You are here

e-brief 2008 - Nr. 1

0. INLEIDING 
2008 wordt een jaar met een vossenrood randje. 2008 is een jubileumjaar.
100 jaar ontdekking van het Dyckse handschrift.
50 jaar Reynaertbeeld van Albert Poels in het R. de Vidtspark van Sint-Niklaas.
45 jaar Orde van de Vossenstaart in Rupelmonde.
20 jaar Tiecelijn.  
10 jaar Reynaerts Historische Week in Hulst.
De verwachtingen zijn hoog gespannen.
Hulst als nieuwe voorzitter 2008 van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert.
Een nieuwe Reynaertvertaling van Karel Eykman bij Prometheus/Bert Bakker in september.
Een nieuw jaarboek van het Reynaertgenootschap op 18 oktober.
Er zijn diverse projecten en/of tentoonstellingen gepland.
Maar eerst is er de zestiende Herman Heyse-lezing rond het werk van Cyriel Buysse.
1. NIEUWE VORMGEVING WEBSITE REYNAERTGENOOTSCHAP
Om zijn twintigste verjaardag te vieren heeft de vzw Reynaertgenootschap sinds enkele weken een volledig nieuwe vormgeving van de site www.reynaertgenootschap.be. U kunt van hieruit doorklikken naar een onmisbare en veel gebruiksvriendelijkere bron voor elke geïnteresseerde in het Reynaertverhaal. Medewerkers Hilde Reyniers, Sander van Daele en Wim Heirman (die de omzetting tot een goed einde bracht) verdienen alle lof. Ook alle rubrieken werden bijgewerkt, zodat de site nu helemaal up to date is. De webstek is in elk geval bijzonder omdat hij naast de Middelnederlandse tekst uit het Comburgse handschrift, ook een moderne Nederlandse (van Walter Verniers), Italiaanse (van Soefie Moeyaert) en Franse (van Paul van Keymeulen) vertaling van de Reynaert bevat. De website heeft ook een nieuwe rubriek, Reynaert door derden, waarin teksten die aan de redactie worden aangeboden, maar niet in het nieuwe jaarboek kunnen worden geplaatst, voor alle liefhebbers ter beschikking zijn (bijvoorbeeld impressies, verhalen, essays, vertalingen, besprekingen, artikels, 'work in progress' enzovoort). De eerste tekst die in deze rubriek wordt opgenomen is Het nieuwe Reynaertdrama... van J. van Hulle. Wie een tekst digitaal ter beschikking wil stellen, kan contact opnemen met de redactie en een digitale versie doorsturen. Nieuwe teksten zullen telkens via de nieuwsbrief worden meegedeeld. Op deze manier wordt het wegvallen van de driemaandelijkse publicatie deels opgevangen.
2. 
HERMAN HEYSELEZING 2008 OVER CYRIEL BUYSSE TE STEKENE

Op zaterdag 16 februari 2008 organiseren de heemkundige kring d'Euzie vzw en de vzw Reynaertgenootschap de zestiende Herman Heyse-lezing in de raadszaal van het gemeentehuis op de Markt van Stekene. Gelauwerd biograaf Joris Van Parys (hij ontving zeer recent de Oost-Vlaamse Provinciale Prijs voor letterkunde 2007 voor zijn magistrale Buyssebiografie) zal in zijn woonplaats Stekene spreken over het naturalisme in het werk van de negentiende-eeuwse auteur uit Nevele. Na een korte lezing worden fragmenten uit het werk van Buysse voorgelezen en is er een vraaggesprek met de biograaf. U vindt een digitale uitnodiging in bijlage. Deze melding geldt voor de abonnees van dit e-zine als enige kennisgeving.   

 

3. NIEUWE AANWINST VAN DE STADSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN
De Antwerpse Stadsbibliotheek bezit een uitgebreide Reynaertcollectie, met ook enkele opvallende Duitse exemplaren. Daar werd enkele weken geleden een uitgave in de Nederduitse traditie aan toegevoegd: Reineke de Voß. Dat ys: Ein schön unde nütte Gedichte vull Wyßheit guder Leren unde lustiger Exempele. Hamburg: Paul Lange, 1604. Het werk bestaat uit vier ‘boeken’, elk onderverdeeld in kleinere hoofdstukken, en gaat daarmee vermoedelijk terug op een Antwerps model. Jammer genoeg ontbreekt in de nieuwe aanwinst de titelpagina. Helemaal achteraan is wel een colofon met drukkersmerk opgenomen, dat ons vertelt dat Paul Lange het werk drukte ‘tho Hamborch’ in 1604 ‘in vorlegginge M. Frobenij’ (in opdracht van Georg Ludwig Fröben). Het boek werd tweemaal uitgegeven: in 1606 kregen de resterende exemplaren een nieuwe titelpagina met dezelfde uitgevers. Menke beschrijft deze edities in zijn bibliografie als nummers VI 18(1) en VI 19. Doordat enkel de titelpagina van deze beide edities verschilt, is het niet mogelijk om ons exemplaar aan een van beide edities toe te wijzen. Het boek is verlucht met tal van kleine houtsneden die de belangrijkste episodes uitbeelden, geïnspireerd op de illustraties van Jost Amman (1539-1591). Wie een digitale foto (meer dan 8 Mb) wenst toegestuurd te krijgen, kan een mailtje sturen naar de redactie.

 
4. REYNAERTILLUSTRATOR KRIJGT INTERNATIONALE ONDERSCHEIDING
Vlaams jeugdboekenillustrator Klaas Verplancke, de man die de origineelste Reynaertillustratiereeks presenteerde in het vorig jaar door Manteau uitgegeven Reynaertboek van Henri van Daele, werd deze week met zijn Reynaertprenten geselecteerd voor de Illustrators Exhibition op de komende boekenbeurs in Bologna. Dat is een hele eer voor de felle, want uit meer dan 3000 inzendingen van over de hele wereld worden slechts 85 illustratoren gekozen. Nadien reist de tentoonstelling onder andere naar Tokyo en Seoul.
5. BUCH DES MONATS: HANS RIJNS
Het Institut für Niederländische Philologie, gevestigd in het Haus der Niederlände in het Duitse Münster, dat geleid wordt door de Vlaamse hoogleraar en Reynaertspecialist Amand Berteloot, bespreekt op de openingspagina van zijn site steeds een 'Buch des Monats' (link onderaan de pagina www.hausderniederlande.de). In januari 2008 (snel zijn is de boodschap) is dit De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700 van Hans Rijns (Hilversum, Verloren, 2007). U vindt daar ook de verdere gegevens over dit boek dat enkele maanden geleden te Sint-Niklaas werd voorgesteld.
6. PETER HOLVOET-HANSSEN GENOMINEERD
Binnenkort worden de Vlaamse CultuurPrijzen uitgereikt. Ook het publiek krijgt de kans om binnen de officiële shortlist een stem uit te brengen op één of meer van zijn persoonlijke favorieten. Dit kan dankzij de Publieksprijs van Klara en Canvas, beide mediapartners van de CultuurPrijzen Vlaanderen 2007. De winnaar krijgt één uur carte blanche op Klara en op Canvas. Als u Peter Holvoet-Hanssen, begenadigd tovenaar-dichter en vossenpoëet (in zowat al zijn bundels komt de rode voor) wilt horen, kunt u uw stem uitbrengen op www.cultuurprijzen.be. Bekendmaking van de winnaar op 4 februari in deSingel te Antwerpen. Als u nader kennis wilt maken met de auteur is het interview in het laatste nummer van Poëziekrant (nauwelijks enkele dagen van de pers) een aanrader.

 
7. IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEVEN
- Het volledige voorzittersprogramma van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert 2008 van de gemeente Hulst
- Een Reynaertproject van de Erfgoedcel Waasland
- Nieuws over de tentoonstelling Reinaerts streken
8. AGENDA
16 februari 2008: zestiende Herman Heyselezing, Gemeentehuis, Stadionstraat/Markt te Stekene: Joris van Parys over Cyriel Buysse
18 oktober 2008: voorstelling van het nieuwe jaarboek van het Reynaertgenootschap

9. TOT SLOT
Met dank aan Dirk Van Duyse (Stadsbibliotheek Antwerpen) voor de tekst van nr. 3. 
Uitschrijven kan via een mailtje
info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.
Binnen enkele dagen wordt deze nieuwsbrief op onze site,
www.reynaertgenootschap.be, geplaatst.

Verwante site: www.landvanreynaert.com.

Samensteller: Rik van Daele

Uitgever: Marcel, Ryssen, vzw Reynaertgenootschap

Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas

Tel en fax: (00 32) (0)3 777 90 15

Categorie: