You are here

e-brief 2008 - Nr. 3

0. INLEIDING
2008 is een Reynaertjaar. 100 jaar geleden werd het Dyckse handschrift ontdekt. 50 jaar geleden werd het Reynaertbeeld van Albert Poels in het stadspark van Sint-Niklaas ingehuldigd. 45 jaar geleden werd de Orde van de Vossenstaart te Rupelmonde opgericht. 30 jaar terug werd in Belsele een Reynaertglasraam van Staf Pijl ingehuldigd. 20 jaar geleden was er de eerste Tiecelijn. 2008 moet dus wel Reynaertsporen nalaten...
1. REYNAERT OP WASE BEELDBANK
Op pinkstermaandag 26 mei van het Expojaar 1958 werd in Sint-Niklaas als eerste uiting van het prille streektoerisme een knap Reynaertbeeld van de Antwerpse beeldhouwer Albert Poels aan de stad Sint-Niklaas geschonken door de VAB-VTB (Vlaamse Automobilistenbond). Het beeld bekroont een monumentale Reynaertbank van architect L. Willems. 50 jaar na de onthulling is het beeld nog steeds een ijkpunt in de stad, net als het (Expo 58-)beeld van de Roemeense kunstenaar Idel Ianchelevici op de Grote Markt (Het Woord, opgedragen aan Anton van Wilderode, die 10 jaar geleden overleed). Om de vijftigste verjaardag van Reynaertbank en -beeld te Sint-Niklaas te vieren werden meer dan 120 foto's over het inrijden van de Reynaertroutes van 1955 en 1991 en over de inwijding van het beeld in 1958 op de Wase Beeldbank geplaatst. De foto's zijn afkomstig uit de Bibliotheca Wasiana, de collectie Herman Magherman (ter beschikking gesteld via het Stadsarchief Lokeren) en de vzw Reynaertgenootschap. De Beeldbank Waasland werd opgericht onder de vleugels van de Bibliotheca Wasiana en de stadsbibliotheek Sint-Niklaas en wordt nu beheerd door de Erfgoedcel Waasland. U vindt de foto's via www.beeldbankwaasland.be. Eind mei wordt de Reynaertmaterie een speciaal thema op de beeldbank en wordt het thema ook naar een groot publiek gecommuniceerd. 
2. VRIJWILLIGERS VOOR IDENTIFICATIE FOTO'S GEZOCHT   
De circa 120 nieuwe Reynaertfoto's op de Wase Beeldbank (zie 1) werden beschreven door Rik van Daele (°1962). Gezien het merendeel van de foto's uit 1955 en 1958 dateren, is er veel hulp nodig om de foto's (en vooral de personen op die foto's) te identificeren. Alle nuttige tips zijn welkom en kunnen via de mail aan de samensteller van dit e-zine bezorgd worden.
3. NIEUW REYNAERTJAARBOEK KRIJGT PROJECTSUBSIDIE VAN HET VFL 

Omdat het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) in 2005 het tijdschrift Tiecelijn graag zag omschakelen tot een jaarboek werd de subsidie als literair tijdschrift enkele jaren geleden geschrapt. Het gevolg was dat de Tiecelijnredactie besloot 20 jaargangen als driemaandelijks tijdschrift vol te maken en dan een jaarboek (2008) uit te geven. De vzw Reynaertgenootschap diende hierop een dossier in voor een projectsubsidie om de omschakeling kwaliteitsvol te laten verlopen. Het VLF waardeerde de geleverde inspanningen en de nieuwe plannen en kende de vzw Reynaertgenootschap voor 2008 naast de basissubsidie van 750 EUR een eenmalige projectsubsidie van 3600 EUR toe. Hiermee krijgt de vzw in het jaar van zijn metamorfose een gevoelige financiële injectie. Ondertussen vernieuwden bijna 250 abonnees hun lidmaatschap. Grote dag wordt in elk geval 18 oktober 2008, wanneer het nieuwe jaarboek in Sint-Niklaas wordt voorgesteld. De vossenjacht is nog lang niet gesloten.  

4. PETER HOLVOET-HANSSEN EN DE RODE VOS

Dichter Peter Holvoet-Hanssen werd begin februari bekroond met een Vlaamse Cultuurprijs 2007 in de categorie Poëzie. Begin maart verscheen Navagio, zijn vijfde bundel. Pagina 39 staat in de afdeling 'naar het wrakhoutschip' het gedicht De rode vos. In de aantekeningen op p. 59 e.v. lezen we over dit gedicht: 'voor het laatste nr. in druk van Tiecelijn (september 2007, jg. 20).' 
5. REYNAERTTHEATERBEWERKING VAN PAUL DE MONT IN EEKLO
Toneelgezelschap Excelsior uit Eeklo viert het tienjarig bestaan van 'cultuurfactorij de Koperen Leeuw' met een opvoering van de nog steeds populaire Reynaertbewerking van Paul de Mont. De tekst werd bewerkt door Jan Bonne. De regie is in handen van Erik de Backer. Erik van Belle is verantwoordelijk voor de productieleiding. De voorstelling gaat overmorgen vrijdag 28 maart om 20.30 uur in première in de Koperen Leeuw, Tieltsesteenweg 30 in Eeklo. Verdere speeldata zijn zaterdag 29 maart, de vrijdagen 4,11 en 18 april en de zaterdagen 5, 12 en 19 april. Kaarten (8 EUR) kunnen telefonisch (09 377 16 55) of via e-mail info@koperenleeuw.be gereserveerd worden. Info: www.koperenleeuw.be of via de affiche in bijlage.
6. FRIEDRICH VON FUCHS
's Werelds grootste Reynaertcollectie bevindt zich in de Dresdenerstrasse in het Duitse Linden (Giessen). Daar is de 77-jarige verzamelaar Friedrich von Fuchs de trotse eigenaar van het Reineke-Fuchs-Museum. In de Giessener Senioren-Journal van maart 2008 staat de verzamelaar trots op de (volle) eerste pagina. Binnenin vinden we een groot interview. Von Fuchs publiceerde reeds twee boeken over zijn collectie die ook in het Guinness Book of Records te vinden is. Momenteel digitaliseert Von Fuchs een groot deel van zijn collectie. Einddoel wordt ongetwijfeld de belangrijkste verzameling iconografisch Reynaertmateriaal die ooit werd gepubliceerd. De eerste proeven beloven topkwaliteit.
7. FIRMIN DE VOS OVERLEDEN
Op 17 februari jongstleden overleed kunstenaar Firmin de Vos (° 21 december 1925). Hij was ontwerper van de Reynaertreuzen van Lochristi en van de Reyaertbeelden in Lochristi en (zijn woonplaats) Destelbergen. Hij was 'om zijn Reynaerdieën speels aanvaard in de Orde van de Vossenstaart'. Firmin was een zachtzinnig en genereus man. In het volgende jaarboek publiceren we een 'In memoriam'. Om hem te eren publiceren we de tekst van het rouwprentje.
    Eigen stille wereld
    Open voor vrienden
    Kijken    Luisteren    Tekenen
    Harde steen gekneed 
    Tot leesbare vorm
    Doorgaan, goed gezind
    Reynaert mentor, gehecht aan gezin
    De jeugdige nestor
    Nog vol nieuwe plannen
    In zijn laatste dagen
    Zo gekoesterd als
    In zijn eerste dagen  
8. TOT SLOT
Tip voor de paasvakantie: Paul Verhuyck, De echte troubadours. De dichters die de wereld veranderden.
Uitgeverij The House of Books, 215 p. 19,90 EUR. ISBN 90-443-2065-7.
Verhuyck gaat in dit boek op zoek naar de persoon achter de troubadour. Hij doet dat aan de hand van vele liedteksten, in de originele taal en in een Nederlandse vertaling.

Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Binnen enkele dagen wordt deze nieuwsbrief op onze site,
www.reynaertgenootschap.be, geplaatst.

Verwante site: www.landvanreynaert.com.

Samensteller: Rik van Daele

Uitgever: Marcel Ryssen, vzw Reynaertgenootschap

Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas

Tel en fax: (00 32) (0)3 777 90 15

Categorie: