You are here

e-brief 2009 - Nr. 3

De vakantie is (bijna)achter de rug. De redactie van Tiecelijn werkt zeer intens om jaarboek 2 (Tiecelijn 22) tijdig van de persen te laten rollen. Noteer alvast ‘zondag 8 november 2009 Sint-Niklaas’ in uw agenda. Als alles naar wens verloopt zijn dat de datum en de plaats van de presentatie van het nieuwe jaarboek. Ondertussen kunt u tijdens deze warme zomerdagen nog genieten van Reynaertauto, -fiets en –wandelroutes, maar ook van Reynaertbeelden, -banken, -cafés en -restaurants. Over al de verrassende en lekkere dingen in het Land van Reynaert leest u voortaan meer op de website van Toerisme Waasland, die is uitgebreid met een vossenluik. Even buiten het Waasland kunt u de laatste augustusdagen Hulst bezoeken, waar de vestingdagen 2009 helemaal in het teken van Reynaert staan. Hulst staat terug op de Reynaertkaart, net als Temse, de huidige voorzittersgemeente van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert, waar u nog een zomerse vossenzoektocht kunt maken (Malpertemst). Het mag er al eens ontspannen aan toe gaan.

1. HULSTER VESTINGDAGEN

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2009 zullen de Hulster Vestingdagen in het teken staan van de sluwe vos Reynaert en zijn streken. De sfeer en aankleding van de stad zullen net als vorig jaar middeleeuws zijn en inwoners, bezoekers en deelnemers zullen zich weer tooien in historische kledij. Het kanongebulder en wapengekletter van 2008 zullen plaats maken voor vossenstreken. Hoogtepunten zijn een historische stoet als start van het programma op zaterdag (dit jaar ook op zondag), voorafgegaan door de Reynaertreuzen van Lochristi, een grote scène van de ‘Hofdag’ op de Grote Markt en een ‘galgenmaal’ op zaterdagavond op de Grote Markt (aanmelden bij VVV kantoor Hulst tegen contante betaling van 17,50 EUR). Muziek- en dansgroepjes en diverse acts zullen voor veel sfeer zorgen. Rik van Daele houdt op zondagmiddag om 15 uur in een omgebouwd winkelpand in de Gentstraat de lezing Uit het kookboek van Reynaert de Vos. De dag ervoor vertellen Marcella Piessens en Mijnheer Zé het verhaal van Sluwe Vos en Slimme Spin. En verder zijn er Reynaertrap, -prenten, een kindervossenjacht enzovoort. Het programma vindt u in de bijgevoegde pdf en op http://www.bezoekhulst.nl/kalender2.php?item_naam=vestingdagen869&item=869.

2. REYNAERT NAAR SITE TOERISME WAASLAND

Tijdens de laatste vergadering van de raad van bestuur van het IGP Het Land van Reynaert werd besloten om de communicatie rond de Reynaertactiviteiten in het Reynaertland te optimaliseren.

Een van de maatregelen is het communiceren van alle Reynaertactiviteiten op geregelde tijdstippen naar bibliotheken, cultuurcentra, infodiensten, bestuurders, toerisme- en cultuurdiensten, musea… in het werkgebied en dit met de vraag in de eigen communicatiemiddelen maximale aandacht te schenken aan deze initiatieven: niet enkel aan de eigen organisaties, maar in de mate van het mogelijke ook aan die van de andere gemeenten in het werkgebied. U vindt de eerste verzameling hierbij in pdf. Het tweede initiatief was het overbrengen van de Reynaertgegevens van www.landvanreynaert.com naar de website van Toerisme Waasland. Het fraaie resultaat kunt u bekijken op http://www.tov.be/waasland/reynaert.aspx?id=76130

3. NIEUWE REYNAERTBANK IN LOKEREN

Enkele decennia geleden werd de historische Reynaertrustbank aan de kapel Oudenbos in de Lokerse Nonnenbosweg in de vernieling gereden. Het Lokerse stadsbestuur plaatste toen een nieuwe bank aan de kerk van Oudenbos. Recent nam het stadsbestuur het initiatief om ook op de originele plek een nieuwe bank te plaatsen. Ze werd gemaakt door een kunstenares van eigen bodem, Myrianne Matthys uit Oudenbos. De stad heeft het materiaal aangeleverd. De bank is – na advies van het Reynaertgenootschap – voorzien van een verspaar uit het Comburgse handschrift (hs. A): 1712-1713: ‘Daer na gaf Reinaert eenen spronc / So dat dien hane die plume stoven’. Myrianne Matthys heeft het vers geïllustreerd met een afbeelding van Reinaert die ‘de hane’ pakt. Op Lokers grondgebied staan nog drie Reynaertbanken, twee in Daknam (op het Dorpsplein staat een bank met de tekst: ‘Coppe R.I.P.: Hier leghet Coppe begraven (vers 461) / Die reynaert die vos verbeet (vers 463)’; op de Middendam vind je de bank met de verzen: ‘Nobel die coninc hadde ghedaen. / Sijn hof craeyeren overal (vers 44-45)’. Op de bank aan de kerk van Oudenbos staat de tekst: ‘Nu was Buter rechter vaert. / Een prioreit van swarten nonnen (vers 1694 en 1696)’.

4. RIK VAN DAELE WORDT STADSBIBLIOTHECARIS VAN SINT-NIKLAAS

Tiecelijnhoofdredacteur Rik van Daele neemt na zeven en een half jaar afscheid van cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren. Onder zijn directeurschap werd in Beveren Reynaert, De Vosical opgevoerd in het kader van het Beverse voorzitterschap van Het Land van Reynaert in 2002. In 2009 werd door Ter Vesten een rondreizende tentoonstelling met de Reynaertprenten van Klaas Verplancke samengesteld. Van Daele wordt per 1 september de nieuwe stadsbibliothecaris van Sint-Niklaas. Voor Reynaertliefhebbers interessant is dat zich in de bibliotheek van Sint-Niklaas de Bibliotheca Wasiana bevindt, een wetenschappelijke verzamelbibliotheek over het Waasland, die over een van de rijkste openbare Reynaertcollecties beschikt (met o.a. de collectie van Reynaerdist Jozef de Wilde).

5. GRATIS REYNAERTPREMIERE IN BEVEREN

In het Beverse cultuurcentrum Ter Vesten vindt op zondag 27 september 2009 de première plaats van Reynaert, rosse streken. Het Grupetto-ensemble brengt de wereldcreatie van speciaal voor het verhaal nieuw gecomponeerde muziek van Valentijn Biesemans. Voordrachtkunstenaar en acteur Johan de Paepe, regisseur van Reynaert, De Vosical in 2002, bewerkte de tekst en kruipt voor de gelegenheid in het vel van alle dieren. Het resultaat is een hilarische gezinsvoorstelling voor jonge welpjes en de iets oudere, goede verstaander! De première van deze familievoorstelling op zondag 27 september 2009 om 15 uur in Beveren is gratis toegankelijk. Reserveren kan vanaf 8 augustus op 03 750 10 00 of via tickets.tervesten@beveren.be.
Meer info op http://tervesten.beveren.be/activiteitendetail.aspx?id=4865. De voorstelling is te boeken als school-, familie- en avondvoorstelling. Info: www.kras.be, martine@kras.be.

6. LITERATUURGESCHIEDENIS.NL IS COMPLEET

Literatuurgeschiedenis.nl is gereed. De middeleeuwse literatuur was al enige jaren beschikbaar en werd zeer veel gebruikt in het onderwijs en daarbuiten. Eind 2008 kwamen de Gouden Eeuw, de Achttiende Eeuw en de Negentiende Eeuw online. De literatuur vanaf 1900 is er nu aan toegevoegd. Een geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza, met ruime aandacht voor de Reynaert. De oude website voor het onderdeel ‘Middeleeuwen’ is inmiddels verwijderd. Veel plezier met uw bezoek aan www.literatuurgeschiedenis.nl.

7. ORDE VAN DE VOSSENSTAART 2009

Op pinkstermaandag 1 juni 2009 werden de Wase regisseurs Jaak van der Helst en Marc Boon onderscheiden als ridders in de Orde van de Vossenstaart in kasteel Wissekerke te Bazel. Beiden stonden onder andere in voor prachtige Reynaertmassaspelen. Van der Helst speelde de rol van Reynaert in het massaspel in een regie van Marc Liebrecht op de Grote Markt van Sint-Niklaas in de meidagen van 1973. Nadien regisseerde hij de Sint-Niklase massaspelen in 1985 en 1992. Boon regisseerde in 2006 Tussen List en Macht, een Comeniusproject van de Broederschool van Stekene.

8. TERUGBLIK

Het voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project (IGP) Het Land van Reynaert 2009 is in handen van cultuur- en toerismeschepen (wethouder) Annemie Blommaert van Temse. Zij is tevens leerkracht Nederlands en bracht met haar Jeugdtheater O’bergien een bijzonder knappe Reynaertvertolking met erg jonge vossen en vossinnen. In Sluwe Streken namen de dieren ons mee in een mooie eigen Reynaertbewerking met nieuwe Reynaertliederen van Marc Hauman. Zeer opvallend was de eigenzinnige digitale animatie door de leden van het Atelier van de Academie en Vaktekenschool van Temse o.l.v. Zef Moerloos. De opvoeringen vonden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2009.

