kan het project een nieuwe thuis vinden. Meer informatie: info@zuvuya.nl of +31-(0)118-476594.

7. HISTORISCHE DRUKKERIJ TURNHOUT IN DE BAN VAN REYNAERT

Een detectiveverhaal. De Historische Drukkerij uit Turnhout kwam eind maart met een boeiende ontdekking naar voren. Drijvende kracht Herwig Kempenaers kon de aankoop melden van de complete reeks van de 35 originele houten drukblokken van de Reynaertschooluitgave van Jan-Frans Willems uit 1858, gedrukt bij de Mechelse uitgeverij E.F. Van Velsen (‘Reynaert de Vos, naer de oudste beryming, tot schoolgebruik en nuttige lezingen ingerigt; door J.F. Willems. Tweede uitgave, met houtsneden opgehelderd’). De blokjes werden gekocht van dhr. Windels van de gelijknamige drukkerij aan de IJzeren Leen in Mechelen. Zijn familie kocht de drukkerij in de jaren 1930 van de nazaten van Van Velsen. Door de hoge leeftijd van Dhr. Windels werd de drukkerij in 2007 verkocht en het pand leeggemaakt. In het oude magazijntje leek de tijd te hebben stilgestaan en werden negentiende-eeuwse verzendkisten, een volledig pakje gebedenblaadjes uit 1847 en stapels van enkele honderden ‘nieuwe’ schoolboekjes uit 1895 en 1899 ontdekt. In maart 2010 kwam bij een nieuw contact nog een zeer oud houten kistje op tafel met een gammel dekseltje. Houten Reynaertdrukblokken, zorgvuldig in papier verpakt, kwamen tevoorschijn. Alle individueel verpakte houtblokjes werden uitgepakt en vergeleken met de houtgravures in het boekje. Na controle bleek dat iedere illustratie die in het boek afgedrukt staat ook nog als houtblok aanwezig is: zowel de gravure van de titelpagina, als iédere afbeelding én elk versierd sierinitiaal in houtgravure, 35 in totaal. Dit maakt het geheel tot een ongezien en waardevol museumstuk! De gravures (dus de houten drukblokken) zijn gesigneerd en van de hand van Edouard Vermorcken (Nieuwkerken 1820 – Edegem 1906), één van de vooraanstaande graveurs in die periode.
In de Historische Drukkerij loopt momenteel de thematentoonstelling ‘Brandbaar Beeld, 600 jaar houtsneden en houtgravures’. De bezoekers kunnen ook genieten van demonstraties op de negentiende-eeuwse machines. Meer info op www.historischedrukkerij.be of via info@historischedrukkerij.be.

Persartikelen op http://www.historischedrukkerij.be/index_bestanden/persartikelen2010.htm.

8. NIEUWE REYNAERTMUSICAL

Gisteren vrijdag 30 april gaat in OC De Doelen in Oud-Turnhout ‘Reinaart de musical’ van Kris Flameng in première. De andere voorstellingen van Kindertejater Kids on Stage vzw vinden plaats op 1, 2, 7, 8 en 9 mei. Info op www.kos-musicals.be. Reserveren kunt u via www.onti.be.
Meer info op http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=E72PD4JI.

9. TENTOONSTELLING GUSTAVE VAN DE WOESTYNE

In het Museum voor Schone Kunsten in het Citadelpark te Gent loopt nog tot 27 juni de prachtige tentoonstelling ‘Gustave van de Woestyne’. Deze tentoonstelling belicht één van de meest oorspronkelijke kunstenaars uit de moderne Belgische kunstgeschiedenis. Van de Woestyne gaf een eigen interpretatie aan het symbolisme en het expressionisme. Door zijn eigenzinnige kunst is hij één van de Vlaamse kunstenaars die het meest de aandacht van internationale kunstliefhebbers trekt.. In de tentoonstelling is ook een afdeling ‘Prentenkabinet’ opgenomen, waarin enkele tekeningen voor de Reynaertuitgave van Stijn Streuvels worden getoond. In het ‘Vriendenboekje’ voor de jongere bezoekers beantwoordt dochter Maria Joanna (of Styne) van de Woestyne de vraag welk werk van haar vader haar lievelingswerk is: ‘Eigenlijk een tekening met pen en inkt van Reinaert de Vos. Mijn papa maakte tekeningen voor het boek van Stijn Streuvels. Reinaert de Vos is een verhaal waarin de dieren spreken, en dat vind ik er net zo leuk aan!’. Meer info over de tento op www.mskgent.be.

10. KORTE BERICHTEN

De Reynaertrap van Charlie May werd vereeuwigd in de nieuwe expositie rond de canon van de Nederlandse literatuur in het onlangs heropende Letterkundig Museum in Den Haag.

Op 26 maart 2009 overleed Chris Van Remoortel te Stekene. Chris was lid van de heemkundige kring d’Euzie en 40 jaar lang de bezieler van volkskunstgroep Reintje Vos. De groep viert dit jaar zijn veertigste verjaardag.

Peter Holvoet-Hanssen mocht op zondag 25 april tijdens de literaire manifestatie ‘Archipel’ te Sint-Niklaas de driejaarlijkse Paul Snoekprijs in ontvangst nemen. Hij werd gehuldigd voor zijn bundel ‘Navagio’ uit 2008.

Tijdens dezelfde manifestatie stelde dichteres en beeldend kunstenares Lies Van Gasse, die reeds tweemaal de omslag van ‘Tiecelijn’ ontwierp, haar tweede bundel voor. Na ‘Hetzelfde gedicht steeds weer’ verrast ze ons met het ‘graphic poem’ ‘Sylvia’. Meer info op http://www.wereldbibliotheek.nl/fonds/showbook.php?boek=511. Op 6 mei wordt de bundel in de Permeke bibliotheek te Antwerpen voorgesteld, zie: http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/vernissage-tentoonstelling-sylvia-literaire-avond/8eeb908f-6e7b-4bc8-85a1-a27b3680a276 .

De politiezone Sint-Gillis-Waas- Stekene heeft een nieuw logo met daarin Reynaert de vos, die wordt gezien als hét symbool voor de streek en een figuur die de twee gemeenten verbindt. De vos (die luistert naar de naam Vesta) staat voor de slimmerik. Hij heeft een groot inlevingsvermogen en is ook geliefd bij het publiek. De middeleeuwse stroper is een moderne jager geworden… Verder doorklikken naar:
http://messagent.vummail.be/optiext/optiextension.dll?ID=B1yB_YbfWjWJ93fZxckwh3YkniYCCwuxnzC2BEfqiEmU9gt7E.

Op Erfgoeddag 25 april (met als thema ‘Fake!’) organiseerde het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis ‘Dr. M. Gysseling’ te Sint-Amandsberg de tentoonstelling ‘De vele levens van Reynaert de Vos’. Boeken, documenten, foto's, beelden, streekproducten getuigden van de springlevende aanwezigheid van deze beroemde bedrieger in de regio rond Gent. Info: dsmg@skynet.be.

11. AGENDA

Tot 16 mei vindt in ‘idplusart’, Sint-Jansstraat 27 in het Oost-Vlaamse Hamme een tentoonstelling plaats met het werk van een van de belangrijkste Vlaamse grafische kunstenaars.

Hugo Besard maakte voor de vzw ‘Kunst in de stad’ uit Sint-Niklaas reeds twee suites van telkens drie Reynaertetsen. Zie http://www.hugobesard.be/hugobesard.php?l=n en http://www.idcollectief.be/exposities.html.

Zaterdag 8 mei om 16 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis van Stekene, Dorpsstraat 1, boekvoorstelling ‘Van den Vos Reynaerde. De feiten’ van Rudi Malfliet.

Zondag 9 mei om 11 uur in de Muze van Meise, Brusselsesteenweg 68 te 1860 Meise: optreden van Grupetto met http://www.demuzevanmeise.be/agenda/details/108.

Zaterdag 18 september: literaire bustocht ‘Op zoek naar (Willem van) Boudelo en Reynaert de vos’ met als gidsen Rudi Malfliet, Marcel Ryssen en Rik van Daele (30 EUR, inschrijven via info@reynaertgenootschap.be.)

12. TOT SLOT

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Verwante sites:
http://www.tov.be/waasland/reynaert.aspx?id=76130
http://trickyreynaertenco.be

Categorie: