You are here

e-brief 2008 - Nr. 7

Tiecelijn 21. Jaarboek 1 van het Reynaertgenootschap is verschenen. De eerste reacties van de lezers zijn bijzonder lovend. Wij danken in elk geval de bijna 140 aanwezigen die op 18 oktober op de presentatie aanwezig waren en de bijna 300 abonnees die hun lidmaatschap vernieuwden.

 

1. TRICKY REYNAERT EN CO

Het Reynaertverhaal is zelfs één van de belangrijkste ‘erfgoedtroeven’ van het Waasland (en de Nederlanden). Omdat ze ervan overtuigd zijn dat het verhaal de nodige potentie heeft om ook jongeren aan te spreken besliste de Erfgoedcel Waasland, samen met het Reynaertgenootschap, om in 2008 een project over de sluwe vos op te starten. Vanwege de kruisbestuiving tussen culturen en de diversiteit van het Waasland hebben de initiatiefnemers ervoor gekozen het project open te trekken naar gelijkaardige schelmenverhalen uit de hele wereld. De personages zijn listig, sluw en vindingrijk, ‘tricky’ dus.’ In de proeffase van het project (schooljaar 2008-2009) wordt samengewerkt met vijf Wase instellingen: het Atheneum Sint-Niklaas, de humaniora van de Broederschool Sint-Niklaas, de Broederschool campus Stekene, het Atheneum van Temse en het Instituut Sint-Amelberga uit Temse. Met deze scholen wordt een blog, een interactieve website, opgezet over het Reynaertverhaal en andere listfiguren/schelmenverhalen zoals Nasreddin Hodja (Turkije e.a.) en Anansi de Spin (Ghana, Suriname, Antillen e.a.). Patrick De Rynck, freelance redacteur en publicist, zorgt voor begeleiding en inhoudelijke input van het project. ’Met dit project willen we het Reynaertverhaal openbreken. De nadruk van het project ligt op de eigen inbreng van de leerlingen en de interactie via de blog. Door de confrontatie met andere gelijkaardige schelmenverhalen willen we aantonen dat de thema’s die in het verhaal voorkomen universeel zijn. Het Reynaertverhaal is op die manier een aanleiding voor dialoog tussen leerling en leerkracht over goed en kwaad, liefde, haat en bedrog, maar ook over schijnheiligheid, egoïsme, wellust, censuur enzovoort. Reynaert blijkt zich als uiterst dynamisch erfgoed uitstekend te lenen voor een creatieve, interculturele en ‘diverse’ benadering.’ (Ellen de Jans van de Erfgoedcel Waasland). Vanaf 5 november is de site www.trickyreynaertenco.be met informatie over de tricksterfiguren online. U kunt er ook het verloop van het project in de pilootscholen volgen en zelf actief deelnemen.

Vanaf het schooljaar 2009-2010 is een uitgebreid informatiepakket voor leerkrachten beschikbaar.

‘Tricky Reynaert en co’ wordt gerealiseerd i.s.m. het Reynaertgenootschap vzw, het stadsarchief Sint-Niklaas, cultuurbeleidscoördinator en cultuurcentrum Ter Vesten Beveren, de Universiteit Gent (vakgroep pedagogiek), de deelnemende scholen en de Wase gemeenten en wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.

 

2. ‘UIT HET KOOKBOEK VAN REYNAERT DE VOS’ TIJDENS WEEK VAN DE SMAAK

Voedsel speelt een bijzonder belangrijke rol in het Reynaertverhaal. Beren verleidt men met honing en katten met muizen. De wolf lust paling, pladijzen, spek en zoveel meer en vertoeft graag in rijke kloosters vol voedselvoorraden. En Reynaert verkiest kip. Of haas. In het kader van de Week van de Smaak vertelt Rik van Daele het Reynaertverhaal in de feeërieke omgeving van kasteel Wissekerke te Bazel. Hij concentreert zich in zijn vertelling Uit het kookboek van Reynaert de Vos (‘Hi sauder hu saeuse maken toe’) op eten en drinken en analyseert het kookboek van Reynaert de vos. Hij stelt zich de vraag of de vos eerder een voorstander is van quick food of van slow food. Helaas is niets in het verhaal wat het schijnt te zijn. Het is eten of gegeten worden.

Gratis toegang met hapje & drankje u aangeboden door de gemeente Kruibeke in het Groot Salon van kasteel Wissekerke in Bazel op vrijdag 21 november om 19 uur.

Inschrijven is noodzakelijk: 03 744 10 13 of toerisme.kruibeke@skynet.be.

 

3. REYNAERT I, II en III

Na Reinaert de Vos van Karel Eykman (uitgeverij Prometheus) en Reinaert de Vos… gerapt van Charlie May (uitgeverij Holland) verscheen bij uitgeverij Athenaeum-Polak en Van Gennep een derde Reynaertbewerking in één maand tijd. Van de eerste twee vindt u een recensie in het nieuwe Tiecelijn-jaarboek. De nieuwe Willem. Reynaert de Vos van Ard Posthuma bevat illustraties van Mance Post. Het boek is net als zijn voorgangers verkrijgbaar in de betere boekhandel.

 

4. REYNAERTFEEST MET DRIE NIEUWE PUBLICATIES

‘Zaterdag 18 oktober jl. leverden Uitgeverij Holland en NV Denis in het Belgische Sint-Niklaas hun bijdrage aan de viering van het 20-jarig bestaan van het Reynaertgenootschap d.m.v. de feestelijke presentatie van Charlie May’s Reynaert de Vos... gerapt. In aanwezigheid van tal van genodigden, waaronder Vlaams Cultuurprijswinnaar voor poëzie Peter Holvoet-Hanssen, prof. dr. Jozef Janssens, schrijver Karel Eykman en dr. Rik van Daele, reikte Kathelijn Rombaut namens uitgeverij Holland eerste exemplaren van Reinaert de Vos... gerapt uit aan zowel Belgisch minister van Staat en burgemeester van de stad Sint-Niklaas Freddy Willockx alsook aan Charlie May. De Vlaamse pers was daarbij ruim vertegenwoordigd.’ (Naar een bericht op de weblog van uitgeverij Holland.)

Federaal Volksvertegenwoordiger Lieve van Daele nam het eerste exemplaar van het Reynaertjaarboek in ontvangst en Vlaams volksvertegenwoordiger Georges de Meyer het eerste exemplaar van Karel Eykmans nieuwe Reynaerthertaling. Peter Holvoet-Hanssen las zijn vossengedichten voor en Jozef Janssens hield een sterke lezing over het Reynaertonderzoek van het laatste decennium. De lokale toets kwam van Marcella Piessens, die een Reynaertfabel van Jef Burm vertolkte, en van Roger van Huffel, die een lied van Anton van Wilderode op muziek had getoonzet. Na de feestelijke maaltijd las Marcel Ryssen voor uit Boons Kapellekensbaan en Karel Eykman declameerde de Bruunpassage. Als orgelpunt werd de volledige Reinaert-rap van Charlie May opgevoerd.

 

5. INHOUD TIECELIJN

Het eerste jaarboek van het Reynaertgenootschap heeft een nieuw concept, een nieuwe vormgeving (van de jonge kunstenares en dichteres Lies van Gasse) en een vernieuwde (internationale) redactie. Wij begroeten Mark Nieuwenhuis en Yvan de Maesschalck. We durven gerust stellen dat de kwaliteit van de nieuwe publicatie zeer hoog ligt en dat het jaarboek dé referentie met betrekking tot de Reynaertstudie en de dierenepiek in Vlaanderen en Nederland wordt. In Tiecelijn 21 gaan vier internationaal gerespecteerde specialisten terug naar de bronnen. Mark Nieuwenhuis (Ysengrimus), Etty Nieboer (Roman de Renart), Jozef Janssens (Van den vos Reynaerde) en Amand Berteloot (Reynaerts historie) stellen de basisteksten voor. Zij schetsen tot slot van hun bevattelijke synthesen een aantal mogelijke onderzoeksvelden voor het volgende decennium. Martine Meuwese brengt verslag uit van haar speurtocht naar enkele Reynaertminiaturen. Naast deze miniaturen verschijnen ook de unieke met de hand ingekleurde Ysengrimusprenten van Désiré Acket voor het eerst in kleur. Het nieuwe jaarboek bevat vier middeleeuwse teksten die voor het eerst in het Nederlands worden vertaald. Daarbij drie teksten uit het Latijn, waaronder Artur en Gorlagon, waarin koning Artur op zoek gaat naar de karaktereigenschappen van vrouwen (door Mark Nieuwenhuis). Dat niet alleen Reynaert in de nieuwe publicatie centraal staat, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de recensie van Navagio, de nieuwste dichtbundel van Peter Holvoet-Hanssen (Yvan de Maesschalck). Dezelfde recensent bespreekt Hans Rijns’ standaardwerk over de gedrukte Reynaertdrukken tussen 1479 en 1700. Historicus prof. dr. Herman Balthazar, ere-provinciegouverneur, recenseert Reinoart de Vos in het Gents. Marcel Ryssen bespreekt de nieuwe bewerking van Karel Eykman. Het jaarboek bevat verder interviews met onder andere Charlie May en Jo van Eetvelde en een kroniek 2007. Het begint met een knappe inleidende beschouwing van Yvan de Maesschalck.

 

6. REYNAERT IN POST ART

Van 8 tot en met 30 november exposeren zeven kunstenaars hun Reynaertwerk in Post Art, het oude postkantoor van Hulst (Minderbroedersstraat 3). De officiële opening van Reynaert de Vos vond plaats op zaterdag 8 november om 14 uur door Jan Frans Mulder, burgemeester van de gemeente Hulst. Pascale Bosmans, Linda Schot, Mieke van Zundert, Antonio Plettenberg, Gerard van den Bergh, Ernest van Huffel en Sabine de Moor stellen schilderijen, glas in lood, keramiek, grafiek, zandsculpturen en keramiek tentoon. Reynaert is de rode draad. In een apart zaaltje zijn prachtige Reynaerdiana uit de collectie van Wim Gielen te zien. Daarbij een bijzonder verrassende (onbekende, op slechts 20 exemplaren afgedrukte) grafiekreeks van Guido De Graeve en werk van Bernard Wierink en Wilhelm von Kaulbach. Een absolute aanrader. De tentoonstelling is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur, nog tot en met 30 november.

Info: www.postarthulst.nl.

 

7. TOT SLOT

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.

Suggesties eveneens via dit adres.

Binnen enkele dagen wordt deze nieuwsbrief op www.reynaertgenootschap.be geplaatst.

Verwante site: www.landvanreynaert.com.

 

Samensteller: Rik van Daele

Uitgever: Marcel Ryssen,

vzw Reynaertgenootschap

Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas

Tel en fax: (00 32) (0)3 777 90 15

Categorie: