Reynaertgenootschap.be

Expeditie Vossen in het land van Reynaert is voorbij. Vijf maanden lang konden bezoekers het Waasland ontdekken in al zijn facetten aan de hand van de streken van Reynaert de Vos.
De fraaie introductiefilmpjes die in het kader van het project werden ontwikkeld, kregen na afloop een plaats op het YouTube kanaal van de Phoebus Foundation. Daar (en ook hier) staan ze ter beschikking voor educatieve doeleinden.
Een verslag van deze tot de verbeelding sprekende tocht leest u in Tiecelijn 31, jaarboek 11 van het Reynaertgenootschap.

foto van Reynaertgenootschap vzw.Op zondag 18 november werd Tiecelijn 31. Jaarboek 11 van het Reynaertgenootschap onder grote belangstelling voorgesteld in de Bib van Sint-Niklaas.

PERSBERICHT:  TIECELIJN 31. JAARBOEK 11 VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP 

Op 18 november werd in de Bib van Sint-Niklaas (Hendrik Heymanplein 3) het elfde jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld. Gastspreker was prof. dr. Remco Sleiderink, met de gelegenheidstoespraak ‘Een Mechelse Madoc. Flarden van een droomgedicht’. Ook het nieuwe Reynaerthoorspel van Het Geluidshuis en de jeugdbewerking van Koos Meinderts (uitgegeven bij Hoogland & Van Klaveren) werden kort voorgesteld en waren ter plaatse beschikbaar. 

Tiecelijn 31 telt 365 pagina’s en bevat zowel wetenschappelijke als vulgariserende bijdragen over de brede ‘matière renardienne’ en dierenverhalen en -fabels. Het jaarboek opent met een onderzoek naar de vos in de Roman van Walewein door em. prof. Frank Willaert. Doctoraal onderzoeker Wouter Haverals vervolgt met een studie naar het rijm en het metrum in Van den vos Reynaerde via computeronderzoek. Interessant is de opmerkelijke worsteling met het ritme en rijm van een moderne Reynaertbewerker. Em. prof. Georges de Schutter hertaalde de Reynaert tijdens de bus- en treinrit tussen zijn woonplaats Destelbergen en de universitaire gebouwen in Antwerpen. Jan de Putter neemt Gerard Walschaps poppenspelbewerking uit de jaren veertig en Aloïs Blommaerts Reynaertbewerking uit de jaren vijftig onder de loep. Dat de Reynaert een internationaal onderwerp is, bewijzen Ad Putter (Universiteit van Bristol) en zijn collega’s, die vanuit een Engels perspectief nieuwe inzichten in het Reynaertonderzoek presenteren. In Groot-Brittannië worden binnenkort met gelden van de National Lottery grootse Reynaertprojecten ontwikkeld, waarvan eentje met een sterk populariserende inslag. De vos gekoppeld aan beleving, toerisme, cultureel erfgoed en branie zorgde in de zomer van 2018 voor een ongezien project in het Waasland en het Hulsterland. VOSSEN van de Phoebus Foundation veroverde de harten van 60.000 participanten en bracht het oeroude verhaal op een boeiende en vernieuwende manier bij nieuwsgierige jongere en oudere fietsers. Het verhaal van VOSSEN begon in 2015 met de aankoop van de collectie Grauwels, die jaren geleden werd onderzocht door Erwin Verzandvoort, die het verhaal achter de verzameling nu voor het voetlicht brengt. Verzandvoort vond ook een bijzonder Reynaertspel in een van de meest barbaarse decennia van de voorbije eeuw. De latere Nobelprijswinnaar Fysiologie en geneeskunde Niko Tinbergen vertolkte de rol van ‘Tybert, de kater’ in het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel in de pinksterdagen van 1943.  

In het jaarboek verschijnen acht recensies, waaronder eentje door Yvan de Maesschalck van Minuten middeleeuwen van de onlangs overleden Paul Verhuyck. Tiecelijn brengt naar goede gewoonte ook vertalingen van onbekende gedichten en fabels. Mark Nieuwenhuis (‘De haan en de vos’), Wilt Idema (uit het Chinees: ‘De onderwereldrechtszaak van de luis tegen de vlo en de bedwants’) en Willem van Bentum (‘De fabel van de maag’) vertalen en leiden teksten in die in het Nederlands nog niet ontsloten werden.

Tiecelijn blijft ook aandacht besteden aan de (Reynaert)iconografie. Stadsarchivaris Piet van Bouchaute bespreekt het indrukwekkende bronzen beeld ‘Johanna en Margareta van Constantinopel 2017’ van Frans Heirbaut dat op de Grote Markt in Sint-Niklaas werd geplaatst. Opmerkelijk is de reeks van twintig tekeningen (2017) van Ronny Delrue naar aanleiding van zijn lectuur van het doctoraal Reynaertproefschrift van Rik van Daele (1994). De Reynaertstudie als inspiratiebron van modern topwerk.    

VOSSENSPRONGEN. SPEUREN NAAR REYNAERT

Het Reynaertgenootschap gaf een piepklein gratis vossenboek uit op 8000 exemplaren. Vossensprongen. Speuren naar Reynaert is een literaire wandeling doorheen de voorbije eeuwen in Reynaertland, een speurtocht waarbij de auteurs de wandelaar – student, leraar, liefhebber, nieuwsgierige – meenemen langs een kronkelend pad van acht eeuwen Reynaertgeschiedenis. Lees meer ...

PUBLICATIES

Alle reeds gepubliceerde jaarboeken zijn te raadplegen via 'Tiecelijn: publicaties'.     
Het laatste jaarboek kunt u online bekijken door hier te klikken.
De afzonderlijke artikels zijn ook apart terug te vinden, onder 'inhoud'.

Tiecelijn en vzw Reynaertgenootschap praktisch

Redactieadres, abonnementenadministratie en rekeningnummer
Bestellen via: info@reynaertgenootschap.be
België: Nijverheidsstraat 32, B-9100 Sint-Niklaas
IBAN BE 91 6455 1166 9476 / BIC JVBABE 22, t.a.v. Reynaertgenootschap 
Nederland: Vendelierstraat 13, NL-5241 TT Rosmalen

Lidmaatschap 2019

Agenda

Wat u als Reynaertfan zeker niet mag missen, vindt u hierna.

Voor meer uitgebreide info, leest u er de nieuwsbrief best ook eens op na.

Als echte fan kan u ook vossennieuws sprokkelen via de sociale netwerksite Facebook én u kan er zelf ook iets op posten.

Wij stellen uw reacties op prijs! Ga zeker eens kijken.

Subscribe to vzw Reynaertgenootschap RSS