You are here

e-brief 2008 - Nr. 6

Wij hadden u een inhaalbeweging beloofd. Nu het register 2003-2007 en het nieuwe jaarboek in druk zijn en de viering van 20 jaar Tiecelijn bijna op poten staat, is er eindelijk tijd om de raaf nog enkele nieuwsjes de wereld in te laten sturen. Boodschappers van dienst zijn o.a. Hans Rijns, André De Groote en Sterra van de Walle.

1. MINSTENS 10 REYNAERTBOEKEN

Minstens tien Reynaertboeken zullen op de viering van 20 jaar Tiecelijn op zaterdag 18 oktober door Boekhandel ’t Oneindige Verhaal in de Broederschool te Sint-Niklaas worden aangeboden. Geen lange wachttijden of grote zoektochten: de boeken zullen er mooi geschikt op een koper/verzamelaar wachten. Het betreft (1) de Reynaertbewerking van Henri Van Daele met prenten van Klaas Verplancke, (2) het standaardwerk over de Reynaertdrukken tussen 1479 en 1700 van Hans Rijns, (3) Ast Fonteyne en Reinaert de Vos van Lucien De Cock, Rik van Daele e.a., (4) Reinaert de Vos van Karel Eykman, (5) Reinaert de Vos… gerapt van Charlie May, (6) Willem. Reynaert de Vos van Ard Posthuma, (7) de roman Het Leugenverhaal van Kisling en Verhuyck, (8) RotVos! van Frank Pollet, (9) de Reynaert van Hubert Slings in de reeks Tekst in context en (10) een nieuw Reynaertjeugdboek in een reeks klassieke verhalen (type Gulliver’s Travels). Charlie May en Karel Eykman zullen hun boek signeren. Ongetwijfeld worden hier of daar nog oude stocks aangeboden (het Reynaertgenootschap bijvoorbeeld probeert nog enkele koopjes aan te bieden). Ook de Gentsche Sosseteit zal aanwezig zijn. Reynaertliefhebbers kunnen op 18 oktober dus beslist een vette vis/vos vangen.

2. IGP LAND VAN REYNAERT IN HULST

De voorzitter van het Intergemeentelijk Project 2008 is Hulst. De laatste weken vonden diverse Reynaertmanifestaties plaats. Op 26 september 2008 vertelde Marcel Ryssen het Reynaertverhaal in dienstencentrum ‘de Lieve’. De volgende dag, 27 september, speelde het gezelschap Applaus en Rozen uit Zoetermeer bij ’t Jagertje aan de Zoutestraat te Hulst een openluchtvoorstelling van het Reynaertverhaal in een bewerking door Tim Durie. (Dezelfde voorstelling werd ook reeds op zaterdag 30 augustus in de tuin van de Nicolaaskerk in Utrecht gespeeld.). Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 oktober 2008 speelde Frans Hakkemars de poppentheatervoorstelling Reintje de Vos voor de leerlingen van groep 3 en 4 in Hulst en omgeving (op 6 oktober in RK BS Ter Duinen in Kloosterzande en in RK BS De Schakel in Vogelwaarde; op 7 oktober in RK BS Sint-Willibrordus en in RK BS Nobelhorst, beide in Hulst; op 8 oktober in de school van het buurtschap Heikant). Info: franshakkemars@hetnet.nl.
Op 23 oktober 2008 speelt Charlie May Reinaert de Vos… gerapt voor het voortgezet onderwijs in Den Dullaert. Op deze manier komen bijna alle Hulsterse scholieren via het podium in contact met het Reynaertverhaal. Het gemeentebestuur zorgde ook voor een mooi aanbod van Reynaertboeken in de bibliotheek en bezorgde de basisscholen het boek RotVos! van Frank Pollet.
Het slot van het Hulsterse voorzittersjaar wordt een tentoonstelling in Post Art, het vroegere postkantoor nabij de Dobbele Poort, van 7 tot en met 30 november met Reynaertwerk van Pascal Bosman, Linda Schot, Mieke van Zundert, Antonio Plettenberg, Gerard van den Berghe, Marc Schot, Ernest van Huffel en Sabine de Moor.

