You are here

e-brief 2009 - Nr. 5

1. Lezing Uit het kookboek van Reynaert de Vos

Voedsel speelt een belangrijke rol in het Reynaertverhaal. Beren verleidt men met honing en katten met muizen. De wolf lust paling, pladijzen, spek en vertoeft graag in rijke kloosters met grote voedselvoorraden. En Reynaert zelf verkiest kip of haas.
Rik van Daele analyseert het ‘kookboek van Reynaert de Vos’ in het kader van de Week van de Smaak en van het voorzitterschap van de gemeente Temse van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert. De lezing vindt plaats op donderdag 12 november aanstaande om 19.30 uur in de Bovenzaal van Theaterzaal Roxy, Stationsstraat 29, in Temse. Organisator is het Gemeentebestuur Temse, dat u de lezing gratis aanbiedt en bovendien nog zorgt voor Reynaerdiaanse hapjes (we kunnen alleen maar gissen, maar hopen dat er Reynaertbier en –bonbons te proeven zijn). Contact tel : +32 3 7101274 en mail : sophie.vermeire@temse.be.

2. VOORSTELLING Tiecelijn 22

In aanwezigheid van ruim 85 aanwezigen werd op zondag 8 november in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas het tweede jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld (496 pagina’s) Tijdens de presentatie gaf drs. Hans Rijns (Leiden) een bijzonder prikkelende lezing over ‘Sodomie in de Reynaert?’ Marcel Ryssen bracht enkele tricksterpassages (o.a. Tijl Uilenspiegelfragmenten) en Norbert de Beule las tot slot enkele nieuwe Reynaertgedichten voor.
Het jaarboek wordt verzonden tussen 12 en 20 november. (Ophalen wordt sterk geapprecieerd.) Indien u uw lidgeld 2009 nog niet heeft overgemaakt, dan is het nu het juiste moment. Tot 31/12 wordt Jaarboek 2 zonder extra portkosten verzonden. Nadien worden de verzendkosten in rekening gebracht.

3. INHOUD TIECELIJN 22

Het tweede jaarboek van het Reynaertgenootschap heeft zijn nieuwe concept behouden. De vormgeving van het vorige jaarboek werd lichtjes aangepast, net als het papier en de lettergrootte. Vormgeefster, kunstenares en dichteres Lies van Gasse ontwierp een nieuwe, eigentijdse cover. In Tiecelijn 22 worden twee grote thema’s behandeld: 1. tricksterfiguren; 2. satirische tijdschriften met een Reynaerdiaanse naam. In de Sint-Niklase bib is nog enkele weken een mooie vitrinekast over dit laatste onderwerp te zien. Vooral het tricksterdeel verkent nieuwe, kromme paden. Daarnaast vindt u nieuwe vertalingen, artikels die op de Reynaertmaterie ingaan, recensies, verslagen en een in memoriam Chris Ferket. Vierentwintig schrijvers, met name tien Nederlandse, twaalf Vlaamse, een Zwitserse en een Franse auteur onderstrepen het internationale karakter van de besproken materies.

4. BETALING 2009 en 2010

Steunende leden 2009 ontvingen ondertussen de cd-uitgave van Jo van Eetvelde. Voor 2010 hebben wij de Nederlandse vertaling van de Ysengrimus door ons redactielid Mark Nieuwenhuis voor u klaarliggen (Griffioen, Querido, Amsterdam, 1997, 262 p.). Het wordt meegestuurd met het jaarboek 2010, dat wellicht in november 2010 zal verschijnen (met als thema’s de moderniteit van de middeleeuwen/van de Reynaert én de aap in de literatuur).
Wij verzoeken u – geheel vrijblijvend – na het ontvangen van dit jaarboek of kort na Nieuwjaar uw abonnementsgeld 2010 te betalen. Voor 2010 is het gewoon lidmaatschap vastgesteld op 16 EUR. Het steunend lidmaatschap bedraagt 25 EUR. U vindt de betalingsmodaliteiten via www.reynaertgenootschap.be.

5. Sint-Niklaas verwerft 7 Reynaertbeelden

Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft de schenking van een reeks Reynaertbeelden officieel goedgekeurd. De beelden krijgen binnenkort een nieuwe stek in de Populierenwijk (de zgn. Reynaertwijk) in deelgemeente Belsele. De beelden zijn op geregelde tijdstippen officieel ingehuldigd vanaf de jaren 1980 en worden in 2010 geïnstalleerd op hun nieuwe locatie. Concreet gaat het om zeven monumentale en figuratieve voorstellingen van Reynaertdieren: Reynaert de Vos (uit 1988), Tiecelijn de raaf (1990), Tibeert de kater (1991), Cuwaert de haas (1992), Bruun de beer (1993), Grimbeert de das (1994) en Canteclaer de haan (1995). De beeldhouwwerken zijn van de hand van de Sint-Niklase beeldhouwer Albert de Smedt en kregen destijds een plekje in de mooie rozentuin van de firma Select Delforge aan de Nieuwe Baan in Belsele. (Bron: Het Nieuwsblad: Sylvain Luyckx, 06/10/09)

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.

Verwante sites:
http://www.tov.be/waasland/reynaert.aspx?id=76130
http://www.trickyreynaertenco.be

Categorie: