You are here

Biografie

Een chronologische geschiedenis

1988

 • Februari-mei: planning en stichtingsvergaderingen (7 en 12 mei)
 • 23 mei te 10 u: doop tijdens een Reynaerthappening in het Romain de Vidtspark
 • Begin juli: verschijningsdatum van het eerste nummer

1991

 • 18 mei: voorstelling Het land van Reynaert in het stadhuis van Sint-Niklaas;
 • 18 mei: H. Heyse en M. Ryssen ontvangen "Orde van de Vossenstaart" te Rupelmonde. Organisatie van de Reynaerttentoonstelling "Irreële Realia uit de Reynaertglyptotheek" in het Stadhuis van Sint-Niklaas. Medewerking aan Reynaerttentoonstellingen in Stekene en Rupelmonde.
 • 19 mei: inrijden van de Reynaertroute met drie bussen tussen Hulst en Rupelmonde. Inzitten van de Reynaertbanken: de dichters Anton van Wilderode en Bert Peleman (De Klinge), de professoren N. de Paepe en J.D. Janssens en drs. E. Verzandvoort (Middendam Daknam), Prof. J. van Haver en Dhr. Jan Lambin (Daknam-Dorp), de auteurs en J. de Wilde (R. de Vidtspark Sint-Niklaas).
 • Eind juli: organisatie driedaagse post-conference-tour na het internationaal Reynaertcolloquium te Groningen met o.a. Prof. Dr. Kenneth Varty (Glasgow), Brian Levy (Hull), Meridith MacMunn en E.C. Block (New York).

1992

 • Januari: nominatie Wase Persclub voor de Wase figuur 1991. Tweede in het referendum.
 • 17 februari: overlijden van redacteur Herman Heyse
 • 21 juni: rijden Reynaertroute met VVV-Waasland (2 bussen)
 • 6 september: rijden Reynaertoute met de Marnixring Land van Waas op nationale "deeldag". Ca. 160 pers.
 • 11 september: organisatie Reynaerttentoonstelling Stadsbibliotheek Sint-Niklaas met de lezing "De vos die je ziet, ben je zelf"; medewerking samenstelling catalogus: L. de Backer en R. van Daele, Reinaerttentoonstelling 11-27 september 1992. Sint-Niklaas, 1992.
 • 13 september: concept en advies Reynaertbeeldengroep in het Recreatiepark De Ster te Sint-Niklaas. Samenstelling brochure en didactische uitwerking.
 • 2 oktober: Cultuurprijs Stekene-Hontenisse te Hontenisse
 • 20 november: Orde van de Wase raap, postuum voor Herman Heyse; Gezel van de Wase raap voor Rik van Daele en Marcel Ryssen.
 • 30 december: stichting vzw Tiecelijn-Reynaert, culturele vereniging, met zetel te Sint-Niklaas

1993

 • 18 februari: publicatie van de statuten in Het Belgisch Staatsblad.
 • 29-31 mei: Reynaertweekend in de pinksterdagen Zaterdag 29 mei: Stekenedag; medeorganisatoren: heemkundige kring d'Euzie i.s.m. het gemeentebestuur van Stekene, DF-Nationaal en DF-Stekene. In de namiddag een wandeling met vertrek- en eindpunt "Het Vossenhol".
  's Avonds te Stekene de eerste Herman Heyse-lezing door Rik van Daele. Tijdens dezelfde zitting werden twee boeken voorgesteld: het boek n.a.v. 5 jaar Tiecelijn, m.n. Reynaert bloemleest Tiecelijn, en de tweede druk van Het land van Reynaert, dat tegen Pinksteren herdrukt werd (2000 exemplaren, geheel herziene uitgave).
  Zondag 30 mei: Pinksteren. Sint-Niklaasdag met de medeorganisatoren VVV-Land van Waas en Stadsbestuur Sint-Niklaas. Wandeling tussen Boudelo en Daknam. Nadien werd de volledige Reynaertbeeldengroep van Albert de Smedt ingewijd. Dertigjarige verjaardag van de Orde van de Vossenstaart.
  Maandag 31 mei: pinkstermaandag. Organisatie VVV-Rupelmonde, Orde van de Vossestaart Rupelmonde, i.s.m. met het gemeentebestuur Kruibeke en de vzw.
 • 18 december: De vos die je ziet ben je zelf, voordracht gemeentekantoor Hulst.

1994

 • Pinksterweekend. Zaterdag 21 mei: "Reynaert achter de schermen": een tocht langsheen de diverse Reynaerdiana van Sint-Niklaas met bezoek aan het Exlibriscentrum, de Boudelozaal, de stadsbibliotheek (Bibliotheca Wasiana) en het stadhuis. Met simultaangidsbeurten van André van der Veken, Lucien Bogaert, Luc de Backer en Rik van Daele en voordracht van Marcella Piessens en Marcel Ryssen.
  Tweede Herman Heyselezing te Stekene (Oud-stationsgebouw) door Dr. F. de Brabandere over "Betekenis en etymologie van de familienamen". I.s.m. d'Euzie.
  Maandag 23 mei: mede-organisatie Reinaertraad Rupelmonde
 • Zaterdag 25 juni: organisatie Reynaertsymposium in de stadsbibliotheek te Sint-Niklaas met acht Reynaertspecialisten uit Vlaanderen en Nederland (m.m.v. Jan Goossens, Jozef Janssens, Paul Wackers, André Bouwman, Rik van Daele, Marcel Ryssen, Wim Gielen, Luk Wenseleers en Jean Pierre Rondas). Met rechtstreeks uitzending op BRT 3 tijdens de week "BRT 3 bezet de stad Sint-Niklaas".
 • December: start exlibriswedstrijd en Streuvelsjaarboek
 • In totaal reden in de periode 1991-1994 ca. 30 bussen, samen meer dan 1500 mensen, de Reynaertroute onder leiding van een Tiecelijngids (waaronder DF-Op stap-formule en studenten Nederlands van de universiteiten van Münster o.l.v. Prof. Dr. Jan Goossens en Lausanne o.l.v. Prof. Dr. Alexander Schwarz).
 • Publicatie van een Goethenummer n.a.v. de 200ste verjaardag van de Reineke Fuchs.

1995

 • Pinksterweekend: bustocht langs de nog nooit gereden lus langs de Reynaertroute (Lokeren, Beervelde, Destelbergen, Lochisti).
 • 3de Herman Heyse-lezing door Dr. Paul Wackers op 3 juni 1995 te Stekene: Van Reynaert is een groot zaet ghebleven. Het Reynaertverhaal als kinderboek. Met voordracht van M. Ryssen en de presentatie van de dissertatie van R. van Daele door E. Verzandvoort.
 • Orde van de Vossenstaart bekroont Paul Wackers op 5 juni.
 • Medewerking aan de realisatie van de Reynaertschool te Kruibeke: tocht rijden met leerkrachten, vertelling, advies. Officiële opening op 16 september 1995.
 • Herfstwandeling Destelbergen op 5 november, bezoek diverse kastelen, waaronder Notax, en het atelier van Firmin de Vos.

1996

 • Voorbereiding van een Streuvelsjaarboek.
 • 17 februari: H. Heyse-lezing door Stefaan Top (Volkskundig coctail)
 • 13 mei: Rik van Daele ontvangt onderscheiding (5-jaarlijkse A. Teirlinckprijs) van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique te Brussel
 • Organisatie Internationale Exlibriswedstrijd Reynaert de Vos: presentatie catalogus en voorstelling tento in de Cipierage te Sint-Niklaas op 23 mei in aanwezigheid van David Bekker uit de Oekraïne.
 • Ex-libristentoonstellingen te Sint-Niklaas (23 mei tot 16 juni), Lokeren (18 juni-11 juli), Lint (oktober), Sint-Gillis-Waas (De piramiden, november) en Stekene (december).
 • Pinksterweekend: Op zoek naar Elmaretocht op 25 mei met bezoek aan o.a. Aardenburg, Watervliet, Waterland-Oudeman en het krekengebied Orde van den Vossenstaart op 27 mei: verkiezing Staf van Daele (naast J. Lyssens)
 • 7 november: medestichter van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert. Marcel Ryssen is effectief lid, Willy Feliers is plaatsvervangend lid. Rik van Daele is plaatsvervangend lid voor Lokeren, Staf van Daele voor Sint-Niklaas. Rik van Daele maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
 • Staf van Daele verkozen in de Orde van de Wase Raap

1997

 • 16 januari: publicatie tweede jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap, red. Rik van Daele en Piet Thomas te Sint-Niklaas (uitg. Lannoo)
 • Eind januari: uitverkiezing door de Wase pers van Rik van Daele tot Wase figuur 1996
 • 22 februari: Herman Heyselezing door prof.dr. J.D. Janssens: Maerlant, Reynaert en Uilenspiegel trillend op de schokgolven van een beschavingsoffensief
 • Ex-libristentoonstellingen te Hombeek (januari), Heist-op-den-Berg (februari), Tessenderlo (maart), Hulst (april-mei), Kruibeke (mei), Lochristi (juni) en Rupelmonde (juli).
 • 17 mei: start zesde pinksterweekend: tocht naar Ingooigem met voordracht, bezoek aan Hulst (Streuvelstento Wim Gielen), Kruishoutem, aan het Lijsternest, de Waterhoek, Ename en Oudenaarde Orde van de Vossenstaart te Rupelmonde op 19 mei (A. Vermeylen en M. Moorthamer).
 • 24 mei: medewerking aan onthulling plaatstalen Reynaertbeeld te Lochristi (Zaffelare, grens Zeveneken), door Marnixring Bloemenland. Lezing Rik van Daele.
 • 14 november: Rik van Daele ontvangt te Waasmunster Orde van de Wase Raap.

1998

 • 21 februari: Herman Heyse-lezing door Danny Lamarcq over Het latrinaire gebeuren
 • 19 april: voorstelling totaal vernieuwde Tiecelijn tijdens literaire manifestatie Archipel (lay-out Wim de Cock)
 • 15 mei: medewerking aan Reynaertpoëziewedstrijd van de Reynaertschool Kruibeke (jury, inleding)
 • 19 mei: voorstelling stadhuis Lokeren van het GR-Reynaertlangeafstandswandelpad
 • 22 mei: opening ex-libristentoonstelling te Groningen (boekhandel Walter Godert).
 • 30 mei 1998: pinkstertocht naar Brugge, Damme en Vivekenskapelle: Gezelle, Uilenspiegel en Maerlant Orde van de Vossenstaart te Rupelmonde (Lieven Dehandschutter en Joke van den Brandt)
 • 5 september: opening tentoonstelling Als de vos de passie preekt Stedelijk Museum van Lokeren n.a.v. 10 jaar Tiecelijn en het Lokerse voorzitterschap van het IGP Het Land van Reynaert
  organisatie didactisch gebeuren voor lager en secundair onderwijs (60 groepen), bijscholingscursus voor leraren, gidsen en geïnteresseerden
  Publicatie dubbelnummer van Tiecelijn m.m.v. P. Wackers en A. Schwarz, die ook de tento mee vorm gaven
  Franse vertaling catalogus m.m.v. het CTL, Centre de Traduction Litéraire van de Université de Lausanne
 • 25 september: viering 10 jaar Tiecelijn in restaurant Reinaert Sint-Niklaas met genodigde steunende leden
 • Rik van Daele en Marcel Ryssen vertellen het Reynaertverhaal in diverse Wase scholen
 • 20 december: medewerking aan Reynaertvoorleesmarathon te Lokeren
 • Uitbreiding van de redactie van Tiecelijn met Jozef Janssens, Paul Wackers en Willy Devreese
 • Steun Reynaertleesclub (Ivan Bernage, Berchem)

1999

 • 30 januari: opening tento Als de vos de passie preekt, l in de stadsbibliotheek te Sint-Niklaas
 • Lezingen Rik van Daele i.v.m. Sint-Niklase voorzitterschap (opening tento op 30/01, cartografie 18/05, pijprokersclub en meubels)
 • februari-maart: gidsencurus in Sint-Niklaas en Reynaertbustochten
 • 27 februari zevende Herman Heyse-lezing door Rik van Daele en Marcel Ryssen over Wapenbroeders; medewerking aan tentoonstelling
 • 10 mei: publicatie Reynaert de vos, strip van Marcel Ryssen en Kris de Roover, nawoord Rik van Daele
 • 22 mei Reynaertpinkstertocht naar Frans-Vlaanderen, met bezoek aan Reynaertmonument te Ieper
 • 24 mei: pinkstermaandag Orde van de Vossenstaart te Rupelmonde (Piet Thomas en Karl Meersman)
 • subsidiëring van Tiecelijn door de Vlaamse Regering, 200.000 frank en erkenning als beginnend literair tijdschrift
 • Rik van Daele adviseert Reynaertland 2000 en is lid comité van aanbeveling Reynaerts Historische Week
 • Als de vos de passie preekt in Kruibeke (mei en augustus), Hulst (september), Stekene (oktober).
 • september-oktober: start project Reynaert in Huis Thuysbaert: project rondreizende Reynaerttentoosntelling (Lokeren-Damme-Hulst) en creatie Reynaertmuseum en -documentatiecentrum.
 • 11 oktober: Toespraak en eerstesteenlegging Reynaertland 2000
 • 27 november: inrijden nieuwe Reynaertautoroutes te Sint-Niklaas en voorstelling publicaties

2000

 • 19 februari: achtste Herman Heyse-lezing door Paul Stockman (Frontier steden en sterckten)
 • lezingen en toespraken Rik van Daele (o.a. Veldegem en Temse), Marcel Ryssen (Destelbergen), initiaties van het verhaal in scholen, medewerking Vlaanderen vakantieland, projecten IGP Het land van Reynaert (o.a. Reynaertbushokjes Kruibeke), Reynaertfolder gemeente Hulst, kinderpoëziebundel Reynaertschool Kruibeke (jurydeelname)
 • ontwikkeling folder vzw Tiecelijn-Reynaert
 • totstandkoming van de Duitse en Franse folders Reynaertroutes (Toerisme Oost-Vlaanderen)
 • 10 juni: 10de pinksterbustocht naar Aalst en Gent o.l.v. Jo Boon, bezoek Boonmonument, Kapellekensbaan, diverse woningen Boon, literaire fragmenten, Sint-Pietersabdij en de Vooruit (Gent)
 • 12 juni: Orde van de Vossenstaart (Peter Everaers en Kris de Roover)
 • Partner bezoekerscentrum en documentatiecentrum Huis Thuysbaert Lokeren
 • Ivan Bernage coördineerde (Tiecelijn)leesclub met samenkomstplaats te Berchem.

2001

 • onderzoek, ontwikkeling en uitwerking boek en rondreizende tentoonstelling Reinaerts streken (J.D. Janssens en R. van Daele); openingen te Lokeren (Huis Thuysbaert, 15 februari 2001), Damme (Uilenspiegelmuseum, 15 maart) en Hulst (stadskantoor en museum, 20 april). Heropening te Lokeren op 18 november tijdens Lokeren te boek – rondleidingen,
 • 15 februari: publicatie Reinaerts streken (Davidsfonds)
 • 17 februari: negende Herman Heyse-lezing: Gaston Durnez over Felix Timmermans, de goede fee
 • lezingen en toespraken Rik van Daele (o.a. Sint-Niklaas, Bredene, Damme en Hulst), Marcel Ryssen (Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas), initiaties in scholen
 • projecten IGP Het land van Reynaert (o.a. reis naar Münster), expo Reynaert in de kunst, kinderpoëziebundel en de stripwedstrijd Reynaertschool Kruibeke
 • 26 mei: opening Reynaertland te Hulst
 • 3 juni: elfde literaire bustocht naar Gent en de Leiestreek (Sint-Baafsabdij, Academiegebouw, Willemsmonument, Afsnee, Sint-Martens-Latem en Deurle
 • 5 juni 2001: 39e zitting Orde van de Vossenstaart (ridders: Chris Ferket, Willy Feliers, Marcel de Meyer en de Waaslandwolf)
 • Peter Everaers vervoegt de redactie; Hilde Reyniers wordt nieuwe medewerker.

2002

 • Erkenning Vlaams Fonds voor de letteren als literair tijdschrift, deelname genootschappendag (2 november) en rondetafel literaire tijdschriften (7 december)
 • begeleiding Reinaerts streken, structurele zondagmiddagopening Huis Thuysbaert Lokeren
 • 16 februari: tiende Herman Heyse-lezing met Hendrick van Wittenberghe over de Doelse Kogge
 • februari-maart: Rik van Daele lesgever Universiteit van de Vrije Tijd Davidsfonds te Eeklo
 • 5 april: persvoorstelling Reynaert in tweevoud te Hulst (organisatie)
 • rondleidingen, lezingen Rik van Daele (o.a. Kieldrecht, Moerbeke, Beveren, Rupelmonde, Belsele, Hulst, Destelbergen – in het Engels), busrondleidingen, inleidingen, lezingen en vertellingen Marcel Ryssen (De Klinge, Kieldrecht, Sint-Niklaas, Ruddervoorde, Amsterdam) voor volwassenen
 • medewerking tentoonstellingen in Belsele, Beveren (Ter Vesten november-december), Reynaert in de kunst (project Reyn-Art o.a. te Aalst, Moerbeke, Beveren) en kinderpoëziebundel en stripwedstrijd Reynaertschool Kruibeke
 • 18 mei: 12de literaire bustocht: Willem Elsschot, Plantin-Moretus, erepark Schoonselhof en Lier (Timmermanswandeling, Begijnhof en Timmermans-Opsomerhuis)
 • 20 mei: Orde van de Vossenstaart; Marcel Ryssen nieuwe voorzitter Vossenstaart wordt een onderdeel van Tiecelijn-Reynaert (onderscheidingen voor Paul Weemaes en MarcellaPiessens)
 • vanaf 15 november partner binnen het totaalspektakel Reynaert, De Vosical Beveren (promotionele en redactionele teksten, website, Reynaertvertelling Marcel Ryssen tijdens museumnocturne Cortewalle op 14 november, Wapenbroeders-lezing Rik van Daele op 21 november, die ook een 12-tal vertellingen voor scholen bracht (Ter vesten)
 • Marcel Ryssen: tekstschrijver, inleider presentaties Video-, Film- en diaclub Close-up Sint-Niklaas
 • Marcel Ryssen las voor bij persvoorstelling drie delen Deltareeks in de Beurs van Berlage Amsterdam (naast Tom Lanoye en Jan Wolkers)
 • Opname Hilde Reyniers in de redactie

2003

 • 1 februari: Wase Persprijs Evenementen 2002 voor Reynaert, De Vosical
 • 21-23 februari: antiquarenbeurs Antwerpen in het AMVC met eigen stand
 • 22 februari: twaalfde Herman Heyse-lezing; Eric de Bruyn over De vos en de uil in het werk van Jeroen Bosch in Klein-Sinaai
 • 29 mei: bustocht culturele Uilenspiegelkring Schöppenstedt / Duitsland
 • 9 juni: Orde van de Vossenstaart (Ivan Bernage, Ingrid Peeters, Leon Matthijs en Juliaan de Cuyper)
 • 29 juni: deelname Dag van de Oude Muziek in Alden Biesen met zes Reynaerttussenkomsten (Marcel Ryssen en Rik van Daele)
 • medewerking aan diverse projecten binnen het Intergemeentelijk Project Het land van Reynaert (o.a. organisatie Utrechtreis, redactie en eindredactie nieuwsbrief)
 • medewerking aan diverse tentoonstellingen (o.a. Reynaert in de kunst - project Reyn-Art)
 • 21 augustus: bustocht International Reyanrd Society met haltes in Kruibeke, Sint-Niklaas en Hulst
 • 21 augustus-8 september: tentoonstelling Reynaert 45-30-15 stadhuis Sint-Niklaas
 • 20 september: 13de literaire bustocht rond Anton van Wilderode met o.a. bezoek aan Sint-Jozef Klein Seminarie Sint-Niklaas, woonhuis en kerkhof Moerbeke; kasteel Notax Destelbergen en poppenvoorstelling Reynaerts streken van Pedrolino/De Nar
 • rondleidingen en toespraken Rik van Daele (o.a. te Destelbergen), busrondleidingen, inleidingen, o.a. in het Engels voor de verzustering tussen een Poolse, Portugese en een Stekense school (Broederschool)
 • 9 december: algemene vergadering keurt statutenwijziging en naamsverandering tot vzw Reynaertgenooschap goed; nieuwe logo door Gerard Gaudaen (+ 23 juli)
 • uitgave prentbriefkaartenset met werk van Wim de Cock, Antoon Vermeylen, Frank-Ivo van Damme en Gerard Gaudaen