Na stopplaatsen in Beveren, Kruibeke en Temse was de rondreizende tentoonstelling met de prenten van Klaas Verplancke begin juli korte tijd in Belsele. Eind augustus is ze te bezichtigen tijdens de Hulsterse vestingdagen. De tentoonstelling is op zeer eenvoudige manier uit te lenen via cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren. Info: rik.van.daele@beveren.be (tot 1 september) en tervesten@beveren.be.

Op zondag 24 mei 2009 vond in de nieuwe bibliotheek van Amsterdam een prachtige Reynaertnamiddag plaats met interviews met en voordracht van Karel Eykman, Ard Posthuma en Charlie May. Een uitvoerig beeldfragment is te vinden op www.youtube.com/watch?v=IdkNn2wpFLw.

Op vrijdag 31 juli rapte Charly May het Reynaertverhaal in de Prinsentuin aan de Turfsingel te Groningen. Meer info op www.dichtersindeprinsentuin.nl.

9. IN MEMORIAM CHRIS FERKET

Op zondag 3 mei werd in de dorpskern van Zaffelare het werk ‘Canticleer’ van Chris Ferket onthuld. Enkele weken later werd een mooi Reynaert- en Uilenspiegelbeeld ingewijd in Kieldrecht (gemeente Beveren), op enkele honderden meter van het historische Hulsterlo. Chris was bijzonder blij met dit eerste Reynaertbeeld op Waaslandse grond. En hij zat boordevol plannen. Zo dacht hij aan de schenking van een Pancer de Beverbeeld aan Beveren. Op 18 juni 2009 nam de in Stekene geboren Deinzenaar en een van de grootste moderne Reynaertambassadeurs, na een korte ziekte zeer onverwacht afscheid. Hij rust in een historisch graf op de Gentse kunstenaarsbegraafplaats Campo Santo, met Reynaert als laatste gezel. Chris was een culturele duizendpoot. Breng deze dichter en beeldhouwer een kleine hommage en surf door naar zijn mooie site www.chrisferket.be/home.aspx. U vindt er onder andere een overzicht van zijn vele Reynaertbeelden.

 

10. AFSCHEID VAN JOZEF VAN HAVER EN ROBERT DEROM

In de voorbije maanden dienden we ook afscheid te nemen van twee emeriti die de werking van onze vereniging en het tijdschrift op de voet hebben gevolgd. Jozef Van Haver (Wieze, 28 maart 1926 - Herdersem, 20 juni 2009) was zowel emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven als aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Deze Tiecelijnabonnee van het eerste uur was een zeer gewaardeerd taal- en volkskundige en publiceerde in het allereerste themanummer (over de raaf – hoe kan het ook anders) het artikel Raaf en kraai in het volksleven (jaargang 1992), p. 131 e.v.

In zijn woonplaats Destelbergen kwam op 29 juli 2009 professor emeritus Robert Derom, steunend lid van het Reynaertgenootschap, bij een tragisch ongeval om het leven. Derom (87) was eigenaar van kasteel Notax te Destelbergen, het in de Reynaertgeschiedenis bijna magische kasteel waar in de jaren 1950 de eerste plannen voor een Reynaertroute door een Reynaertacademie werden gesmeed. In 1955 stonden de tuinen van Notax open voor openluchtspel bij de opening van de Reynaertroute. Volgens sommige onderzoekers was Notax verbonden met het Reynaerttoponiem Maupertuus. Derom stelde zijn huis en Reynaertkelder met vossenglasramen van Guido De Graeve meermaals voor het Reynaertgenootschap open, o.a. tijdens het voorzitterschap van het IGP van Destelbergen in 2003. Robert Derom was een belangrijke autoriteit in de gynaecologie en de verloskunde, en legde zich vooral toe op de studie van eeneiige tweelingen. Zo startte hij samen een collega het Oost-Vlaams Meerlingenregister, een uniek systeem in de wereld.

11. TOT SLOT

De stichting Reynaertland, verbonden aan het zwemcomplex Reynaertland met thematuin in Hulst, heeft een conceptplan ingediend bij de gemeente Hulst. Op 18 juni stelden twee eindejaarsstudenten van de Hogeschool Zeeland een natuureducatieve route voor waarbinnen een aantal opdrachten moeten worden uitgevoerd door 10-12 jarigen. Ook Reynaert komt volop aan bod. Het project past volgens de stichting binnen het netwerk van fiets- en wandelpaden, zoals dat onder regie van de gemeente voor de gehele streek wordt voorbereid.

 

Samensteller: Rik van Daele
Uitgever: Marcel Ryssen, vzw Reynaertgenootschap
Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas
Tel en fax: (00 32) (0)3 777 90 15

Categorie: