You are here

e-brief 2009 - Nr. 6

1. VOORSTELLING INSPIRATIEBUNDEL TRICKY REYNAERT EN CO

Op 11 december 2009 om 20 uur vindt in de gebouwen van Interwaas, Lamstraat 113 te Sint-Niklaas, de voorstelling plaats van de inspiratiebundel voor leerkrachten, Tricky Reynaert en Co. De brochure is het voorlopige sluitstuk van een project waaraan het Reynaertgenootschap intens heeft meegewerkt (Rik van Daele was leverancier voor het Reynaertdeel, Hilde Reyniers voor het luik rond Nasreddin Hodja; auteur en eindredacteur Patrick de Rynck verzorgde het Anansi de Spin-verhaal). Meer informatie vindt u op http://trickyreynaertenco.be.
Tricky Reynaert en Co is een initiatief van de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met het Reynaertgenootschap vzw, het Stadsarchief Sint-Niklaas, cultuurcentrum Ter Vesten en het cultuurbeleid Beveren, de Universiteit Gent (vakgroep Onderwijskunde), het Atheneum Sint-Niklaas, de Broederschool Sint-Niklaas – Humaniora en Campus Stekene, het Atheneum van Temse en Instituut Sinte-Amelberga, eveneens uit Temse.
Op het programma:
20u00 Peter Deckers, ondervoorzitter Interwaas, welkomstwoord;
20u05 Het educatief project over de Vos, andere wereldschelmen en de Jeugd van Tegenwoordig;
20u20 Jeugdauteur en antropologe Marita de Sterck brengt enkele tricksterverhalen;
20u35 Rover/kaper/dichter Peter Holvoet-Hanssen stuurt ons de nacht in;
20u50 Receptie.
Wie wil inschrijven kan dit tot en met vrijdag 4 december per post aan de Erfgoedcel Waasland (Interwaas), Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, per fax 03/780 52 09 of per mail erfgoedcel@interwaas.be. Wie aanwezig is, ontvangt op de avond zelf de mooie inspiratiebundel helemaal gratis. Absoluut aanbevolen voor onderwijsmensen!

2. GEÏNTEGREERDE WEBSITE LAND VAN REYNAERT / TOERISME WAASLAND

Het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert lanceert een nieuwe website, geïntegreerd in de bestaande site van Toerisme Waasland. De url van het IGP – www.landvanreynaert.com – blijft behouden maar leidt de surfer nu naar het nieuwe vossenhol van de schalkse Reynaert. Meer info over de nieuwe website vindt u in het persbericht

3. PETER HOLVOET-HANSSEN STADSDICHTER VAN ANTWERPEN

Het Antwerpse stadsbestuur draagt vossenstaartridder en vossenpoëet Peter Holvoet-Hanssen voor aan de gemeenteraad als vijfde Antwerpse stadsdichter voor de periode 2010-2011. De officiële aanstelling vindt plaats op Gedichtendag, 28 januari 2010. Het stadsbestuur koos voor Peter Holvoet-Hanssen ‘omwille van de beweeglijkheid, het enthousiasme en de geëngageerdheid in de poëzie van Holvoet-Hanssen, die jong en oud kan betoveren’, zo luidt het in een persbericht. Peter Holvoet-Hanssen zal gedurende 24 maanden minimum 12 gedichten schrijven over wat er reilt en zeilt in Antwerpen. De stad Antwerpen heeft sinds 2004 een stadsdichter. Peter Holvoet-Hanssen is de vijfde Antwerpse stadsdichter, na Tom Lanoye, Ramsey Nasr, Bart Moeyaert en Joke van Leeuwen. (bron: http://papierenman.blogspot.com). Peter Holvoet-Hanssen (Antwerpen, 1960) is een troubadour die oude tegenpolen weet te overstijgen. Hij creëerde een eigen niche in de poëziebiotoop met het drieluik Dwangbuis van Houdini (1998, Debuutprijs 1999), Strombolicchio (1999, Dirk Martensprijs 2001) en de vossensprong Santander (2001). Na zijn ‘antiroman’ De vliegende monnik (2004) verscheen het alweer lovend ontvangen Spinalonga (2005, driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap 2008). Het slot van zijn eerste poëziereis – spelend met toeval en niet-toeval, evenwicht en onevenwicht – ging de stilte van de dieperik in: Navagio (Prometheus, 2008). PHH werkt nu in Oostende aan een prozaproject. Met echtgenote/jeugdauteur Noëlla Elpers bemant hij www.kapersnest.be.

4. PROEFSCHRIFT OVER KINDERBOEKVERTELLINGEN

Hoe Reinaert de Vos – tijdelijk – zijn streken verloor. Deze titel staat boven een artikel in de NRC van 24 november 2009 waarin melding wordt gemaakt van de promotie van Sanne Parlevliet. Zij promoveerde op 26 november aan de Universiteit van Groningen op de aanpassingen in kinderboekvertellingen van de verhalen van Robinson Crusoe, Gullivers reizen, Tijl Uilenspiegel en Reynaert de vos. Parlevliet bekeek de kinderboekbewerkingen uit de periode van 1850-1950. De boeken met deze verhalen zijn steeds aangepast aan wat volwassenen vonden dat een goed kinderboek is. Men geloofde dat boeken van invloed waren op het gedrag en de normen en waarden van kinderen. NRC-journalist Bertold van Maris gaat in zijn artikel in op de aanpassingen in de Reynaert. De vos is een probleem. Hij moordt, verkracht en liegt dat het gedrukt staat. Daarom werd de schurk, die hij was, getransformeerd in een held, ja zelfs in een pantoffelheld in de versie van P.A.E. Oosterhof (Bussum, 1922), waarin hij afgeschilderd wordt als een brave huisvader. Van Maris staat stil bij de gemeenste episodes in de Reynaert, waaronder het blindpissen van de wolvenwelpen en de castratie van de pastoor. Zoals de Reynaert werd aangepast aan de tere kinderzieltjes, zo gebeurde dat ook met de bewerkingen van Tijl Uilenspiegel, Robinson Crusoe en Gullivers reizen. In hoeverre dit proefschrift nieuwe inzichten voor het Reynaertonderzoek verschaft, moet nog blijken. We proberen de hand te leggen op een exemplaar van het proefschrift en wellicht is Sanne Parlevliet te porren voor een interview of zelfs een artikel voor het Tiecelijnjaarboek 2010. [Hans Rijns]

5. THEO PENNEMAN OVERLEDEN

Op 9 november werd Theo Penneman, volgens zijn uitdrukkelijke wil, in intieme kring begraven. Sint-Niklazenaar Theo Penneman (1 mei 1935-4 november 2009) was leraar Duits-Nederlands in het Klein Seminarie te Sint-Niklaas. De specialismen waarrond hij publiceerde waren o.a. volksgeloof en volkssagen, astrologie, heksen(processen), Gerard Mercator en Reynaert de Vos. In 1971 schreef hij de bijdrage Reinaert werd in de Sint-Baafsabdij geschreven en heeft met het Waasland niets te maken, in Het Vrije Waasland van 2 oktober 1971. In Rik van Daele, Ruimte en naamgeving in Van den Vos Reynaert, Gent, 1994, p. 176 noot 534, is de studie omschreven als: ‘een intelligente pastiche van de Wase Reynaertstudie met ernstige ondertoon’. Penneman was medewerker van o.a. Het Vrije Waasland, waar hij een (vooral door de Wase politici) gevreesd columnist en fervente lezersbrievenschrijver was. In de jaren 1972-1973 schreef hij enkele sarcastische stukken naar aanleiding van de opvoeringen van het Reynaertspel.

6. CULTURELE KROEGENTOCHT IN LOCHRISTI

Op vrijdag 20 november 2009 vond onder het motto ‘Op Stap met Reinaert’ in Lochristi een culturele kroegentocht plaats. Op diverse plaatsen in de gemeente kon men genieten van een hapje, een drankje of een originele vertelling van het Reynaertverhaal. Marcel Ryssen zorgde voor de vertaling in de collegezaal van het gemeentehuis. De Reynaertreuzen stonden feestelijk uitgestald, er was ook een Reynaertfilm te bekijken en naast een Reynaertbiertje (geen kloosterbier!) kon je ook genieten van een Reynaerttaartje. Ook een Reynaertspeculoos kon gedegusteerd worden. In de polyvalente zaal van de bib kon men van het Reynaertverhaal én van een Reynaertwijntje genieten. Bij de bezochte plaatsen: evident de Taverne Reinaert. Ongetwijfeld vloeide het Reynaertbier van de Proefbrouwerij die avond rijkelijk.


Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Verwante sites:
http://www.tov.be/waasland/reynaert.aspx?id=76130
http://www.trickyreynaertenco.be
Categorie: