You are here

e-brief 2008 - Nr. 2

0. INLEIDING
Zappend vindt u de vos deze week misschien rappend. Lees alles over het cultuurprogramma LUX van de VRT.
1. Reynaert en Zuvuya in LUX en LUX XL

Noël Slangen, communicatieadviseur en spindoctor van Open VLD, heeft Reinaert de Vos.... gerapt! gekozen als onderdeel van zijn verschijning in het crossmediaal cultuurproject LUX op radio, televisie en het internet. Wekelijks laat een spraakmakende gast zijn licht schijnen over de culturele activiteit in Vlaanderen en daarbuiten. We komen te weten wat hem of haar intrigeert, irriteert en inspireert. 

Woensdag 20 februari om circa 22.15 uur komen Charlie May en Zuvuya met hun Reinaertrap op Canvas (de tweede zender van de VRT) aan bod. Het stoort Slangen dat de Reinaerttekst voortdurend misbruikt wordt vanwege de perceptie als ludieke schelm en dat de tekst in sommige scholen jarenlang als saaie stof door de strot van humaniorastudenten werd gejaagd. De Reinaertrap van muziektheater Zuvuya maakt de oude tekst volgens Slangen toegankelijk. (En gelijk heeft hij!) Slangen is bovendien ontzettend jaloers op May's bewerking, want zo’n werkstuk had hij ooit nog eens zelf willen afleveren.

Muziektheatergezelschap Zuvuya reist met Reinaert de Vos.... gerapt! door Vlaanderen en Nederland en speelde de voorstelling inmiddels al 41 keer.

(De medewerkers van cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren vonden het rapoptreden in november 2007 zo goed dat ze de voorstelling nog eens drie dagen boekten voor november 2008.)

Ook op donderdagavond 21 februari (ergens na 22 uur) komt de rap aan bod in de langere uitzending LUX XL.
Kijken dus naar Canvas op woensdag en donderdag. Info:

www.canvas.be/lux en www.zuvuya.nl.

2. JORIS VAN PARYS
 OVER CYRIEL BUYSSE 

Op zaterdag 16 februari woonden in het gemeentehuis van Stekene  65 aanwezigen de zestiende Herman Heyselezing bij. Buyssebiograaf Joris Van Parys hield een gesmaakte lezing (Neuzen in de boeken van Buysse. Een kleine geurenstudie) waarin hij in een knappe bloemlezing presenteerde van bijna impressionistische en sensitivistische passages uit het oeuvre van de naturalistische auteur. Nadien las voordrachtkunstenares Pat Mechele fragmenten voor uit Het leven van Rozeke Van Dalen, Het Ezelken en Het recht van de sterkste. Marcel Ryssen vervolgde met de lectuur van Buysses boekbespreking uit 1911 van de Reynaerteditie van Stijn Streuvels (1910). Vooraleer het Reynaertbier vloeide, interviewde Rik van Daele gastspreker Joris van Parys. Van Parys ontving voor de bijna 1000 bladzijden tellende biografie Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd recent de Oost-Vlaamse Provinciale prijs voor letterkunde 2007. Het boek verscheen eind 2007 bij Houtekiet/Atlas en kost 49,90 EUR.  

3. PETER HOLVOET-HANSSEN WINT VLAAMSE CULTUURPRIJS

In een vorig e-zine meldden wij dat dichter Peter Holvoet-Hanssen genomineerd werd voor de Vlaamse CultuurPrijzen in de categorie Poëzie. Ondertussen juichen wij omdat de 'kaper uit het Kapersnest', de tovenaar-dichter, wolken- en vossenpoëet laureaat is geworden van deze prestigieuze prijs. Om het huiselijke feest compleet te maken, werd enkele dagen na deze bekroning bekend dat zijn echtgenote Noëlla Elpers met haar boek Dolores genomineerd werd voor de Gouden Uil, categorie jeugdliteratuur, .

4. DIGITAAL NIEUWS
In het vorige e-zine vernam u eveneens dat de website van het Reynaertgenootschap werd vernieuwd: www.reynaertgenootschap.be. Tiecelijn-hoofdredacteur Rik van Daele plaatste zijn publicaties ondertussen op een bescheiden eigen site: www.rikvandaele.be
De cultuurtoeristische gids Het Land van Reynaert (R. van Daele, M. Ryssen en H. Heyse) uit 1993 (tweede druk) werd recent gedigitaliseerd op www.dbnl.nl. Het artikel over Willem van Boudelo als Reynaertauteur op www.books.google.com.
5. NIEUWE PUBLICATIE
Deze week viel het negentiende nummer van Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society in de bus. Het boek bevat een selectie van de bijdragen die tijdens het colloquium in Münster in 2005 werden voorgesteld. Het nieuwe jaarboek 19 bevat Reynaertbijdragen van Amand Berteloot en Noboru Harano. (ISSN 0925-4757 of www.johnbenjamins.com.)
6. TOT SLOT
Uitschrijven kan via een mailtje
info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Binnen enkele dagen wordt deze nieuwsbrief op onze site,
www.reynaertgenootschap.be, geplaatst.

Verwante site: www.landvanreynaert.com.

Samensteller: Rik van Daele

Uitgever: Marcel Ryssen, vzw Reynaertgenootschap

Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas

Tel en fax: (00 32) (0)3 777 90 15

Categorie: