You are here

Vijftiende jaargang, 2002

Redactie
Rik van Daele - Marcel Ryssen - Erwin Verzandvoort - Willy Feliers - Paul Wackers - Jozef D. Janssens - Willy Devreese - Peter Everaers

 
   
Vertaling
Van Keymeulen, Paul, De biecht van Reynaert (branche III) 12
Van Keymeulen, Paul, De pelgrimage van Reynaert (branche IV) 82
Van Keymeulen, Paul, Drie wolvenbranches (XIX-XX-XXI) 153
Van Keymeulen, Paul, Reynaert en de alen (branche X) 211
 
Artikelen
Bouwman, Andre Th., “Ende daerin leghet mijn scat gehidet”. Reynaert in de Deltareeks 75
De Maesschalck, Yvan, Homo homini lupus. Over de wolf in de moderne letterkunde 122
De Wolf, Lieven, De wolf in het beeldverhaal. De getekende avonturen van nonkel Isegrim 204
Feliers, Willy, Antoon Vermeylen, glazenier en graficus 23
Feliers, Willy, Cuwaert de haas, grafisch gezien 88
Feliers, Willy, Reynaert neemt Isegrim te grazen 157
Feliers, Willy, Herr Isegrimm 221
Gielen, Wim, Guido de Graeve en kasteel Notax 99
Goossens, Jan, Coppe, haar geestelijke moeder en haar gemuteerde achterkleinkinderen 3
Joosten, Jos, “Vlug, volg zijn spoor”. Op jacht naar de vos bij Peter Holvoet-Hanssen 69
Mann, Jill, De wolf en de geestelijken. Satire in de Ysengrimus 141
Rijns, Hans, Isegrim in de kathedraal van Freiburg im Breisgau, Duitsland 202
Ryssen, Marcel, Albert Poels (1903-1984): een postuum portret 40
Ryssen, Marcel, Albert de Smedt. Een eigenzinnig portret van een aparte 229
Van Daele, Rik, De vossige nalatenschap van Elsa Baeyens 166
Vanysacker, Dries, Lycanthropie en weerwolfprocessen in de Nederlanden 193
tijdens de zestiende en zeventiende eeuw
Verhuyck, Paul, Enkele wolven in de middeleeuwse letterkunde 187
Verzandvoort, Erwin, Reynaertkopergravures duiken op bij Antiquariaat Erik Tonen 37
Verzandvoort, Erwin, De iconografische vos in Groot-Brittannië 49
Wackers, Paul, Noodzakelijk maar niet gemakkelijk. Het uitgeven van klassieke werken: een
maatschappelijke opdracht 79
 
Recensie
Berteloot, Amand, Reynaert in tweevoud 175
Devreese, Willy, Reynaert de vos door Paul van Keymeulen 112
 
Verslag
Hoefman, Els, Het leven na Reinaert, de musical 110
Van Daele, Rik, Twee nieuwe vossenstaarten 107
Friedrich von Fuchs, Reineke Fuchs. Goethe volgt Gottsched 173
 
Intro - bibliografie - kroniek - agenda - ten slotte - epiloog
Axel 57
Beveren 58, 59, 114, 180
Boekenmanifestatie 235
Boon, L.P. 182
Bosschaert, Jan 60
De Bruyn, Eric 235
De Cock, Wim, 2
Ermenrike 55, 60, 115
Ferket, Chris 114
Fortuyn, Pim 66
Gewijde van Dampierre 66
Gottsched, Johann Christoph 57
Intergemeentelijk Project het Land van Reynaert 1, 58
International Reynard Society 62
Herman Heyse-lezing 235
Holvoet-Hanssen, Peter 182
Hulst 114
Letterie, Martine (Reynaertauteur) 56
Literaire bustocht (Plantijn, Elsschot, Timmermans) 62, 115
Literaire canon – Nederlandse klassieken 185
Lokeren (Huis Thuysbaert) 1, 180
Münster 115
Musical Exchange (Den Haag) 114
Petermeijer, Hans (Reynaert II-bewerker) 55
Reynaert, De Vosical 61, 117, 180
Reynaert in de kunst (Geo-Art) 58, 114, 235
Reynaert in tweevoud 55, 62, 114
Reynaertfestival 114
Reynaertnieuwjaarskaart 35
Reynaertroutes (en –zoektochten) 60, 116
Reynaerttheater (zie ook Reynaert, De Vosical) 117
Ryssen, Marcel 182
Starevitch, L. & I. 182
Strip 118
Tentoonstellingen (Reynaert gaat naar school) 67, 116, 180,
Zie ook Reynaert in de kunst, Huis Thuysbaert, Beveren …
Toerisme 60, 118
Van Daele, Rik, 182
Van de Goor, Theo 117
Varty, Kenneth (en R.A. Lodge) 56
Von Fuchs, Friedrich (Reineke Fuchs Museum) 56
Want, Bert 237
Wolf 121, 185
www.literatuurgeschiedenis.nl 65

Illustraties: Desiré Acket, Z. Bagarus, Cabanes en Forest, Chaillet, J.F. Charles, Wim de Cock, F. Eichenberg, Eric, Gerard Gaudaen, Giles, Eduard Ille, L. Kiellerup, V. Manikov, Alexander Pock, Albert Poels, I. Puchnin, L. Richter, Servais, E. Simeoni, Peter-Jan Sioen, Victor Stuyvaert, Z. Szikra, F.I. van Damme, G. van de Woestijne, J. van den Brandt, A. van Everdingen, Wim van Remortel, Willy Vandersteen, Antoon Vermeylen, W. von Kaulbach, K. Wagner, Bert Want, A.P. Weber

Foto’s: © o.a. Yvan de Maesschalck, Hans Rijns, Etienne de Hauwere, Robert Dewilde en Rik van Daele.

Vertalingen: Wim Gielen en Willy Devreese