You are here

e-brief 2008 - Nr. 5

Op 1 januari 2008 was de nieuwe website van het Reynaertgenootschap actief. Vandaag, op 1 oktober 2008, volgt een vernieuwd e-zine. U hebt er lang op moeten wachten. Wij beloven u dit jaar nog enkele boeiende nummers. De hele zomer is er bijzonder hard achter de schermen gewerkt. Centraal stond de vernieuwing van onze publicatie. Precies één jaar geleden verscheen het laatste driemaandelijks tijdschrift Tiecelijn. De raaf herrijst nu als een feniks uit de as. Een nieuw concept, een nieuwe vormgeving van de jonge kunstenares en dichteres Lies van Gasse en een vernieuwde redactie maken dit jaarboek tot dé referentie met betrekking tot de Reynaertstudie en de dierenepiek in Vlaanderen en Nederland. Wij vieren de nieuwe publicatie en 20 jaar vzw Tiecelijn-Reynaert – vzw Reynaertgenootschap tijdens een feestelijke dag op 18 oktober aanstaande.

1. 20 JAAR TIECELIJN

Begin juli 1988 hielden Marcel Ryssen, Herman Heyse en Rik van Daele tijdens een bescheiden bijeenkomst in het stadspark van Sint-Niklaas Tiecelijn. Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen boven de doopvont. De eerste jaargang bestond uit slechts twee nummers – een vossenstreek. De hele eerste jaargang telde 32 pagina’s. De gekopieerde nieuwsbrief groeide in 1998 uit tot een mooie zwaan. Op vraag van de subsidiërende overheid werd overgeschakeld naar een professioneel gedrukt driemaandelijks tijdschrift. Ondertussen werd de redactie verbreed, werden door de medewerkers vele boeken (o.a. Het Land van Reynaert), artikelen, een website en een e-zine gepubliceerd. Er werd meegewerkt aan tientallen Reynaertprojecten (Herman Heyse-lezing, literaire bustocht, IGP Land van Reynaert, Orde van de Vossenstaart, Reynaertlangeafstandswandelpad, Internationale Exlibriswedstrijd 1996…). Door de wegvallende subsidies wordt het kwartaaltijdschrift na tien jaar vernieuwde werking vervangen door een jaarboek. Het wordt een nieuwe start met een nieuwe Nederlandse (Mark Nieuwenhuis) en een nieuwe Vlaamse (Yvan de Maesschalck) redacteur. De toekomst is verzekerd.

2. TIECELIJN 21. JAARBOEK 1 VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

Als een feniks verrijst Tiecelijn de raaf uit de as in het eerste jaarboek van het Reynaertgenootschap. In Tiecelijn 21 gaan vier internationaal gerespecteerde specialisten terug naar de bronnen. Mark Nieuwenhuis – NL (Ysengrimus), Etty Nieboer – NL (Roman de Renart), Jozef Janssens – B (Van den vos Reynaerde) en Amand Berteloot – B/D(Reynaerts historie) stellen de basisteksten voor. Zij schetsen tot slot van hun bevattelijke synthesen een aantal mogelijke onderzoeksvelden voor het volgende decennium. Martine Meuwese brengt verslag uit van haar speurtocht naar enkele Reynaertminiaturen. Naast deze miniaturen verschijnen ook de unieke met de hand ingekleurde Ysengrimusprenten van Désiré Acket voor het eerst in kleur.
Het boek bevat vier middeleeuwse teksten die voor het eerst in het Nederlands worden vertaald. Daarbij drie teksten uit het Latijn, waaronder Artur en Gorlagon, waarin koning Artur op zoek gaat naar de karaktereigenschappen van vrouwen (door Mark Nieuwenhuis). Dat niet alleen Reynaert in de nieuwe publicatie centraal staat, wordt ook geïllustreerd door de recensie van Navagio, de nieuwste dichtbundel van Peter Holvoet-Hanssen, door Yvan de Maesschalck. Historicus prof. dr. Herman Balthazar, ere-provinciegouverneur, recenseert Reinoart de Vos in het Gents van E. Levis. Het jaarboek bevat interviews met Jo van Eetvelde en Charlie May, wiens Reinaert de vos… gerapt op 18 oktober, samen met het jaarboek en een nieuwe Reynaertvertaling van Karel Eykman (Prometheus) wordt voorgesteld.

3. PRESENTATIE TE SINT-NIKLAAS

Op 18 oktober verwachten wij onze abonnees en sympathisanten in de Broederschool te Sint-Niklaas. In deze art decoparel worden niet minder dan drie Reynaertpublicaties in primeur voor Vlaanderen voorgesteld. Tijdens de voorstelling – programma in pdf in bijlage – komt Vlaams cultuurprijswinnaar Peter Holvoet-Hanssen vossengedichten debiteren en brengen Charlie May en Zuvuya de integrale Reinaert de vos… gerapt! Prof. dr. Jozef Janssens houdt de gelegenheidstoespraak. Verder brengen Marcella Piessens, Marcel Ryssen en Roger Van Huffel creatieve bijdragen. Karel Eykman leest voor uit zijn nieuwe Reynaertbewerking. Een dag om niet te missen. ’s Middags signeren diverse Reynaertauteurs hun boeken. Boekhandel ’t Oneindige Verhaal zorgt dat ook de Reynaertboeken die de laatste jaren verschenen (Rijns, Pollet, De Cock, Van Daele e.a.), aanwezig zijn. Er is ook een stand voorzien waar leden die ons vooraf hebben gecontacteerd oude Tiecelijnnummers (1 EUR voor gewone nummers, 3 EUR voor bibliografie, brieven-, poëzie- en slotnummer) kunnen ophalen.

4. VIER NIEUWE REYNAERTBOEKEN

Naast het nieuwe jaarboek van de vzw Reynaertgenootschap (248 p., kleurenillustraties, ISBN 978-9-0-7983700-7) verschenen/verschijnen deze maand nog drie Reynaertbewerkingen. De eerste twee worden eveneens op 18 oktober in Sint-Niklaas voorgesteld.

(1) Reinaert de Vos. Vertaald door Karel Eykman. Met illustraties van Sylvia Weve en een nawoord van Rik van Daele. Amsterdam, Prometheus, 2008. ISBN 978-90-446-1222-6. 19,95 EUR.

(2) Charlie May, Reinaert de Vos… gerapt (met een voorwoord van Herman Pleij). Haarlem, Uitgeverij Holland, 2008. ISBN 978-90-251-1076-5. Ca. 14,50 EUR.

(3) Willem. Reynaert de Vos. Vertaald door Ard Posthuma. Met illustraties van Mance Post. Amsterdam, Athenaeum, 2008. ISBN 978-90-253-6391-8. 22,95 EUR

5. TOT SLOT

In het volgende nummer vindt u onder andere info over een nieuw Reynaertschip, het volgende colloquium van de International Reynard Society, het Hulsterse voorzitterschap van het IGP Het land van Reynaert en het Reineke Fuchs Museum van Friedrich von Fuchs in Linden (D).

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres. 
Verwante site: www.landvanreynaert.com.

Samensteller: Rik van Daele
Uitgever: Marcel Ryssen, vzw Reynaertgenootschap
Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas
Tel en fax: (00 32) (0)3 777 90 15  

Categorie: