You are here

Zestiende jaargang, 2003

Redactie
Rik van Daele - Marcel Ryssen - Erwin Verzandvoort - Willy Feliers - Paul Wackers - Jozef D. Janssens - Willy Devreese - Hilde Reyniers - Peter Everaers

Vertaling
Van Keymeulen, Paul, Reynaert als verver en menestreel (branche Ic) 14
Van Keymeulen, Paul, De belegering van Malpertuis (branche Ib) 91
Van Keymeulen, Paul, Reynaert en Primaat (branche XIII) 174
Van Keymeulen, Paul, De zwarte Reynaert (branche XIV) 228
 
Artikelen
De Bruyne, Jan, In memoriam Ivo Dewulf (1930-2003) 267
De Paepe, Johan, Reynaert, De Vosiial (fragment) 58
De Putter, Jan, Over dien ‘ond in ‘Ulst. Reynaert en de Hulster identiteit 10
Debbaut, Alain, Op vossenjacht in Bourgondië 8
Feliers, Willy, Een Reynaertschoolplaat van Käthe Olshausen-Schönberger 27
Feliers, Willy, Frans van Immerseel: graficus, glazenier en stoetenbouwer 98
Feliers, Willy, Fred Bogaerts, vertellend plastisch kunstenaar, door “dat kruis in den mensch” gelouterd 131
Feliers, Willy, Reineke Fuchs in de Münchener Bilderbogen 215
Goossens, Jan, Alexanders hemelvaart en Isegrims ABC 2
Kuiper, Willem, In memoriam Francis Lulofs, filoloog en Reynaertonderzoeker 262
Ryssen, Marcel, Een Reynaertverteller uit de marge: Abraham Hans 149
Schwarz, Alexander, Lessing en de vos. Een klein essay over mijn twee vrienden 168
Van Daele, Rik, Premieprent Reynaert, De Vosical 36
Van Daele, Rik, De schone en het beest. Twee Reynaertanimatiefilfms uit het interbellum 202
Van Damme, Frank-Ivo, In memoriam Gerard Gaudaen (1927-2003) 265
Vancraeynest, Stefan, Handgeschreven, mondgebraakt. Per taal door zeven eeuwen Vlaanderen 1302-2002 (fragment) 74
 
Recensie
Gielen, Wim, Reineke Fuchs in der Kunst (recensie Friedrich von Fuchs) 38
Ryssen, Marcel, Als de vos de passie preekt (recensie Hans Petermeijer) 41
Ryssen, Marcel, Reinardus XIV (recensie) 44
 
Verslag
Berteloot, Amand, Vijftiende colloquium van de Société Internationale Renardienne – International Reynard Society (Louvain-la-Neuve, 19-22 augustus 2003) 196
Proost, Philippe, Reynaert en de mosterdpot 125
Ryssen, Marcel, Reynaert bezet de Beverse “vesten” 47
Van Daele, Rik, Het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert 122
Van den Abeele, Baudouin, Société Internationale Renardienne 19-22 augustus 2003 124
Van Rie, Guido, Van Willem met de ganzenveer tot Helmut Cantecleer 49
 
Intro - bibliografie - kroniek - agenda - tot slot
Beeldentuin 277
Belsele 51
Besloten wereld 51
Beveren 52
Cafmeyer, Bart 126
Dag van de Oude Muziek 275
De Bruyn, Eric 53
De Cock, Wim, 51, 273, 274
De Cuyper, Juliaan 271
De Groote, André 277
Destelbergen 126
Dewulf, Ivo 129
Duyck, René 271
Elektronische nieuwsbrief 201
Fukumoto, N. 275
Gaudaen, Gerard 129
Gewijde van Dampierre 52
Intergemeentelijk Project het Land van Reynaert 277
International Reynard Society 276
Hamme 52
Herman Heyse-lezing 53
Hulst 277
Literaire bustocht (Van Wilderode) 276
Lokeren (Huis Thuysbaert) 126
Lulofs, Francis 130, 269
Matthijs, Leon 271
Meesterlijke Middeleeuwen 51
Moerbeke 276
Orde van de Vossenstaart 271
Peeters, Ingrid 271
Peeters, J. 209
Reynaert, De Vosical 53, 57
Reynaert in de kunst (Geo-Art) 52
Reynaert: 45-30-15 276
Reynaertpoppentheater (Vossenstreken - Pedrolino/De Nar) 277
Reynaertspel Vossenstreken (educatief) 278
Ryssen, Marcel 275
Sint-Margriete 52
Sint-Niklaas 276
Stekene 53
Stichting Ryckevelde 278
Tentoonstellingen 51, 53, 276
Van Daele, Rik, 275
Van Damme, Frank-Ivo 271
Van den Brandt, Joke 271
Van Riet, Jean 51
Van Wilderode, Anton 126
Varty, Kenneth 275, 276
Vermaere, Clement 209
Von Fuchs, Friedrich (Reineke Fuchs Museum) 53
Wackers, Paul 276
Wase Persprijs 52
Welfens, Peter 53
Zemel, R.M.Th. 53

Illustraties: Fred Bogaerts, Hanneke Cools, R. Daniels, Wim de Cock, Bob Dewar, Ivo Dewulf, Gerard Gaudaen, Victor Gouzeniouk, Eduard Ille, Käthe Olshausen-Schönberger, Jean Relst, A. Sano, Frank-Ivo van Damme, Gustave van de Woestijne, Frans van Immerseel, Ed. van Offel en Willem van Remortel.
Foto’s: Yvan de Maesschalck, Alain Debbaut, Wim Gielen, Gerry Smet, Rik van Daele, Joke van den Brandt en Chris van Houts.