 3. REYNAERTMONOLOOG IN DESTELBERGEN

Op vrijdag 24 oktober om 20 uur speelt Jacky Tummers in de bibliotheek van Destelbergen (Dendermondsesteenweg 420, nabij het gemeentehuis) een Reynaertmonoloog. De voorstelling duurt circa anderhalf uur met inbegrip van een korte pauze. Gratis toegang.

4. 18de COLLOQUIUM INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY IN UTRECHT

Tijdens het laatste congres van de IRS in het Italiaanse Ventimiglia in 2007 werd beslist het achttiende congres in de Lage Landen te organiseren. Het congres zal plaatsvinden in het centrum van Utrecht van 21 tot 24 juli 2009, de week na het International Medieval Congress in Leeds. Thema’s van het Reynaertcongres zijn ‘grensgevallen’ en ‘collecties’/’verzamelingen’. De lezingen kunnen ook over een ander onderwerp gaan. De voorbije weken verscheen een zgn. First circular. Wie wil deelnemen aan het colloquium kan contact opnemen met paul.wackers@let.uu.nl. Wie een pittig getuigenverslag van het colloquium in Ventimiglia wil lezen, moet zeker de bijdrage van Hans Rijns in het eerste jaarboek van het Reynaertgenootschap bekijken.

5. E-ADRES REINKE FUCHS MUSEUM - LINDEN

Het enige echte Reineke Fuchs Museum in het Duitse Linden is weer een knappe aanwinst rijker. Bezieler en conservator Friedrich von Fuchs kocht een op metaal geschilderd Kaulbachkunstwerk van 87 x 98 cm met een gouden kader, waarin Reineke van de tafel van de pastoor een kapoen steelt. Het verzamelobject dateert uit 1860-1870. Het blijkt een stuk uit een reeks van twee. Von Fuchs bracht ondertussen ook een dvd uit met een grote collectie illustraties (110 EUR).
e-mail: kunst@reinekefuchs-museum.de
website: www.reinekefuchs-museum.de

6. MENKES BIBLIOTHECA REINARDIANA TEIL 2

In juli 2008 bracht Hans Rijns een bezoek aan emeritus professor Hubertus Menke in het Noord-Duitse Kiel. Zijn verslag: ‘Ik wilde hem mijn editie De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie aanbieden als blijk van waardering voor zijn Bibliotheca Reinardiana. Bij de beschrijving van de door mij gebruikte bronnen heb ik dankbaar gebuik gemaakt van zijn beschrijvingen in zijn editie. Ik werd allerhartelijkst ontvangen door zijn vrouw en onder het genot van een pot thee met koekjes en de nodige sigaretten hadden wij een genoeglijke middag. Een van de vele onderwerpen die ter sprake kwam was het vervolg op deel 1 van de Bibliotheca Reinardiana. Menke zei dat hij 70% gereed had maar dat het werk matig vorderde omdat hij er nu alleen voor stond. Menke is met emeritaat en kan geen beroep meer doen op medewerkers van de Nederduitse afdeling van de Germanistische seminars van de universiteit in Kiel. In deel 2 wil hij alle Reynaertuitgaven van 1800 tot 2000 opnemen. Hij doet dit per land en in chronologische volgorde zoals hij dit deed in deel 1. Menke wist niet van het bestaan af van het Bibliografische nummer van Tiecelijn (van 1800 tot heden) en zou het op prijs stellen als hij daar de beschikking over kreeg. Ik beloofde hem dit bibliografische nummer per post toe te zenden. Dit heb ik inmiddels gedaan en zo kan Tiecelijn wellicht gaan bijdragen aan Menkes Bibliotheca Reinardiana Teil 2.’

7. TOT SLOT

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Binnen enkele dagen wordt deze nieuwsbrief op www.reynaertgenootschap.be geplaatst.
Verwante site: www.landvanreynaert.com.

Samensteller: Rik van Daele
Uitgever: Marcel Ryssen, vzw Reynaertgenootschap
Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas
Tel en fax: (00 32) (0)3 777 90 15
Categorie: